zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – procedury i kroki do podjęcia.

Imię czy nazwisko to coś więcej niż ciąg liter – ma wielkie znaczenie w naszym życiu. Wyróżnia Cię na tle innych osób, definiuje Cię i określa Twoje miejsce na świecie. Nic więc dziwnego, że po rozwodzie wiele osób decyduje się powrócić do poprzedniego nazwiska, a co za tym w pewnym sensie idzie – także życia sprzed nieudanego związku. Sprawdź poniżej, jak wygląda zmiana nazwiska po rozwodzie.

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – kiedy jest możliwy?

Rozwód to wydarzenie, które wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami – nic dziwnego, że niektóre osoby chcą po nim zacząć życie niejako od początku. Dla wielu rozwodników (w większości kobiet) powrót do poprzedniego nazwiska jest więc bardzo ważny i pomaga przyzwyczaić się do nowego stanu. Warto wiedzieć jednak, że zmiana nazwiska po rozwodzie to procedura, która wymaga zaistnienia odpowiedniej sytuacji.

Najprościej jest przeprowadzić powrót do nazwiska panieńskiego bezpośrednio po rozwodzie. Określa to art. 59 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – czy to wszystko?

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, trzeba złożyć oświadczenie u kierownika urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania ani miejscu zawarcia związku małżeńskiego. Jak przygotować się do wizyty?

 1. Umów się wcześniej na wizytę przez internet lub telefon.
 2. Uiść opłatę skarbową. Złożenie oświadczenia wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 11 złotych do zapłacenia w kasie urzędu lub przelewem.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport i dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Przygotuj dane o miejscu, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz dacie uprawomocnienia orzeczenia sądu o rozwodzie (informacje przekaż urzędnikowi ustnie).
 5. Jeśli rozwód został orzeczony za granicą, w Urzędzie stanu cywilnego trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty.

Jak wrócić do panieńskiego nazwiska za granicą

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, nie musisz przyjeżdżać do Polski – jest to również możliwe za granicą. Opłata konsularna wynosi 50 euro. Po jej uiszczeniu udaj się do konsula z dokumentem tożsamości i dowodem zapłaty. Oprócz tego przygotuj również odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo odpis zupełny aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie.

Kiedy można używać nazwiska panieńskiego?

Urzędnik USC może od razu sporządzić protokół podczas składania wniosku o zmianę nazwiska. Następnie pismo przekazuje się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Wtedy jest na niego nanoszona wzmianka, dzięki której każdy odpis aktu będzie zawierał aktualne nazwisko rozwiedzionej osoby. Eksmałżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem po wprowadzeniu zmiany w akt małżeństwa.

jak wrócić do panieńskiego nazwiska

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Po upływie 3 miesięcy od rozwodu wciąż możesz ubiegać się o zmianę nazwiska – po tym terminie możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska (sytuacja wygląda tak samo w przypadku separacji). Oznacza to, że warto zwrócić się o pomoc do prawnika, np. z Kancelarii Adwokackiej Szantar. Organ administracyjny rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, ponieważ we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przykład w tym przypadku znajdziesz w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10). Zmiany nazwiska dokonasz, jeśli:

 • nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,
 • zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,
 • nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana następuje zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo osoba również posiada.

Nasi doświadczeni prawnicy przeprowadzą Cię przez tę procedurę, pamiętaj jednak o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 złotych. Wniosek, który przedstawisz USC albo konsulowi powinien zawierać informacje takie jak:

 • imię, nazwisko i nazwisko rodowe,
 • dane kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,
 • nr PESEL i adres do korespondencji,
 • uzasadnienie zmiany nazwiska,
 • oświadczenie, że w tej samej sprawie nie zostało złożone pismo do innego USC albo nie została wydana decyzja odmowna.

Od decyzji USC przysługuje odwołanie.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie jednego z rodziców nie wpływa na nazwisko dziecka. Jeśli jeden opiekun chce to zrobić, musi uzyskać również zgodę drugiego opiekuna. Pozwolenie nie jest wymagane, jeśli rodzic:

 • stracił władzę rodzicielską,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie może zostać zlokalizowany.

Wówczas o zmianę nazwiska dziecka po rozwodzie trzeba wnioskować do sądu opiekuńczego, należy jednak mieć odpowiednie uzasadnienie.

Jeśli dziecko ukończyło już 13 lat, nie możesz zmienić mu nazwiska bez jego zgody.

Żądanie zmiany nazwiska po rozwodzie

W niektórych sytuacjach zdarza się, że jedna strona nie chce, aby drugie z eskmałżonków nosiło ich nazwisko. Czy można wówczas żądać zmiany nazwiska po rozwodzie? Nie. Decyzję taką podejmuje wyłącznie ten z małżonków, który wskutek zawarcia ślubu zmienił nazwisko. Sąd Najwyższy już w orzeczeniu z końca lat siedemdziesiątych uznał, że były mąż nie może wymagać odebrania byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo. Nie przewiduje tego także Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a właściwie związana z nim procedura, może zniechęcać rozwodników. Warto się jednak nad nim zastanowić. Taka zmiana pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie, pozwoli Ci odseparować się od przeszłości i rozpocząć kolejny etap życia. Odzyskanie nazwiska sprzed ślubu nie musi być trudne – prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Szantar Ci w tym pomogą, niezależnie, czy chcesz dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie czy separacji.

FAQ:

1. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Jeśli od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nie minęło 3 miesiące, opłata skarbowa wynosi 11 złotych, po tym okresie – 37 złotych. W przypadku składania oświadczenia za granicą, konsul wyznacza wysokość opłat, jednak zazwyczaj jest to 50 euro.

2. Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska?

Kiedy kierownik USC naniesie na akcie małżeństwa adnotację o zmianie nazwiska.

3. Czy mąż może żądać zmiany nazwiska po rozwodzie?

Nie, od orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który zmienił nazwisko wskutek zawarcia małżeństwa, musi sam podjąć decyzję o powrocie do nazwiska panieńskiego.