Wygrana z firmą telekomunikacyjną

Czy można wygrać z firmą telekomunikacyjną, dochodzącą długu z tytułu nieuiszczonych opłat abonenckich bądź niezapłaconych rat za udostępnione urządzenie telekomunikacyjne?

Praktyka prowadzonych spraw sądowych pozwala odpowiedzieć na tak postawione pytanie pozytywnie.

Zazwyczaj operator telekomunikacyjny świadczy swoje usługi na podstawie zawartej umowy o świadczenie tego rodzaju usług. Do takiej umowy zostają przypisane konkretne numery telefonów komórkowych. Operator za dany okres rozliczeniowych wystawia odpowiednie dokumenty księgowe (faktury VAT, noty obciążeniowe), które w przypadku ich nieopłacenia w wyznaczonym terminie stają się podstawą dochodzonych sądownie roszczeń.

Otrzymanie z sądu pozwu lub nakazu zapłaty w tego rodzaju sprawach nie oznacza jeszcze zasądzenia roszczenia. Pamiętaj, że wynik procesu zależy w głównej mierze od dokumentów, które zostaną przedstawione sądowi przez operatora telekomunikacyjnego. Sąd dokonuje ich oceny biorąc pod uwagę podstawę roszczenia pozwu oraz zarzuty strony pozwanej. Niejednokrotnie analiza akt sprawy pozwoliła dostrzec braki i nieścisłości, skutkujące uwolnieniem dłużnika od tego rodzaju długów.

Korzystne wyroki uzyskane dla naszych klientów w sprawach telekomunikacyjnych wytoczonych przez: T-Mobile

T-Mobile Polska S.A.;

– EOS 1  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, który skupuje wierzytelności od Orange Polska S.A.;

– Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który nabywa wierzytelności od P4 Sp. z o. o. (nazwa handlowa PLAY).

Potrzebujesz pomocy w walce z firmą telekomunikacyjną – skontaktuj się z nami.

radca prawny Piotr Frydrych

Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy

biuro@szantar.pl; + 48 606 881 704