Kancelaria Adwokacka Szantar prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Dzięki empatii, doświadczeniu, wiedzy i wrażliwości nasi prawnicy mogą zajmować się tak trudnymi tematami jak rozwody czy kwestie władzy rodzicielskiej. Udzielamy porad prawnych z dowolnej dziedziny prawa cywilnego, a więc też w temacie spraw rodzinnych. Adwokat w Łodzi będzie reprezentował Cię również w sądzie. Nie jesteś z tym sam(a).

Adwokat z Łodzi od spraw rodzinnych – rozwody i separacje

Zanim sąd wyda orzeczenie rozwodu, małżonkowie mają szansę na ustalenie wielu spornych kwestii związanych z prawem rodzinnym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Sprawy rozwodowe wiążą się z takimi tematami jak ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego, podział majątku, opieka nad pociechami, określenie miejsca zamieszkania dziecka i alimenty – nie trzeba ich wszystkich poruszać na sali rozpraw. Znacznie lepszym wyjściem są mediacje w towarzystwie adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

Przy orzeczeniu rozwodu sąd może uznać, że związek rozpadł się z wyłącznej winy jednego z małżonków. To od Ciebie zależy, czy będziesz chciał(a) obarczyć drugą osobę winą za rozwód. Jeśli tak, pomożemy Ci skompletować materiał dowodowy i dochodzić swoich praw. Jeśli jednak chcesz sformalizować koniec związku małżeńskiego szybko i bez dodatkowego stresu, przeprowadzimy Cię przez rozwód bez orzekania o winie.

Adwokat od spraw rodzinnych

Prawo rodzinne – zasądzenie alimentów na dziecko lub małżonka

Rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem swojego dziecka, a co za tym idzie – oboje muszą finansować jego wychowanie po rozwodzie. Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy od dwóch rzeczy: wydatków na jego usprawiedliwione potrzeby (czynsz, żywność, odzież, edukacja, leczenie itp.) i możliwości majątkowych rodzica, który ma je płacić.

Alimenty można zasądzić również na rzecz małżonka, jeśli drugi zostanie uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Jeśli przykładowo mąż uzyska rozwód z orzeczeniem o winie i jego sytuacja finansowa znacznie pogorszy się po rozwiązaniu małżeństwa, to może żądać alimentów od byłej żony. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie każdy z byłych małżonków może ubiegać się o finansowe wsparcie od drugiego z nich, jeśli znajdzie się w niedostatku.

Prawo rodzinne w zakresie alimentów jest skomplikowane i problematyczne dla wielu rodzin, dlatego najlepiej od razu zwrócić się do kancelarii adwokackiej w Łodzi. Sprawy rodzinne związane z rozwodem, alimentami, podziałem majątku i władzą rodzicielską można rozpatrywać kompleksowo – adwokat pomoże Wam ustalić wszystkie konsekwencje rozwodu na drodze porozumienia i kompromisu.

Adwokat z Łodzi – sprawy rodzinne i podział majątku wspólnego

Sprawy rodzinne związane z majątkiem małżonków to temat poruszany przy rozwodach, ale nie tylko – prawo rodzinne umożliwia podzielenie majątku również w trakcie lub przed zawarciem małżeństwa poprzez intercyzę.

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi może pomóc Wam rozwiązać kwestie finansowe po ustaniu małżeństwa – wskażemy, czym jest Wasz majątek wspólny (który będzie trzeba podzielić) i majątek osobisty, którego nie obejmuje podział majątku przy rozwodzie.

Do podziału majątku może dojść w formie porozumienia w kancelarii adwokackiej albo u notariusza lub też przed sądem – od małżonków zależy, jak rozwiążą sprawy rodzinne.

Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka – władza rodzicielska i ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo rodzinne określa władzę rodzicielską jako „prawo i obowiązek rodziców kierowania dziećmi, reprezentowania ich i zarządzania ich majątkiem”. Jeśli rozwodzisz się i masz niepełnoletnie dzieci, to w trakcie rozprawy sąd ureguluje kwestie kontaktów rodziców z pociechami, władzy rodzicielskiej, alimentów czy miejsca zamieszkania dziecka.

Rodzic może wnieść zarówno o pozbawienie drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, jak i ograniczenie jego władzy rodzicielskiej, np. z uwagi agresywne zachowanie matki czy ojca, zaniedbywanie dziecka czy popadnięcie w nałóg.  Niemniej rodzice dziecka nie powinni ingerować we władzę rodzicielską tylko z powodu własnych niesnasek i rozstania.

Jak wspomnieliśmy, prawo rodzinne daje nam możliwość dogadania się w kwestiach związanych z sytuacją dzieci po rozwodzie poza salą sądową. Możemy więc w trójkę usiąść i podjąć temat ustalenia kontaktów z dzieckiem i codziennej opieki.

Ustalenie ojcostwa – adwokat od spraw rodzinnych z Łodzi

Prawo rodzinne określa męża matki jako ojca jej dziecka. Jeśli natomiast matka nie jest mężatką, możemy przeprowadzić uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa. Rolą adwokata jest wówczas sporządzanie pozwu o ustalenie ojcostwa i uczestnictwo w rozprawie. O ustalenie ojcostwa może wnieść prokurator, każdy z rodziców, jak i samo dziecko. Prawo rodzinne umożliwia również wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Kancelaria adwokacka – prawo rodzinne w Łodzi

Kancelaria Adwokacka Szantar w Łodzi zajmie się reprezentacją swoich klientów w sądzie, dlatego nie zostajesz z tym sam(a) – Twoje sprawy dotyczące prawa rodzinnego są w dobrych rękach. To, w jakim wymiarze Ci pomożemy, zależy tylko od Ciebie – już na pierwszym spotkaniu otrzymasz merytoryczne wsparcie prawne i propozycję sprawnego rozwiązania problemu.