prolongata co to

Jak rozłożyć dług w czasie? Odroczenie spłat kredytu

Odroczenie spłaty rat kredytu pomoże Ci zachować terminy harmonogramu bez zaciągania nowych zobowiązań. Banki oferują różne formy takiego zawieszenia, które można dopasować do indywidualnej sytuacji – a chwilowo zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na powrót do płynności finansowej. Jak więc działa takie odroczenie, czyli prolongata? Co to jest i jak złożyć o nią wniosek?

Odroczenie spłaty kredytu – czy to możliwe?

Ostatnie lata pokazują, że nawet najbezpieczniejsza sytuacja finansowa nie jest stabilna – rosnąca inflacja czy konsekwencje pandemii skutecznie powodują, że coraz mniej kredytobiorców jest w stanie obsłużyć zobowiązania. Co więc możesz zrobić, gdy harmonogram spłat wykracza poza Twoje możliwości finansowe? Jeden z najpopularniejszych sposobów to dokonać prolongaty kredytu – wydłużenia terminu spłaty. To możliwe, jak i popularne rozwiązanie – pozwoli Ci zachować płynność finansową bez kolejnych pożyczek. Jak działa prolongata kredytu?

Prolongata – co to?

Prolongata kredytu to wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, który może dotyczyć całej raty lub wyłącznie jej części kapitałowej. W ten sposób możesz uzyskać nawet kilka miesięcy „wolności” od spłacania raty. Świetny sposób, by zagospodarować dodatkowy czas, to uregulowanie innych zobowiązań lub rozwiązanie problemów z pracą czy własnym biznesem. Należy jednak pamiętać, że – prędzej czy później – będziemy musieli spłacić odroczone raty, a sam wydłużony okres spłaty również kosztuje.

W jakim banku można dokonać wydłużenia terminu spłaty?

Warunki mogą się nieco różnić, lecz o prolongatę kredytu możemy wnieść w każdym banku. Spotkamy się jednak z różnymi opłatami za zawarcie takiej umowy i innym czasem zawieszenia raty.

Co ważne – odroczenie terminu płatności możliwe jest zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i tych hipotecznych, ratalnych czy konsolidacyjnych. O prawie do złożenia wniosku w sprawie prolongaty kredytu możemy przeczytać na umowie kredytowej. Bank informuje również o wszelkich warunkach takiego zawieszenia.

prolongata kredytu

Prolongata – co to za proces? Szczegółowo o odroczeniu spłaty kredytu

Istnieją dwa sposoby na zawieszenie rat kredytu: odroczenie raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej. Wiele instytucji pozwala na wybór między tymi dwoma modelami, niektóre jednak ograniczają się wyłącznie do pierwszego. Zawieszenie spłaty kredytu w zakresie kapitałowo-odsetkowym oznacza, że nie ponosisz żadnych płatności z tytułu danej raty. W przypadku wersji kapitałowej opłacasz jedynie odsetki. Możliwość wyboru pozwala na dopasowanie typu prolongaty do własnych potrzeb i sytuacji finansowej.

Zwykle w bankach spotkasz się z dwoma typami prolongaty: karencja i wakacje kredytowe. Jakie są między nimi różnice? Karencja kredytu dotyczy wyłącznie kapitałowej części raty, jednak zazwyczaj umożliwia dużo dłuższy okres zawieszenia – w przeciwieństwie do wakacji kredytowych. Często jest udzielana przy kredytach na budowę domu.

Warto wiedzieć, że kredytobiorca ma również prawo do złożenia wniosku o ustawowe wakacje kredytowe – w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przyjętej w 2020 roku. Ich czas trwania to trzy miesiące i – w przeciwieństwie do rozwiązań bankowych – są całkowicie darmowe. Mogą z nich korzystać osoby, które utraciły źródło dochodów wskutek pandemii. Zawieszane są w tym przypadku całe raty i dokonać tego można nawet 8 razy w przeciągu dwóch lat.

Prolongata kredytu – czy warto?

Pamiętaj, że przedłużenie okresu kredytowania pozwoli Ci nie tylko uniknąć opóźnień w spłacie rat, ale także zachować dobre relacje z bankiem i zapobiec wpisaniu do BIK czy KRD. Zastanów się jednak, czy będzie to dla Ciebie korzystne pod względem czasu, jak i finansów. Płacisz nie tylko za udzielenie prolongaty, ale za samo złożenie wniosku – nawet jeśli zostanie odrzucony. Na decyzję banku możesz czekać nawet miesiąc – a w tym czasie jesteś zobowiązany/a do regularnego spłacania rat według terminu płatności.

