Zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii jakim jest zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Na skutek naszych działań, Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził od Creamfinance Poland sp. z o.o. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 8600 zł jako zwrot opłat za refinansowanie pożyczek.

Pożyczki udzielane były na stronach internetowych www.lendon.pl i www.extraportfel.pl. Za ich pośrednictwem działali pożyczkodawcy tacy jak: KIM Finance sp. z o.o., MDP Finance sp. z o.o. oraz JJK Credit sp. z o.o. oraz pośrednik Creamfinance Poland sp. z o.o.

Powyższe spółki wykreowały sieć sprzedaży umów kredytu konsumenckiego. W jej efekcie naprzemiennie refinansowano zobowiązania konsumentów. Refinansowania polegały na tym, że konsument korzystający z usług pośrednika Creamfinance Poland sp. z o.o. zawierał umowę z pierwotnym kredytodawcą. Ten oficjalnie nie oferował możliwości odroczenia terminu spłaty kredytu. W momencie problemów ze spłatą, konsument, korzystający z usług tego samego pośrednika, miał możliwość zawarcia umowy kredytu refinansującego z innym kredytodawcą.

Następnie, jeśli konsument nie miał możliwości spłaty kredytu refinansującego, mógł go ponownie refinansować u kolejnego kredytodawcy itd.

W praktyce refinansowania prowadziły do rolowania zobowiązania konsumenta. Wciągały go w spiralę zadłużenia.

Jeden naszych klientów wpadł w spiralę refinansowań. Uiścił z tytułu prowizji za refinansowanie kwotę ponad 8600 zł. Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc. Skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że opłaty za refinansowanie pożyczek były nieuczciwe. Dlatego zasądził zwrot opłat za refinansowanie pożyczek na rzecz reprezentowanego przez nas Klienta.

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że praktyka refinansowania pożyczek stosowana przez Creamfinance Poland sp. z o.o. jest nieuczciwa oraz sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Sąd wskazał, że praktyka polegająca na refinansowaniu umów rażąco narusza interes konsumenta. Przede wszystkim jego interes ekonomiczny. Zdaniem Sądu, Creamfinance Poland sp. z o.o. czerpało korzyści z kolejnego zadłużania się przez konsumenta. Taki konsument popada w coraz większą spiralę długu, gdzie stale musi uiszczać bardzo wysokie opłaty za dalsze korzystanie z kapitału. Pomimo zapłacenia znacznych kwot, jego zadłużenie nie zmniejszało się.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Dlatego Creamfinance Poland sp. z o.o. ma prawo wniesienia apelacji od wyroku. Monitorujemy jednak sprawę i będziemy informować o dalszym przebiegu postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/niedozwolone-klauzule-umowne/