Skuteczna obrona przed nakazem zapłaty jest możliwa – wygrana sprawa z Prokura NSFIZ

Kolejne dobre wiadomości i kolejny korzystny wyrok możemy dodać do długiej listy wygranych spraw z funduszem Prokura.

Wierzyciel: Prokura NSFIZ

Wartość sprawy: ponad 6 000 zł

Nasze działania: obrona konsumenta przed sądem I instancji.

Wynik działań: powództwo oddalone w całości przez sąd.

Sprawa sądowa z funduszem Prokura

Fundusz Prokura, bardzo często (choć nietrafnie) utożsamiany z firmą Kruk S.A., to podmiot skupujący wierzytelności, np. długi z tytułu pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe osobom fizycznym (konsumentom) i przedsiębiorcom.

Fundusz Prokura nabywa duże pakiety wierzytelności, a potem kieruje liczne pozwy przeciwko pożyczkobiorcom. I tutaj pojawia się pytanie – bronić się w sądzie czy iść na ugodę z Prokurą? Oczywiście my jesteśmy zdania, że należy walczyć w sądzie o korzystny wyrok, a w omawianej sprawie walka toczyła się o wyrok oddalający powództwo.

Nasza kancelaria działa na terenie całej Polski i specjalizuje się głównie w reprezentowaniu konsumentów w sporach z firmami pożyczkowymi i bankami. W tym konkretnym przypadku, nasz Klient znalazł się w trudnej sytuacji, zmagając się w sądzie z Funduszem Prokura odnośnie zapłaty kwoty przeszło 6 000 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Strategia obrony konsumenta w procesie z Prokura

Nasza strategia od początku była jasna – zapewnić naszemu Klientowi ochronę przysługującą mu jako konsumentowi, dać mu poczucie sprawiedliwości, którego oczekiwał. Nasz zespół prawników przystąpił podjął to wyzwanie i przystąpił do działania. Roszczenie zgłoszone przez fundusz Prokura do sądu oceniliśmy bardzo krytycznie. Po zapoznaniu się z aktami spawy uznaliśmy, że roszczenie Prokury nie jest udowodnione ani co do zasady ani co do wysokości. W tej sytuacji jedynym sensownym i ze wszech miar uzasadnionym wnioskiem był wniosek o oddalenie powództwa w całości i obciążenie funduszu Prokura kosztami procesu. Dokładnie taki wniosek złożyliśmy.

Efekt naszych działań możecie zobaczyć poniżej:

Powyższy wyrok dołączył do sporej liczby orzeczeń, które na przestrzeni ostatnich lat były wydawane w sporach sądowych z funduszem Prokura.

Jest to wynik wielu lat zbierania doświadczeń i specjalizacji w sprawach oddłużeniowych.

Doświadczenie i wiedza

Nasza kancelaria może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych z bankami, firmami pożyczkowymi (parabankami, chwilówkami). Reagujemy na bieżąco i wciąż zmieniamy nasze strategie procesowe, aby dostosować je do zmieniającej się sytuacji.

Indywidualne podejście

Każda sprawa jest inna, dlatego nasz zespół adwokatów analizuje ją indywidualnie, dostosowując strategię procesową do konkretnych okoliczności. Takie podejście pozwoliło nam zidentyfikować słabe punkty w  argumentacji Funduszu Prokura i skutecznie przeforsować naszą wizję sprawy.

Staranne przygotowanie

Poświęcamy dostatecznie dużo czasu na gruntowne przygotowanie się do każdej sprawy. Dokładność w analizie dokumentów i poszukiwaniu słabych punktów w argumentacji przeciwnika procesowego procentuje na koniec sprawy, kiedy to sąd po rozważeniu akt wydaje wyrok korzystny dla naszego Klienta.

Efektywność i skuteczna pomoc

Naszą dewizą jest niesienie pomocy głównie konsumentom, ponieważ to oni są słabszą stroną w umowach z firmami pożyczkowymi. Najbardziej cieszy nas, kiedy pojawiają się kolejne korzystne wyroki, a dana osoba dzięki naszej pomocy stawia pewne kroki na drodze do finansowej stabilizacji.

Takie sprawy jak ta z funduszem Prokura pokazują, że nie warto składać broni, a co więcej, należy bronić swoich praw w sądzie. Jeśli i Ty potrzebujesz wsparcia prawnego w sporze z firmą pożyczkową czy bankiem, nie wahaj się skontaktować z nami.