Ultimo Portfolio Investment uległo sile naszych argumentów

Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej skomplikowany, żyjemy coraz szybciej. Sprawa sądowa, a zwłaszcza kilka równolegle prowadzonych spraw, mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla kogoś, kto do tej pory nie miał do czynienia w wymiarem sprawiedliwości. Jedna z naszych Klientek została pozwana przez Ultimo Portfolio Investment – firmę skupującą długi.

Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment SA

Wartość sprawy: ponad 7 000 zł.

Nasze działanie: reprezentacja w sądzie I instancji.

Wynik działań: pozew oddalony w całości!

Tło sprawy

Nasza Klientka początkowo korzystała z kredytu bankowego, jednak sytuacja losowa skłonią ją do wzięcia jednej a potem kilku pożyczek pozabankowych. Pożyczki te, jak wiadomo, są obłożone znacznie wyższymi kosztami w porównaniu do kredytów bankowych. I tak, krok po kroku, klientka wpadała w pętlę zadłużenia, spłacając jedną pożyczkę drugą pożyczkę. W międzyczasie część jej zobowiązań zostało wykupionych przez firmy skupujące długi. Należy do nich m.in. Ultimo.

Ultimo Portfolio Investment, firma z siedzibą w Luksemburgu, jednak skupująca długi na terenie Polski, wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę przeszło 7 000 zł.

Nasza strategia

Nasze podejście do sprawy opierało się na dogłębnej analizie dokumentacji i zastosowaniu precyzyjnie dobranych argumentów prawnych. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie pierwotnej umowy pożyczki, co do której Ultimo twierdziło, że zakupiło wierzytelność. Następnie krytycznie spojrzeliśmy na umowę cesji wierzytelności pomiędzy firmą pożyczkową a Ultimo. Na koniec zbadaliśmy, czy wysokość kwoty do zapłaty ma potwierdzenie w dokumentach z akt sprawy. Uznaliśmy, że roszczenie zgłoszone przez Ultimo budzi poważne wątpliwości tak co do samej zasady i istnienia jak i co do wysokości.

Zwycięstwo w I instancji

Nasze wysiłki zostały uwieńczone sukcesem, gdy sąd I instancji przychylił się do naszych argumentów i wydał wyrok na korzyść naszej Klientki. Ultimo Portfolio Investment musiało uznać siłę naszych argumentów i pogodzić się z oddaleniem powództwa w całości.

Korzystny wyrok wydany w sprawie ma nie tylko aspekt finansowy. Pokazuje on, że warto toczyć spory sądowe nawet z dużymi międzynarodowymi firmami, które zajmują się obrotem wierzytelnościami. Skuteczne oddłużenie może być udziałem niemalże każdego, kto wykaże się cierpliwością, determinacją oraz powierzy prowadzenie swoich spraw sądowych doświadczonym prawnikom.

Oczywiście nikomu nie bronimy samodzielnego prowadzenia swoich spraw sądowych związanych z długami. Wiemy jednak, jak duże jest to obciążenie emocjonalne dla osoby bezpośrednio zainteresowanej wynikiem procesu. Dodajmy, że jeśli takich spraw jest kilka, to bardzo łatwo po prostu pogubić się w tej mnogości, spóźnić się z terminem, nie powołać się na wszystkie argumenty, które sąd powinien uwzględnić.

Powierz swoje sprawy kancelarii adwokackiej

Powierzenie prowadzenia spraw sądowych wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej to nie tylko zmniejszenie obaw i codziennych trosk o wynik tych spraw. To także świadomość, że nawet jeśli nie we wszystkich sprawach sąd wyda wyroki oddalające powództwo, to adwokaci na pewno podpowiedzą inne rozwiązanie jak np. poprowadzenie negocjacji z wierzycielem po wydanym wyroku.

W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak specjalizujemy się sprawach oddłużeniowych, jednak zakres naszej praktyki adwokackiej jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Wystarczy powiedzieć, że tematy związane z długami pojawiają się bardzo często przy okazji spraw o rozwód, podział majątku czy przy rozliczeniu konkubinatu.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a jednocześnie kompleksowo staramy się rozwiązać problem prawny, z którym zgłasza się Klient. Tworzymy przestrzeń, w której osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą czuć się bezpieczne i wysłuchane.