Na co powinniśmy zwrócić uwagę, szukając adwokata od prawa cywilnego w Łodzi? Przede wszystkim ogromne znaczenie ma wieloletnie doświadczenie i kontakt z klientem. Łączymy więc pełen profesjonalizm ze szczerością i zrozumieniem. Z prawem cywilnym wiążą się często bardzo delikatne dziedziny życia, dlatego znalezienie odpowiedniego adwokata jest na wagę złota. Ty na szczęście jesteś już w dobrych rękach – w Kancelarii Adwokackiej Szantar.

adwokat sprawy cywilne łódź

Odszkodowania i zadośćuczynienia – sprawy cywilne w Łodzi

Prawo cywilne jasno wskazuje, że sprawca szkody jest zobowiązany do jej naprawienia. Jeśli więc z czyjejś winy doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, ponieśliśmy straty materialne, albo ucierpiała nasza psychika – możemy żądać rekompensaty za doznaną szkodę. Mamy wówczas do czynienia z dwoma rodzajami świadczeń, które się wzajemnie dopełniają:

 • odszkodowanie – rekompensuje poszkodowanemu wydatki poniesione przez szkodę majątkową, np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego po wypadku;
 • zadośćuczynienie – rekompensuje poszkodowanemu krzywdę, czyli szkodę niemajątkową, np. cierpienie fizyczne i psychiczne.

Wiele wypadków, z którymi zgłaszają się do nas poszkodowani, kwalifikuje się do żądania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Dlaczego pomoc adwokata od prawa cywilnego w Łodzi jest w takiej sytuacji konieczna? Ubezpieczyciele, którzy są zobowiązani do wypłacania stosowanych świadczeń, próbują zaniżać należne kwoty. Adwokat zajmuje się natomiast udowodnieniem, jak bardzo wypadek wpłynął na życie poszkodowanego.

Walczymy o wysokie odszkodowania – kancelaria adwokacka w Łodzi

Wyobraź sobie taką sytuację – w wypadku komunikacyjnym mocno ucierpiała Twoja ręka. Nie możesz przez to wykonywać pracy zarobkowej w zakładzie fryzjerskim. Nie możesz również kontynuować Twojej pasji – malowania. Nie możesz w pełni uczestniczyć w codziennych czynnościach przy Twoim nowo narodzonym dziecku. Cierpi na tym Twoja psychika.

Czy poniesioną szkodą jest na prawdę tylko koszt rehabilitacji ręki?

Zaufany i doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym pomoże Ci zdobyć odpowiednio wysoką rekompensatę.

Sprawy z zakresu odszkodowań są często rozwiązywane w postępowaniach sądowych. W grę wchodzi więc reprezentacja klienta przed sądem – nasza kancelaria adwokacka uczestniczy w sprawach cywilnych w Łodzi z zakresu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w rolnictwie,
 • błędów medycznych i diagnostycznych,
 • nieprawidłowego leczenia,
 • zakażeń szpitalnych.

Adwokat w Łodzi – prawo zobowiązań i roszczenia z umów

Umowy zawierane między podmiotami prawa rodzą wiele konfliktów, w które musi wkroczyć adwokat. Sprawy cywilne w Łodzi, które prowadzi nasza kancelaria prawna, dotyczą roszczeń z:

 • umów sprzedaży

Nieterminowe opłacanie lub po prostu nieopłacanie faktur to duża przeszkoda w prowadzeniu biznesu, która może doprowadzić nawet do poważnego zachwiania finansów firmy. Rozwiązaniem w tej trudnej sytuacji jest pomoc adwokata znającego od podszewki prawo cywilne. W Łodzi pozostaje do Twojej dyspozycji Kancelaria Adwokacka Szantar, w której zajmujemy się m.in. windykacją należności. Wydajemy też opinie prawne na temat umów sprzedaży.

Naszym priorytetem jest polubowne rozwiązanie sprawy i do takiego celu dążymy. Jeśli pokojowe metody nie przyniosą efektu, oferujemy reprezentowanie klientów w sporach między dłużnikami a wierzycielami.

