Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ogłoszenie upadłości ma formę postanowienia.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wydaje postanowienie w terminie dwóch miesięcy. Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.

Tyle w teorii. Niestety w praktyce jest zupełnie inaczej, aniżeli byśmy sobie tego życzyli. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka.

Tak jak już to wskazałam, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy. Terminy wskazane w ustawie są jednak terminami instrukcyjnymi. Znaczy to tyle, że ich przekroczenie nie powoduje żadnego ujemnego skutku dla postępowania, które wskutek przekroczenia tego terminu nie jest obarczone żadną wadą prawną. Termin o charakterze instrukcyjnym może być jednak powodem do podjęcia środków dyscyplinujących względem sędziów, jeżeli jego przekroczenia nie da się usprawiedliwić np. skomplikowanym charakterem sprawy.

Warto zaznaczyć, że przekroczenie powyższych terminów może rodzić odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania na podstawie przepisów ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Mimo wszystko, składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie licz na jego rozpoznanie w terminie 2 miesięcy.

Aktualnie Sądy upadłościowe cierpią na wzrost ilości spraw, braki kadrowe. Do tego pojawia się problem z wdrożeniem elektronizacji postępowania upadłościowego. Należy bowiem wskazać, że od 1 grudnia 2021r. ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wraz z nim doszło do elektronizacji wniosków o ogłoszenie upadłości. Przed wejściem w życie nowych przepisów do Sądów wpłynęło bardzo dużo wniosków. Do dzisiaj czekają one na rozpoznanie. Ponadto konsumenci nadal składają wnioski o ogłoszenie upadłości w tradycyjnej, papierowej formie. Sądy nie wiedzą do końca jak na takie wnioski reagować. Jedne sądy je rozpoznają, inne zwracają. W efekcie, panuje w tej materii chaos. Można spodziewać się, że z czasem sytuacja się unormuje, jednakże z dotychczasowego doświadczenia zawodowego mogę śmiało wysnuć pewien wniosek. Sądy nie mają faktycznej możliwości rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości w tak krótkim czasie jaki przewidział ustawodawca.

Autor: Adwokat Anna Uznańska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://szantar.pl/bez_kategorii/niezamowione-swiadczenie-co-robic/