Nakaz zapłaty – co z nim zrobić?

Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia, które wydaje Sąd. Sprawy dotyczące długów bardzo często są rozstrzygane w formie nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności powoda i pozwanego.  W treści nakazu zapłaty Sąd orzeka, że pozwany (czyli np. Kowalski, który wziął pożyczkę) ma w ciągu dwóch tygodni zapłacić na rzecz powoda (czyli np. firmy pożyczkowej) kwotę X wraz z odsetkami o kosztami procesu.

Są dwa rodzaje nakazów zapłaty – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Od nakazu upominawczego wnosi się sprzeciw. Od nakazu nakazowego wnosi się zarzuty.

Różnice pomiędzy nakazem upominawczym i nakazowym omówimy przy innej okazji. W dzisiejszym poście chciałbym napisać, co należy zrobić, jak dostaniemy nakaz zapłaty.

Jeden z moich Klientów stwierdził, że jak dostał nakaz zapłaty to zebrał pieniądze i poszedł spłacić dług, bo skoro Sąd „nakazuje” zapłacić to trzeba płacić. Zwróćcie proszę uwagę, że do nakazu zapłaty jest dołączone pouczenie, z którego wynika, że można go zaskarżyć, czyli wnieść od niego sprzeciw (albo zarzuty) w terminie 14 dni od doręczenia nakazu. Pozwany może więc nie zgadzać się z kwotami podanymi w nakazie i nie musi płacić „w ciemno”.

Drugi Klient przyznał się, że nakazy zapłaty chował do szuflady, a inny jeszcze palił nimi w piecu, aby żona się nie dowiedziała. Skutek był taki, że żona i tak się dowiedziała, bo do działania zabrał się komornik.

A więc co należy zrobić z nakazem zapłaty? Schowanie go albo wrzucenie do pieca spowoduje, że nakaz się uprawomocni, a jeśli nie zapłacimy przywitamy się z komornikiem. Zwykle o wiele lepszym rozwiązaniem jest wniesienie sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty.

Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, czy warto zaskarżać nakaz, zawsze możesz skonsultować temat z nami. Prześlij do nas skan nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami do niego a my damy Ci znać, czy warto bronić się w sądzie.

adw. Michał Szantar

Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy

biuro@szantar.pl