Czynności windykacyjne a naruszenie dóbr osobistych

Czynności windykacyjne a naruszenie dóbr osobistych

Bardzo często wobec klientów naszej kancelarii prowadzone są czynności
windykacyjne
. Zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie
postępowania. Niestety zdarzają się wobec dłużników czynności windykacyjne po
całkowitym i prawomocnym oddaleniu roszczeń wierzycieli. Zakres i sposoby
windykacji są zróżnicowane. Monity telefoniczne, wiadomości mailowe i wizyty
terenowe u dłużników. Co do zasady windykacja długów jest
dozwolona. Nie może naruszać dóbr osobistych dłużnika i nie może mieć charakteru
uciążliwego.

Nękające czynności windykacyjne – jakie do nich należą?

Za nękanie za firmy windykacyjne, możemy uznać ich następujące działania:

 • Nieustanne telefony z różnych numerów telefonów o każdej porze dnia i nocy.
 • Wysyłanie wielokrotnych wiadomości SMS, maili w ciągu dnia.
 • Straszenie dłużnika komornikiem, sankcjami, zawiadomieniem Urzędu
  Skarbowego.
 • Nachodzenie w domu, w miejscu pracy, szkole.
 • Informowanie sąsiadów, bliskich, rodziny o zadłużeniu.
 • Windykowanie najbliższych dłużnika.
 • Dochodzenie należności mimo prawomocnego oddalenia powództwa przez sądy
  dwóch instancji.
 • Windykowanie należności umorzonych w ramach postępowania upadłościowego.
 • Windykowanie należności spłaconych.
 • Przyklejanie na drzwiach dłużnika, jego sąsiadów informacji o długu,
 • Roznoszenie ulotek itd.

Jak bronić się przed nękaniem ze strony windykacji?

Otóż można wytoczyć powództwo przeciwko firmie windykacyjnej. Dotyczy ono
naruszenia dóbr osobistych (np. cześć, dobre imię, mir domowy, spokój). Żądać
można wtedy:

 • natychmiastowego wstrzymania naruszeń, np. zaprzestania ciągłego nachodzenia
  w miejscu pracy;
 • publicznych przeprosin np. w Internecie, w gazecie;
 • zapłaty zadośćuczynienia lub zapłaty na wybrany cel społeczny;
 • zapłaty odszkodowania, jeśli naruszenie dóbr osobistych skutkowało
  powstaniem szkody majątkowej.

Drugą możliwością działania jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa nękania (art. 190a k.k.).

Radca prawny: Piotr Frydrych

Jesteś nękany przez windykatorów? Czujesz, że jest na Tobie wywierana presja?
Potrzebujesz szybko pomocy? Nasza kancelaria oddłużeniowa chętnie odpowie na
Twoje pytania i pomoże Ci podjąć odpowiednie działania prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym podobnej tematyki

https://szantar.pl/co-moze-windykator-windykacja-terenowa/