zadłużenie zus

Jak sprawdzić zadłużenie w urzędzie skarbowym?

Przedsiębiorcy tak samo jak osoby prywatne mogą wpaść w zadłużenie. ZUS wymaga comiesięcznego odprowadzania składek niezależnie od osiąganych zysków. Wystarczy nieprzewidziany spadek przychodów czy nietrafiona inwestycja, aby narobić sobie zaległości. Nie martw się – z powodzeniem możesz się ich pozbyć. Sprawdź, jak zrobić to skutecznie.

Zadłużenie – ZUS – należne składki i wpłaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby każda osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokości składki zależą od wynagrodzenia, ulg, zwolnień, a także charakteru firmy. Stawki znajdziesz na stronie internetowej ZUS-u. Jeśli nie dopilnujesz terminowości spłaty albo nie masz pieniędzy, aby to zrobić, powstają długi.

Początek długu w ZUS-ie szybko może się powiększać – wszystko przez naliczanie odsetek karnych. Konsekwencje zadłużenia to także odebranie praw do pobierania zasiłków oraz odmowy prób uzyskania dofinansowań oraz kredytów gotówkowych. ZUS może wszcząć także postępowanie egzekucyjne wobec zadłużonego i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Istnieją jednak sytuacje, w których przedsiębiorcy nawet nie zdają sobie sprawy z własnych zobowiązań. Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS-ie?

Zadłużenie w ZUS-ie z tytułu nieopłaconych składek

Dzisiaj sprawdzenie zadłużenia jest niezwykle proste dzięki platformie usług elektronicznych ZUS. Nie musisz nawet wychodzić z domu – wystarczy Ci smartfon, tablet lub komputer z dostępem do sieci. Przez PUE ZUS sprawdzisz kwotę zadłużenia, odsetki i inne informacje o poszczególnych wpłatach.

Przedawnienie spłaty zadłużenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na ogół przedawnienie składek ZUS następuje po 5 latach od terminu ich płatności (zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W praktyce jednak, tak jak w przypadku innych długów, trudno określić, czy dług w ZUS-ie uległ przedawnieniu. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się jego spłaty także po upływie określonego terminu.

Bieg przedawnienia zostanie zawieszony, jeśli:

 • złożysz wniosek o rozłożenie długu na raty,
 • wystąpisz o odroczenie zaległości,
 • zawrzesz ugodę z ZUS-em,
 • ZUS rozpocznie postępowanie egzekucyjne,
 • do wydania decyzji o przedawnieniu niezbędna jest opinia organu niezależnego, np. sądu.

Rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty

Sprawdziliśmy już wysokość zadłużenia w ZUS-ie. Teraz czas coś z nim zrobić. Najlepszą decyzją jest spłata długu, niestety nie wszyscy mogą się na nią zdobyć. Jeśli nie masz wystarczających środków na pokrycie zobowiązań, możesz wnioskować o rozłożenie długu na raty. Wówczas Twoje zadanie polega na opłacaniu składek w mniejszej kwocie rozłożonych na określony okres. Pamiętaj jednak, że zostanie nałożona na Ciebie opłata prolongacyjna, czyli 50% stawki odsetek za należności obowiązujących w dniu podpisania umowy do dnia zapłaty włącznie.

Wniosek złożysz zarówno osobiście, jak i przez internet. Pismo powinno zawierać:

 • dane dłużnika,
 • informacje o długu w ZUS-ie,
 • przyczyny powstania długu,
 • sugestię rozwiązania problemu,
 • rodzaj wsparcia, jakiego oczekujesz.

ZUS ma ok. 2 miesiące na rozpatrzenie Twojego wniosku. Po pozytywnej decyzji podpiszesz kolejną umowę z nowym harmonogramem spłat zobowiązań.

długi zus

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Drugie rozwiązanie to odroczenie terminu płatności składek ZUS na wniosek dłużnika. W tym przypadku także wymagane jest złożenie wniosku – po jego pozytywnym rozpatrzeniu zawiera się ugodę z ZUS-em, na mocy której możesz spłacić dług w późniejszym terminie.

Jeśli jeszcze nie masz zaległych składek, ale już wiesz, że nie możesz opłacić ich w najbliższym czasie, odroczenie terminu płatności to najlepsze rozwiązanie. Po złożeniu wniosku odroczeniu ulegają tylko przyszłe składki. W tym przypadku także zostanie naliczona opłata prolongacyjna (50% odsetek).

