załączniki do pozwu o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód? Dokumenty potrzebne do rozprawy

Dokumenty potrzebne do zakończenia małżeństwa, czyli – potocznie mówiąc – „papiery rozwodowe” to nie tylko pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, tym więcej pism będziesz potrzebować w toku postępowania. Żeby wziąć rozwód, dokumenty będą niezbędne – wyjaśniamy więc wszystko, co powinniście wiedzieć pod kątem formalności.

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Rozwód zostanie Wam udzielony, jeśli w Waszym związku nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczynę rozpadu małżeństwa będzie trzeba podać w pozwie rozwodowym. Wiedziałaś/-eś o tym? Jeśli nie, to nic dziwnego – pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określoną formę i wskazania co do treści. Wiedzę potrzebną do jego napisania mają prawnicy – osoby, które po prostu w tym „siedzą”. Stworzeniem pozwu rozwodowego zajmie się więc wybrany przez Ciebie adwokat po tym, jak przedstawiasz mu wszystkie szczegóły podczas porady prawnej.

Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli czynności wykonywane przez sąd. To, jak potoczy się sprawa rozwodowa, wynika po części właśnie z tego, co będzie zapisane w pozwie o rozwód. Dokument będzie różnił się w zależności od tego, czy żądamy rozwodu za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie.

Dokumenty rozwodowe – pozew o rozwód z załącznikami

Zacznijmy od informacji, które znajdą się w każdym pozwie:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda (osoby składającej pozew),
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszystkie łączące ich więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza),
 • załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Potrzebne załączniki do pozwu o rozwód to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli macie dzieci, dołączasz również odpisy ich aktów urodzenia. Jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to dołączasz jej odpis.

załączniki do pozwu o rozwód

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Rozpatrzmy teraz najprostszą sytuację – para bez małoletnich dzieci chce wziąć rozwód bez orzekania o winie. To będzie szybka, nieskomplikowana i zazwyczaj tylko jedna rozprawa rozwodowa. Papiery rozwodowe to tylko pozew i odpis aktu małżeństwa i – jeśli ją zawarliście – odpis małżeńskiej umowy majątkowej.

Składając pozew rozwodowy za porozumieniem stron, jeden małżonek będzie miał status powoda, a drugi pozwanego. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji prawnych i wynika tylko z kwestii proceduralnych.

Pozew rozwodowy – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Inaczej będzie wyglądać pozew o rozwód, jeśli para ma małoletnie dzieci. Wśród dokumentów rozwodowych muszą znaleźć się odpisy ich aktów urodzenia.

W takich sprawach rozwodowych mamy dwie opcje – albo przenosimy kwestie związane z pociechami przed sąd, albo wszystko rozstrzygamy we dwoje i ustalenia zapisujemy w pozwie. Jeśli wybieramy drugą opcję, w pozwie muszą znaleźć się informacje o tym:

 • któremu rodzicowi sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • jakie będzie miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie;
 • jak odtąd będą wyglądać kontakty dzieci z rodzicami;
 • jakie alimenty na wychowanie dzieci ustalili między sobą rodzice.

Jeśli Twoim rozwodem zajmuje się adwokat, na pewno dostaniecie propozycję dołączenia do pozwu rozwodowego tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym poruszycie wszystkie powyższe tematy. Co za tym idzie – kwestie wychowania Waszych dzieci nie będą ustalane na sprawie rozwodowej i rozstrzygane przez sąd, tylko przez osoby, które znają je najlepiej – Was samych.

Co jeśli rodzice nie są zgodni np. w kwestii alimentów? Papiery rozwodowe będą musiały być rozszerzone o żądanie zasądzenia alimentów i dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wszystkie szczegóły związane z pozwem w przypadku rozwodu pary, która ma dzieci, dokładnie wyjaśni Ci kancelaria adwokacka.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli możesz udowodnić, że za zakończenie związku małżeńskiego winę ponosi druga osoba, masz szansę na alimenty dla siebie. Warunkiem jest pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej po rozwodzie. Alimentów możesz żądać również wtedy, gdy sąd nie uzna winy żadnej ze stron lub gdy uzna winę obu stron – ale wtedy warunkiem zasądzenia finansowego wsparcia jest tzw. niedostatek.

Żeby składać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, będziesz musiał(a) zebrać materiał dowodowy potwierdzający winę drugiego małżonka za rozpad związku. Takie papiery rozwodowe mogą zawierać wydruki rozmów z komunikatorów internetowych czy SMS-ów, zdjęcia, dokumenty medyczne (np. w przypadku przemocy domowej), bilingi. W kompletowaniu materiału dowodowego pomoże Ci kancelaria adwokacka.

odpis pozwu rozwodowego

Jak, gdzie i za ile – formalności związane z pozwem rozwodowym

 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Rozwodem zajmie się sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie – będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, składasz pozew w sądzie w Twoim okręgu.
 • Jak złożyć papiery rozwodowe? Pozew możesz złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 • Czy muszę dostarczyć pozew o rozwód drugiemu małżonkowi? Nie, Ty musisz tylko złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami do sądu okręgowego, który następnie sam wyśle pismo do drugiego małżonka.
 • Ile czeka się na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy? Strona pozwana ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do pozwu, liczone od momentu jego doręczenia.
 • Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi zwykle 600 zł, które płacimy w kasie właściwego sądu okręgowego lub przelewem bankowym. Przy składaniu pozwu bez orzekania o winie możemy liczyć na zwrot części kosztów po wydaniu wyroku rozwodowego.

FAQ:

1. Rozwód – dokumenty potrzebne do rozwiązania małżeństwa

Oprócz oryginału i odpisu pozwu rozwodowego potrzebujesz jeszcze dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa, dwóch egzemplarzy skróconych odpisów aktów urodzenia Waszych dzieci oraz potwierdzenie złożenia opłaty w sądzie okręgowym. Pamiętaj, aby jeden dodatkowy egzemplarz pozwu rozwodowego i wszystkich załączników do niego zostawić dla siebie!

2. Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać do niego listem poleconym. To sąd przekazuje pozew z załącznikami drugiemu małżonkowi.

3. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew to pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik wyjaśni Ci całą procedurę rozwodową i stworzy pozew, dzięki któremu orzeczenie rozwodu nastąpi szybko i bez zbędnego stresu.