 • umów najmu i dzierżawy

Nasza rola znowu rozpoczyna się od szukania polubownego rozwiązania konfliktu między najemcą lub dzierżawcą a właścicielem przedmiotu umowy. Dochodzimy m.in. roszczeń czynszowych. Oprócz tego przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy w taki sposób, by tych konfliktów można było w przyszłości uniknąć.

 • umów o dzieło

Na złożenie roszczenia z tytułu umowy o dzieło masz dwa lata od jego oddania, bądź od dnia, do którego miało być oddane zgodnie z umową. To ważne, bo wielu kontrahentów chciało odpuścić sprawę nierzetelnemu wykonawcy, ale dzięki szybkiej interwencji adwokata sprawy cywilne mogą pójść po Twojej myśli. Zajmujemy się sporami na gruncie umów o dzieło, które dotyczą m.in. odstąpienia od umowy, należnego wynagrodzenia, wykonania i wydania dzieła czy rozliczania materiałów. Dochodzimy też roszczeń z tytułu wadliwego wykonania dzieła.

 • umów zlecenia

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego zarówno zleceniodawcom, jak i zleceniobiorcom, którzy są związani z drugą stroną umową zlecenie. Reprezentujemy naszych klientów w sporach o warunki umowy i skutki jej wypowiedzenia, zapłatę wynagrodzenia, odstąpienie od wykonania zlecenia, a także w roszczeniach odszkodowawczych wynikających z umowy zlecenia.

Roszczenia dotyczące umów mogą wydać się bardzo skomplikowane dla osób nieznających tajników prawa cywilnego. Każdą sytuację, która może przerodzić się w spór na gruncie umowy, warto więc od razu konsultować z adwokatem od spraw cywilnych w Łodzi. Niezależnie od tego, czy należysz do klientów indywidualnych czy reprezentujesz firmę, prawnik:

 • wytłumaczy Ci dokładnie Twoją pozycję z punktu widzenia prawa,
 • oszacuje szanse na wygranie sporu,
 • zaoferuje negocjacje z drugą stroną i polubowne rozwiązanie konfliktu,
 • będzie Cię reprezentował w postępowaniu sądowym.
adwokat prawo cywilne łódź

Łódź – prawo cywilne w zakresie nieruchomości

Adwokat, który zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, musi mieć imponującą wiedzę, która obejmuje nie tylko prawo nieruchomości, ale także prawo rzeczowe czy prawo zobowiązań. Najlepiej więc wybrać kancelarię, której usługi dotyczą szeroko pojętego prawa cywilnego.

Sprawy cywilne w zakresie nieruchomości, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Szantar to m.in. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu czy służebność przesyłu.

Jeśli ktoś korzysta z Twojej nieruchomości bez umowy i robi to w tzw. złej wierze – czyli wie, że nie jest prawowitym właścicielem rzeczy, a mimo to ją użytkuje – masz prawo rościć sobie prawo o odszkodowanie. Częstym przykładem takiego nadużycia jest sytuacja, gdy najemca nie chce opuścić wynajmowanego mieszkania po zakończeniu umowy, ale nie tylko. Takie roszczenie można skierować np. do zakładów energetycznych, wodociągowych czy gazowniczych, jeśli na terenie Twojego pasa gruntu znajdują się należące do przedsiębiorstwa urządzenia przesyłowe.

W ramach pomocy adwokata od spraw cywilnych w Łodzi oferujemy Ci sporządzanie pism procesowych niezbędnych do uzyskania odszkodowania. Po naszej stronie leży też reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym służebności gruntowych.

Sprawy cywilne w Łodzi – prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są szczególnie trudne, bo często niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Gdy do gry wkraczają sprawy rodzinne, zaufanie do adwokata jest konieczne, żeby korzystnie poprowadzić sprawę. Często sytuacja z pozoru konfliktowa może być rozwiązana kompromisowo dzięki negocjacjom, które poprowadzi dla Ciebie kancelaria prawna.

Prawo spadkowe to jedna ze specjalizacji prawników z Kancelarii Adwokackiej Szantar w Łodzi. Udzielamy porad prawnych i angażujemy się w sprawy dotyczące m.in. stwierdzenia nabycia spadku czy zachowku.

Jeśli więc jesteś przekonana/-y, że należy Ci się spadek, musisz zrobić odpowiednie kroki, żeby dysponować majątkiem osoby zmarłej. Niezbędne jest stwierdzenie nabycia spadku – to procedura, podczas której sąd rejonowy ustala, komu i jaka część spadku się należy, czyli zajmuje się ustaleniem kręgu spadkobierców.

Choć stwierdzenie nabycia spadku w wielu przypadkach przebiega bez najmniejszego problemu, to są sytuacje, w których będziemy potrzebować adwokata zajmującego się sprawami spadkowymi. Skonfliktowani uczestnicy postępowania sądowego mogą kwestionować udziały pozostałych spadkobierców albo ważność samego testamentu.

Sprawy spadkowe nie muszą jednak dotyczyć sporu między spadkobiercami, żeby skorzystać z pomocy adwokata z zakresu prawa cywilnego. Samo sporządzanie pism procesowych nie jest łatwym zadaniem, dlatego napisaniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i skierowaniem go do właściwego sądu zajmuje się nasza kancelaria prawna. Następnie oferujemy pomoc prawną w formalnościach związanych z Urzędem Skarbowych czy wpisami do ksiąg wieczystych i innych rejestrów.

Jeśli z kolei nie przypadły Ci żadne udziały w spadku, a spełniasz następujące warunki:

 • jesteś zstępnym (dzieckiem, wnukiem, prawnukiem itd.), wstępnym (rodzicem) lub małżonkiem zmarłego;
 • nie wydziedziczono Cię,

to możesz ubiegać się o zachowek, czyli część wartości spadku, która przypadłaby Ci w ramach dziedziczenia ustawowego. Wszystkie związane z tym formalności weźmie w swoje ręce adwokat. Sprawy cywilne dotyczące prawa spadkowego są jedną ze specjalności łódzkiej Kancelarii Adwokackiej Szantar.

Łódzki adwokat z zakresu prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka Szantar to miejsce, w którym możesz bezpiecznie porozmawiać z zaufaną osobą o sprawach rodzinnych. Mamy duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w sytuacjach kryzysowych, które wymagają wrażliwości i empatii.

Adwokat w Łodzi – sprawy rozwodowe

Prawo rodzinne przewiduje zakończenie małżeństwa przez rozwód polubowny lub z orzeczeniem o winie. Zdecydowanie prostsza i szybsza do przeprowadzenia jest pierwsza opcja, kiedy małżonkowie zgodnie chcą rozstać się bez obwiniania siebie nawzajem.

Jeśli para ma dziecko, przed rozprawą najlepiej skorzystać pomocy prawnej, żeby sformalizować wszystkie kwestie związane z pociechą, takie jak władza rodzicielska, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem, wysokość alimentów i sposób korzystania z mieszkania. Nie trzeba tego rozstrzygać na sali sądowej – wystarczy bieżący kontakt z adwokatem.

Jeśli Twoim celem jest rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, potrzebujesz znacznie więcej, niż jednej porady prawnej. Adwokat pomoże Ci zebrać przekonujące dowody na niekorzyść drugiej strony, przygotuje pozew o rozwód i będzie reprezentował Cię przed sądem.

Prawo cywilne – podział majątku

Adwokat od spraw cywilnych w Łodzi może sformalizować podział majątku jeszcze przed rozwodem, kiedy małżonkowie zgodnie chcą oszczędzić sobie sporu podczas postępowania rozwodowego. Prawnik omówi z Tobą i drugą stroną wszystkie kwestie związane z Waszymi finansami i przedstawi dostępne możliwości. Oszczędzisz w ten sposób czas i unikniesz opłaty sądowej za podział majątku. Jednak jeśli nie dojdziesz do porozumienia z byłym małżonkiem odnośnie podziału majątku i konieczne stanie się wejście na drogę postępowania sądowego, adwokat będzie troszczył się o Twoje interesy w postępowaniu o podział majątku wspólnego.