Wygrana w procesie z Funduszem Raport: Klient uwolniony od znacznego zobowiązania!

Prawnicy naszej kancelarii odnieśli kolejny sukces procesowy w sporze sądowym wytoczonym przez Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wierzyciel: Raport Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wartość sprawy: ok 80 000 zł

Nasze działanie: obrona w sądzie, reprezentacja w I instancji

Wynik działań: oddalenie powództwa w całości w I instancji

Nasz Klient, stanął przed ogromnym wyzwaniem, kiedy to został pozwany  o zapłatę kwoty blisko 80 000 zł, nie licząc odsetek i kosztów procesowych. Dla naszego Klienta była to suma wręcz astronomiczna.

Kontekst sprawy

Zrozumienie sytuacji naszego Klienta było dla nas priorytetem. Znajdowaliśmy się przed trudnym zadaniem, jako że fundusz Raport jest znanym i wymagającym przeciwnikiem procesowym. Postawiliśmy sobie za cel dogłębną analizę dokumentów oraz wypracowanie strategii prawnej, która pozwoli uwolnić naszego Klienta od tego znacznego obciążenia finansowego.

Analiza dokumentów i wątpliwości co do zobowiązania

Nasi adwokaci, z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw cywilnych, niezwłocznie przystąpili do analizy dostarczonych dokumentów. Szybko zorientowaliśmy się, że istnieje wiele punktów zaczepienia, które mogą przyczynić się do oddalenia roszczeń funduszu Raport. W szczególności, nasze wątpliwości budziła wysokość zobowiązania. Dodatkowo, uznaliśmy, że nie została skutecznie wykazana cesja długu na rzecz funduszu Raport, co stanowiło kluczowy element naszej linii obrony.

Obrona przed Funduszem Raport

Zdajemy sobie sprawę, że obrona przed funduszem Raport wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale także determinacji i umiejętności strategicznego myślenia. Nasz Klient był tego świadomy, decydując się na skorzystanie z naszej pomocy prawnej.

Skupiliśmy się na przedstawieniu solidnej argumentacji, poddającej w wątpliwość zarówno wysokość zobowiązania, jak i sam fakt cesji długu. Nasze działania były konsekwentne i oparte na rzetelnej analizie.

Zwycięstwo w Sądzie I Instancji

Efekty naszej pracy przerosły najśmielsze oczekiwania. Sąd I instancji, po wysłuchaniu argumentów obu stron, postanowił oddalić powództwo funduszu Raport w całości. To ogromny sukces nie tylko dla naszego Klienta, ale także dla nas jako kancelarii.

Jak widać, jesteśmy w stanie skutecznie bronić interesów naszych Klientów, nawet w obliczu tak trudnego przeciwnika, jakim jest fundusz Raport. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji lub mają inne problemy prawne, do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii. Od lat z powodzeniem bronimy praw konsumentów w procesach sądowych z firmami pożyczkowymi oraz firmami skupującymi długi.