Prolongata pożyczki czy kredytu może być więc zupełnie nieopłacalna lub wręcz przeciwnie – wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji finansowej i oferty wybranej instytucji. Jeśli czujesz jednak, że nie będziesz w stanie uregulować następnej raty – zachęcamy do rozważenia tej opcji.

Co wpływa na akceptację wniosku o prolongatę kredytu?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o prolongatę spłaty kredytu może być spowodowane wieloma czynnikami, są to m.in:

 • korzystna historia kredytowa,
 • brak wpisów do baz dłużników,
 • przekonujące uzasadnienie wniosku o prolongatę kredytu (np. nagła choroba, wpływ pandemii na Twoją branżę, wypadki),
 • liczne dowody potwierdzające uzasadnienie (w postaci dokumentacji),
 • spłacenie minimum kilku rat owego kredytu.

Na Twoją korzyść przemawia więc przede wszystkim wiarygodność finansowa – warto również zadbać o to, by wniosek został napisany prawidłowo, w odpowiednim tonie i z załączeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak napisać wniosek o prolongatę kredytu?

Wniosek o prolongatę kredytu możemy złożyć w dowolnym oddziale naszego banku lub wysłać go pocztą. O czym należy pamiętać, składając wniosek? Musi on zawierać:

 • dane kredytobiorcy i banku – imię, nazwisko, numer PESEL i adres kredytobiorcy oraz nazwę i adres siedziby banku;
 • numer umowy kredytowej;
 • prośbę o odroczenie płatności;
 • proponowany tryb prolongaty kredytu (karencja/wakacje kredytowe oraz wnioskowany termin płatności);
 • uzasadnienie (warto określić, jak i dlaczego pojawiły się problemy finansowe);
 • podpis kredytobiorcy;
 • załączniki (to dokumenty potwierdzające sytuacje wymienione w uzasadnieniu, ale także np. kopia umowy kredytowej czy zaświadczenia o dochodach).

Pamiętaj, że prolongata spłaty kredytu nie będzie Ci udzielona, jeśli skłamiesz – każdy wniosek jest dokładnie sprawdzany, nie tylko pod względem tego, czy prolongata kredytu powinna zostać udzielona, ale także zgodności z prawdą.

Zalety i wady zawieszenia spłaty kredytu

Prolongata kredytu hipotecznego czy gotówkowego ma wiele korzyści. Odroczenie płatności konkretnej raty kredytu może pozwolić nam utrzymać terminowość, a tym samym płynność finansową. Regularna spłata miesięcznych rat jest kluczem do zachowania zdolności kredytowej, dlatego przedłużenie spłaty kredytu czyni nas odpowiedzialnym kredytobiorcą. Można również powiedzieć, że wydłużenie okresu kredytowania „kupuje nam czas” – przed upływem płatności kolejnej raty możemy zebrać więcej środków czy rozwiązać pewne problemy.

Prolongata kredytu wpłynie jednak na wysokość kolejnych rat lub zwyczajnie wydłuży okres kredytowania – ponieważ wciąż obowiązuje nas regulowanie rat. Jeśli więc czujesz, że nie poradzisz sobie z kolejnymi – sprawdź, czy spełniasz warunki restrukturyzacji lub upadłości konsumenckiej.

FAQ:

1. Prolongata – co to jest?

Prolongata kredytu to odroczenie spłaty kredytu – w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej. Jeśli bank wyrazi zgodę, możemy otrzymać kilka miesięcy zawieszenia, co wiąże się jednak z dodatkowym kosztem w późniejszym czasie.

2. Co daje prolongata kredytu?

Przedłużenie terminu spłaty kredytu pozwala na redukcję wydatków w momencie kryzysu – co okazuje się szczególnie przydatne przy np. nagłej utracie pracy czy chorobie. Ratę można wtedy spłacić w ustalonym w ugodzie z bankiem terminie.

3. Jak napisać wniosek o prolongatę kredytu?

Wystarczy podać dane adresata i banku oraz numer umowy kredytowej, wyrazić prośbę o udzielenie wybranego typu prolongaty (wraz ze wskazaniem proponowanego terminu) i ją uzasadnić. Nie należy też zapomnieć o dołączeniu niezbędnych dokumentów.