Czynności windykacyjne a naruszenie dóbr osobistych

Bardzo często wobec klientów naszej kancelarii prowadzone są czynności windykacyjne. Zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie postępowania.

Niestety zdarzają się wobec dłużników czynności windykacyjne po całkowitym i prawomocnym oddaleniu roszczeń wierzycieli. Zakres i sposoby windykacji są zróżnicowane. Monity telefoniczne, wiadomości mailowe i wizyty terenowe u dłużników. Co do zasady windykacja długów jest dozwolona. Nie może naruszać dóbr osobistych dłużnika i nie może mieć charakteru uciążliwego.

Jako nękające czynności windykacyjne można potraktować np.

– nieustanne telefony z różnych numerów telefonów o każdej porze dnia i nocy,
– wysyłanie wielokrotnych wiadomości SMS, maili w ciągu dnia,
– straszenie dłużnika komornikiem, sankcjami, zawiadomieniem Urzędu Skarbowego,
– nachodzenie w domu, w miejscu pracy, szkole,
– informowanie sąsiadów, bliskich, rodziny o zadłużeniu,
– windykowanie najbliższych dłużnika
– dochodzenie należności mimo prawomocnego oddalenia powództwa przez sądy dwóch instancji,
– windykowanie należności umorzonych w ramach postępowania upadłościowego,
– windykowanie należności spłaconych,
– przyklejanie na drzwiach dłużnika, jego sąsiadów informacji o długu,
– roznoszenie ulotek itd.

Jak się bronić przed tego typu działaniami?

Otóż można wytoczyć powództwo przeciwko firmie windykacyjnej. Dotyczy ono naruszenia dóbr osobistych (np. cześć, dobre imię, mir domowy, spokój). Żądać można wtedy:
– natychmiastowego wstrzymania naruszeń, np. zaprzestania ciągłego nachodzenia w miejscu pracy,
publicznych przeprosin np. w Internecie, w gazecie,
– zapłaty zadośćuczynienia lub zapłaty na wybrany cel społeczny.
– zapłaty odszkodowania, jeśli naruszenie dóbr osobistych skutkowało powstaniem szkody majątkowej.

Drugą możliwością działania jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa nękania (art. 190a k.k.). 

Radca prawny: Piotr Frydrych

Jesteś nękany przez windykatorów? Czujesz, że jest na Tobie wywierana presja? Potrzebujesz szybko pomocy? Nasza kancelaria oddłużeniowa chętnie odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci podjąć odpowiednie działania prawne.

Prosto o prawie – przychodzi konsument do adwokata cz. 3 (czy i jak rozmawiać z windykatorem?)

W dzisiejszym poście będzie co nieco o windykacji. Temat jest tak obszerny jak rozmaite są metody stosowane przez windykatorów. O ile spłacasz swoje zobowiązania terminowo, z reguły nie masz do czynienia z windykacją, no chyba że dostajesz telefony / SMS-y przypominające o terminie spłaty. Gorzej, kiedy zaczniesz opóźniać się z ratami. Wówczas coraz częściej dzwoni telefon, nawet po kilka – kilkanaście razy na dzień. Dostajesz SMS-y i maile windykacyjne, przychodzą pisemne wezwania do zapłaty. Zdarza się również, że windykator odwiedza Cię osobiście w domu lub (o zgrozo) w miejscu pracy. Dobrze, że skończyły się czasy, kiedy to wyglądało np. tak:

Ale tak całkiem poważnie – nasi Klienci bardzo często poruszają temat windykacji i windykatorów, skarżą się na ich działania, czują się psychicznie zmęczeni ciągłymi monitami, wręcz nękani SMS-ami, telefonami, mailami. Jak się zachować w tej sytuacji?  Czy płacić temu, kto głośniej krzyczy?

Windykator ma do wykonania konkretne zadanie, ma skłonić Ciebie do jak najszybszej spłaty długu. Często działy windykacji przechodzą specjalne szkolenia z technik wywierania wpływu.  Ale zadaj sobie pytanie, czy musisz się temu poddawać? Czy musisz odbierać telefony? Odpisywać na maile? Wpuszczać windykatora do mieszkania? Otóż NIE MUSISZ. Zdecydowanie lepszą opcją dla Ciebie będzie zwrócenie się do rzetelnej kancelarii oddłużeniowej, wypracowanie planu oddłużnia i skorzystanie z podpowiedzi specjalistów. Zapytaj siebie, jak masz zwiększać swoje dochody, jeśli zamiast pracować odbierasz po kilkanaście telefonów od windykacji dziennie? A może zmień po prostu nr telefonu?

Póki co to tyle w temacie. Windykacji poświęcimy zapewne nie jeden wpis na blogu naszej kancelarii oddłużeniowej.

Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Nie radzisz sobie z windykatorami? Skorzystaj ze wsparcia fachowców z naszego zespołu.

adw. Michał Szantar, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl