Prawomocna wygrana z PROKURA NSFIZ

Dziś w poniedziałkowym wpisie sprawa z Prokura NSFIZ i nakaz zapłaty opiewający na ponad 6 000,00 zł.

Prokura NSFIZ powoływała się w pozwie na umowę pożyczki, której nasz klient nie kojarzył. W rezultacie miał wątpliwości co do istnienia swojego zobowiązania. Z dokumentów przedstawionych przez powoda nie wynikało by nabyła ona wierzytelność, o której pisano w pozwie. Po ustaleniu z klientem warunków współpracy wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

W dokumentacji jaką przedstawiła PROKURA NSFIZ mnóstwo było braków.

Niestety Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził całość dochodzonego przez powoda roszczenia. Dodatkowo obciążył naszego klienta kosztami procesu w kwocie 2217,00 zł! Absolutnie nie mogliśmy na to zgodzić. Zaproponowaliśmy naszemu klientowi apelację od tego wyroku.

Nasi prawnicy podnieśli w apelacji, że Prokura NSFIZ nie przedstawiła tak kluczowego dokumentu jakim jest umowa cesji.

Naszym zdaniem powództwo Prokura NSFIZ nie mogło być uwzględnione. Podkreśliliśmy, że okoliczność przelewu wierzytelności powinna wynikać przede wszystkim z umowy przelewu wierzytelności. Zwróciliśmy też uwagę, że nie powinno się jej domniemywać czy wywodzić z samego tylko oświadczenia cedenta, czy cesjonariusza. W szczególności, w przypadku obrotu konsumenckiego z jakim mieliśmy do czynienia w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Rejonowego i oddalił powództwo!

Nasz klient dzięki temu nie będzie płacił ponad 8000,00 zł! Wyrok ten jest prawomocny. Oznacza to, że PROKURA NSFIZ nie może już go wzruszyć.

Takich przypadków jak przypadek Pana Damiana mamy w kancelarii wiele. Nasi klienci są pozywani przez wierzycieli wtórnych.

Tacy wierzyciele bardzo często nie są w posiadaniu dokumentacji, na podstawie której rzekomo nabyli wierzytelności. Gdyby nie nasz sprzeciw nakaz uprawomocniłby się i Pan Damian musiałby dokonać spłaty wątpliwej pożyczki podmiotowi, który nie posiadał nawet legitymacji do domagania się od niego jakichkolwiek kwot.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zgłoś się do nas!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/czy-upadlosc-konsumencka-wplywa-na-majatek-drugiego-malzonka/