Umorzenie należności w ZUS-ie

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mogą także wnioskować o umorzenie składek ZUS. To jednak dość rzadko stosowane rozwiązanie. O umorzenie mogą starać się:

 • obecny oraz przeszły płatnik składek,
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność uregulowania zaległości (np. spadkobierca albo wspólnik),
 • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika.

Umorzenie długu w ZUS nastąpi, jeśli ZUS stwierdzi nieściągalność należności lub uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej albo rodzinnej. Szczegóły procesu znajdziesz na stronie internetowej ZUS-u. Okoliczności są dość skomplikowane, dlatego warto sięgnąć po pomoc specjalistów z Kancelarii Adwokackiej Szantar, którzy zawalczą o Twoje prawa i skutecznie wyprowadzą z długów.

Dług w urzędzie skarbowym – jak sprawdzić jego wysokość?

Nieco bardziej problematyczne okazują się zobowiązania podatkowe wobec urzędu skarbowego. Stanu zadłużenia w urzędzie skarbowym nie sprawdzisz przez internet. Należy uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub pismo określające wysokość długu. Jeśli chcesz otrzymać rzetelną informację zwrotną, wskaż we wniosku, na jakich danych Ci zależy, np. poproś o wskazanie wysokości zadłużenia. Jeśli złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości, a urzędnik zauważy niedopłatę, bardzo możliwe, że nie otrzymasz potrzebnego dokumentu.

Jak spłacić długi w urzędzie skarbowym?

Spłata długów w urzędzie skarbowym wygląda podobnie jak w ZUS-ie. Możesz przykładowo zdecydować się na rozłożenie długu na raty. Tutaj także niezbędny jest odpowiedni wniosek. Po pozytywnej decyzji zostanie spisana umowa, której warunki (np. liczbę rat, ich wysokość czy terminy spłat) możesz negocjować.

Kolejne rozwiązanie to umorzenie zadłużenia. Taka pomoc przysługuje Ci jednak w wyjątkowych okolicznościach, np.:

 • w razie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe,
 • w przypadku zakłóceń o charakterze ponadsektorowym w gospodarce,
 • jeśli istnieje potrzeba wspierania kultury, dziedzictwa narodowego albo oświaty.

Pamiętaj jednak, że dług w US może ulec przedawnieniu. Tak jak w przypadku długu w ZUS-ie, okres przedawnienia należności w urzędzie skarbowym to 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym trzeba było uregulować należność. Bieg przedawnienia może zostać jednak bardzo łatwo przerwany – wystarczy, by organ w jakikolwiek sposób nawiązał kontakt z dłużnikiem, aby przypomnieć o długu.

Oddłużanie pod okiem specjalistów

Jeśli nie masz pieniędzy na spłatę długu w ZUS-ie lub urzędzie skarbowym, banki prawdopodobnie nie udzielą Ci kredytu gotówkowego. Pierwszym odruchem może być zwrot w stronę chwilówek – pod żadnym pozorem tego nie rób! Szybka pożyczka tylko powiększy Twoje długi i stanie się pierwszym krokiem do spirali zadłużenia.

Pracownicy Kancelarii Adwokackiej Szantar pomogą Ci wynegocjować spłatę zaległych składek bez potrzeby zaciągania kolejnych długów. Staniemy się Twoim pełnomocnikiem w negocjacjach z ZUS-em oraz urzędem skarbowym, kiedy Ty skupisz się na poprawie swojej sytuacji finansowej. Zadzwoń lub napisz, a omówimy wspólnie Twój problem i zajmiemy się jego rozwiązaniem.

FAQ

1. Ile wynosi zadłużenie w ZUS?

Należne składki możesz sprawdzić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

2. Kiedy przedawniają się długi ZUS?

Długi w ZUS-ie przedawniają się po 5 latach od terminu płatności zobowiązań. Pamiętaj jednak, że bieg przedawnienia może być bardzo łatwo przerwany.

3. Jak sprawdzić zadłużenie w urzędzie skarbowym?

Musisz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wydanie pisma określającego wysokość zadłużenia. Warto we wniosku jasno określić, jakich informacji potrzebujesz.