0

Wcześniejsza spłata pożyczki

Spłaciłeś wcześniej pożyczkę? Pamiętaj, że w takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot kosztów związanych z udzieleniem pożyczki!

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Prawo konsumenta do wystąpienia do pożyczkodawcy z wnioskiem o rozliczenie kosztów pożyczki i zwrot nadpłaty wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. 

Pożyczkodawca ma obowiązek rozliczenia wszystkich kosztów i zwrotu ich proporcjonalnej części do okresu, jaki pozostał do spłaty. Jeśli więc umowa pożyczki została zawarta przykładowo na okres 36 miesięcy, zaś jej spłata nastąpiła po upływie 24 miesięcy, to pożyczkodawca powinien dokonać zwrotu kosztów, jakie konsument musiałby ponieść w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy. 

Prawo do obniżki kosztów kredytu po jego wcześniejszej spłacie obejmuje wszystkie koszty, jakimi pożyczkodawca obciążył konsumenta. A zatem chodzi nie tylko o koszty związane z okresem trwania umowy pożyczki, czyli odsetki, ale również o te koszty, które zostały uiszczone przez konsumenta jednorazowo, czyli prowizja, nawet na początku obowiązywania umowy.

Powstaje pytanie, w jaki sposób ubiegać się o zwrot kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą? Otóż należy złożyć do pożyczkodawcy wniosek o rozliczenie i zwrot kosztów pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą. Trzeba mieć na uwadze, że pożyczkodawca co prawda powinien dokonać zwrotu z własnej inicjatywy, lecz często następuje on dopiero na prośbę konsumenta. Co do zasady o zwrot można ubiegać się w ciągu 6 lat od momentu spłacenia zobowiązania, a w przypadku umów zawartych przed dniem 9 lipca 2018 r. – okres ten wynosi maksymalnie 10 lat. Natomiast przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku konsumenta i udzielenie odpowiedzi od momentu odbioru pisma konsumenta. Gdy pożyczkodawca rozpatrzy wniosek konsumenta pozytywnie, niezwłocznie powinien dokonać zwrotu środków finansowych. Często w mojej praktyce zdarza się jednak, że pożyczkodawca odmawia zwrotu należnych konsumentowi pieniędzy. Wówczas należy skierować sprawę do sądu powszechnego. Z mojego doświadczenia wynika, że tego typu spory w przeważającej mierze kończą się sukcesem po stronie konsumenta, więc jest o co walczyć! 

Masz problemy z pożyczkodawcą wynikające z wcześniejszej spłaty pożyczki? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

radca prawny Dominika Witkowska, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy s.c.; biuro@szantar.pl 

Czy oddłużanie to tylko obrona procesowa pozwanego dłużnika? Czym jest odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat?

W naszej kancelarii prowadzimy obecnie kilka tysięcy spraw procesowych, w których reprezentujemy pozwanych konsumentów w procesach sądowych z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi (np. Ultimo, Prokura, Eques, Raport, ) czy firmami pożyczkowymi. Oddłużanie prawne to jednak nie tylko obrona procesowa, ale również odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat. Być może wcale nie jesteś dłużnikiem, ale wierzycielem swojego wierzyciela? Brzmi paradoksalnie, ale kiedy bierzemy do ręki umowy pożyczki bardzo często znajdujemy w nich zapisy naruszające interesy konsumentów, zastrzegające rażąco zawyżone opłaty dla firm pożyczkowych.
Jeśli masz problem z długami od dłuższego czasu, to z pewnością masz za sobą kilka – kilkanaście spłaconych pożyczek. Może warto do nich wrócić, bo może się okazać, że masz do odzyskania spore pieniądze. W jakim zakresie możemy Ci pomóc? Zajmujemy się odzyskiwaniem:

  • zawyżonego ubezpieczenia z umów pożyczek
  • opłat za przedłużenie pożyczki
  • opłat za refinansowanie pożyczki
  • opłat podlegających zwrotowi w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki
  • innych opłat.

Jeżeli chcesz się przekonać, jakie kwoty masz do odzyskania, skontaktuj się z nami najlepiej mailowo pod adresem: biuro@szantar.pl, a dostaniesz zwrotnie informację o tym, czego będziemy potrzebować do procedury odzyskowej. A może nie chcesz czekać na wynik długotrwałego procesu w sprawie odzyskowej? Możemy zaproponować Tobie odkupienie wierzytelności o zwrot nienależnie pobranych opłat.
Sprawy odzyskowe wymagają specyficznego podejścia i dużej dokładności, ponieważ dobre udokumentowanie stanu faktycznego ma istotny wpływ na wynik sprawy sądowej. Nie można tutaj zdawać się na przypadek. Powierz swoją sprawę ludziom, którzy od lat zajmują się prowadzeniem spraw odzyskowych.

Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe korzystne wyroki w sprawach odzyskowych przeciwko Profi Credit Polska, Vivus i Aasa Polska.

adw. Michał Szantar, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl