Vega sp. z o.o. i nieuczciwe opłaty w ramach Szybka Moneta.

Czy spółka Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stosowała nieuczciwe opłaty w ramach umów Szybka Moneta ( https://www.szybka-moneta.pl/ )? Tak twierdzi Sąd w Krakowie!

Sprawa dotyczyła naszej klientki, która zawarła w 2015 r. umowę z firmą Vega sp. z o.o. za pośrednictwem Szybka Moneta – strony www.szybka-moneta.pl.

Na podstawie umowy pożyczki, nasza klientka otrzymała kwotę 1500 zł. Pożyczka została udzielona na 40 dni. Całkowita kwota do zapłaty wynosiła 1950 zł i uwzględniała kwotę 450 zł kosztów.

Kiedy nadszedł termin spłaty, okazało się, że nasza Klientka nie dysponowała kwotą 1950 zł potrzebą na jednorazową spłatę pożyczki. W związku z tym zaczęła ona korzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Vega sp. z o.o. pobierała kwotę 240 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 7 dni, 315 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 15 dni oraz 420 zł za przedłużenie terminu spłaty pożyczki o 30 dni.

Niestety, nasza Klientka nie wiedziała jeszcze, że płacąc za przedłużenia wpada w spiralę długów, która doprowadziła ją na skraj katastrofy finansowej.

Klientka zaczęła przedłużać termin spłaty pożyczki raz za razem, gdyż nie mogła odłożyć pełnej kwoty 1950 zł potrzebnej do jednorazowej spłaty. Wysokość opłat za przedłużenie była przy tym na tyle znaczna, że Klientka utraciła możliwość czynienia oszczędności, które mogłaby przeznaczyć na spłatę. W efekcie koszmar Klientki trwał niemal półtora roku. W tym czasie na poczet przedłużeń terminu spłaty Klientka wpłaciła 7590 zł!

Klientka powiedziała dość! – sprawa trafiła do sądu. Pierwszy pozew został wniesiony przez firmę Vega sp. z o.o.

Z uwagi na liczbę przedłużeń oraz fakt, że pomimo wpłaty kwoty 7590 zł, Vega sp. z o.o. nadal domagała się zwrotu pożyczonej kwoty 1500 zł wraz z kwotą 450 zł kosztów oraz odsetkami za opóźnienie, Klientka zdecydowała się zerwać z przedłużeniami i postanowiła spłacić pożyczkę w ratach. W tym celu uiściła na rzecz Vegi sp. z o.o. kwotę 300 zł tytułem spłaty pożyczki, ale kiedy zobaczyła, że Vega sp. z o.o. wbrew jej dyspozycji nie zaksięgowała wpłaty na poczet zobowiązania, ale na kolejne przedłużenie, to postanowiła zaprzestać dalszych spłat i poczekać na sąd.

Vega sp. z o.o. skierowała przeciwko naszej Klientce pozew o zwrot pożyczonej kwoty.

Powództwo to zostało jednak oddalone. Sąd, który prowadził sprawę uznał, że opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki są nieuczciwe. Zaliczył kwotę 1200 zł przedłużeń na poczet spłaty pozostałego do zapłaty kapitału w wysokości 1200 zł i oddalił powództwo spółki.

Następnie Klientka poprosiła nas o odzyskanie pozostałej kwoty przedłużeń. Oczywiście podjęliśmy się prowadzenia sprawy.

Nadszedł czas na drugi pozew! Pozwaliśmy Vega sp. z o.o. w imieniu naszej Klientki.

Nadszedł czas na nasz kontratak. Pozwaliśmy spółkę o zwrot pozostałej kwoty 6390 zł przedłużeń. Sąd Rejonowy zasądził od spółki zwrot na rzecz konsumenta kwoty 6390 zł.

Sąd uznał, iż wysokość opłat za przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest nieporównywalnie wyższa od wysokości odsetek za nieterminową spłatę pożyczki. Stwierdził, że skorzystanie przez pożyczkobiorcę z możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki stawia konsumenta w gorszej sytuacji niż popadnięcie w opóźnienie. Wskazał też jako niedopuszczalne wprowadzanie konstrukcji prawnej, która prowadzi do pokrzywdzenia konsumenta.

Sąd podkreślił przy tym, że nie może mieć miejsca przypadek, w którym konsument zostaje obciążony nadmiernymi kosztami. Wręcz nawet rażąco wygórowanymi kosztami związanymi z przedłużeniem terminu spłaty.

W związku z powyższym sąd orzekł, że spółka Vega sp. z o.o. arbitralnie narzuciła konsumentowi sporne opłaty, których wysokość nie znajdowała żadnego racjonalnego uzasadnienia, kierując się wyłącznie swoim partykularnym interesem i nakazał zwrot pobranych opłat.

Vega sp. z o.o. wniosła apelację od wydanego wyroku.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą oddalił apelację pożyczkodawcy w całości. Sprawa zakończyła się i dzięki naszej pomocy nasza Klientka odzyskała opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/pozyczka-na-splate-kredytu-hipotecznego/