Ubezpieczenie na wypadek wojny – czy jest możliwe?

Coraz więcej naszych klientów zastanawia się czy możliwe jest ubezpieczenie na wypadek wojny? Czy ich polisy na życie i ubezpieczenie mienia (domy, mieszkania, samochody, ubezpieczenia majątkowe firm) obejmują wojnę? Czy w ogóle można ubezpieczyć się na jej wypadek?

Zastanawiając się nad tym czy możliwe jest ubezpieczenie na wypadek wojny wiedzieć należy, że szkody powstałe w wyniku działań wojennych nie podlegają naprawie z ubezpieczenia.

Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek wojny jest standardowym postanowieniem ogólnych warunków ubezpieczeń. Skutków wojny nie sposób bowiem przewidzieć. Ryzyko ubezpieczeniowe byłoby w wypadku wojny zbyt duże.

Warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.

Zobaczmy ogólne warunki ubezpieczenia nieruchomości jednego z wiodących na rynku ubezpieczycieli. Stanowią one, iż ubezpieczyciel „nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków lub niepokojów społecznych”.

Co istotne, ubezpieczyciel zastrzega również jeszcze jedno. „Nie udziela ochrony ubezpieczeniowej i nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego”.

Co należy rozumieć przez działania wojenne, strajki lub niepokoje społeczne? W pierwszej kolejności należy zweryfikować OWU. Zatem to czy ubezpieczyciel zawarł definicje używanych pojęć. Jeżeli nie, każdą sprawę trzeba będzie rozważyć indywidualnie. Robi się to po to by ocenić czy decyzja o ewentualnym przyznaniu odszkodowania bądź o odmowie jest prawidłowa.

Ubezpieczenie na wypadek wojny to jedno. Podobnie kształtuje się sytuacja ubezpieczonego w przypadku ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek „działań wojennych, stanu wojennego, zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość”. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wyłączona jest także w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek „udziału w misjach o charakterze militarnym lub stabilizacyjnym”.

Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń brzmią podobnie u wszystkich ubezpieczycieli

Powyższe przykłady pokazują ważną rzecz. Ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości co do zasady nie obejmują zdarzeń związanych z działaniami wojennymi. Czy można zawrzeć ubezpieczenie chroniące Cię przed śmiercią lub zniszczeniem mienia na wypadek wojny? W teorii tak, w praktyce nie ma na to szans. Tym bardziej obecnie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Warto jednak pomyśleć o zakresie swojego ubezpieczenia, gdy planuje się wyjazd w choćby potencjalnie niebezpieczne miejsca.

Masz wątpliwości czy Twoje ubezpieczenie jest wystarczające? Zwróć się do profesjonalisty, który oceni Twoją polisę.

Autor: Adwokat Anna Uznańska

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/kredyt-w-czasie-wojny/