Ultimo Portfolio Investment uległo sile naszych argumentów

Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej skomplikowany, żyjemy coraz szybciej. Sprawa sądowa, a zwłaszcza kilka równolegle prowadzonych spraw, mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla kogoś, kto do tej pory nie miał do czynienia w wymiarem sprawiedliwości. Jedna z naszych Klientek została pozwana przez Ultimo Portfolio Investment – firmę skupującą długi.

Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment SA

Wartość sprawy: ponad 7 000 zł.

Nasze działanie: reprezentacja w sądzie I instancji.

Wynik działań: pozew oddalony w całości!

Tło sprawy

Nasza Klientka początkowo korzystała z kredytu bankowego, jednak sytuacja losowa skłonią ją do wzięcia jednej a potem kilku pożyczek pozabankowych. Pożyczki te, jak wiadomo, są obłożone znacznie wyższymi kosztami w porównaniu do kredytów bankowych. I tak, krok po kroku, klientka wpadała w pętlę zadłużenia, spłacając jedną pożyczkę drugą pożyczkę. W międzyczasie część jej zobowiązań zostało wykupionych przez firmy skupujące długi. Należy do nich m.in. Ultimo.

Ultimo Portfolio Investment, firma z siedzibą w Luksemburgu, jednak skupująca długi na terenie Polski, wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę przeszło 7 000 zł.

Nasza strategia

Nasze podejście do sprawy opierało się na dogłębnej analizie dokumentacji i zastosowaniu precyzyjnie dobranych argumentów prawnych. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie pierwotnej umowy pożyczki, co do której Ultimo twierdziło, że zakupiło wierzytelność. Następnie krytycznie spojrzeliśmy na umowę cesji wierzytelności pomiędzy firmą pożyczkową a Ultimo. Na koniec zbadaliśmy, czy wysokość kwoty do zapłaty ma potwierdzenie w dokumentach z akt sprawy. Uznaliśmy, że roszczenie zgłoszone przez Ultimo budzi poważne wątpliwości tak co do samej zasady i istnienia jak i co do wysokości.

Zwycięstwo w I instancji

Nasze wysiłki zostały uwieńczone sukcesem, gdy sąd I instancji przychylił się do naszych argumentów i wydał wyrok na korzyść naszej Klientki. Ultimo Portfolio Investment musiało uznać siłę naszych argumentów i pogodzić się z oddaleniem powództwa w całości.

Korzystny wyrok wydany w sprawie ma nie tylko aspekt finansowy. Pokazuje on, że warto toczyć spory sądowe nawet z dużymi międzynarodowymi firmami, które zajmują się obrotem wierzytelnościami. Skuteczne oddłużenie może być udziałem niemalże każdego, kto wykaże się cierpliwością, determinacją oraz powierzy prowadzenie swoich spraw sądowych doświadczonym prawnikom.

Oczywiście nikomu nie bronimy samodzielnego prowadzenia swoich spraw sądowych związanych z długami. Wiemy jednak, jak duże jest to obciążenie emocjonalne dla osoby bezpośrednio zainteresowanej wynikiem procesu. Dodajmy, że jeśli takich spraw jest kilka, to bardzo łatwo po prostu pogubić się w tej mnogości, spóźnić się z terminem, nie powołać się na wszystkie argumenty, które sąd powinien uwzględnić.

Powierz swoje sprawy kancelarii adwokackiej

Powierzenie prowadzenia spraw sądowych wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej to nie tylko zmniejszenie obaw i codziennych trosk o wynik tych spraw. To także świadomość, że nawet jeśli nie we wszystkich sprawach sąd wyda wyroki oddalające powództwo, to adwokaci na pewno podpowiedzą inne rozwiązanie jak np. poprowadzenie negocjacji z wierzycielem po wydanym wyroku.

W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak specjalizujemy się sprawach oddłużeniowych, jednak zakres naszej praktyki adwokackiej jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Wystarczy powiedzieć, że tematy związane z długami pojawiają się bardzo często przy okazji spraw o rozwód, podział majątku czy przy rozliczeniu konkubinatu.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a jednocześnie kompleksowo staramy się rozwiązać problem prawny, z którym zgłasza się Klient. Tworzymy przestrzeń, w której osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą czuć się bezpieczne i wysłuchane.

Jak wygraliśmy w II instancji z funduszem Eques Debitum 2 ?

Dziś chcemy podzielić się z Wami inspirującą historią naszego ostatniego sukcesu w sądzie – sprawą sądową z powództwa funduszu Eques Debitum 2 FIZNFS, która zakończyła się pełnym zwycięstwem naszego Klienta. Jest to opowieść o determinacji, nieustępliwości i walce do końca, która doprowadziła do zwycięstwa dopiero w Sądzie II instancji.

 

Wierzyciel: Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w siedzibą w Gdańsku

Wartość sprawy: ok 5 000 zł

Nasze działania: reprezentacja w I instancji, wniesienie apelacji merytorycznej, reprezentacja przed Sądem II instancji

Wynik działań: zmiana wyroku w II instancji, oddalenie pozwu w całości

 

Fundusz Eques Debitum 2 prowadzi działalność w obszarze skupowania wierzytelności, na przykład z tytułu pożyczek udzielanych konsumentom. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli dostaniecie pisemne powiadomienie o wykupieniu Waszego długu z pożyczki na przykład przez Eques Debitum 2. Jednak to, że ktoś informuje Was, że rzekomo wykupił Wasz dług, wcale nie oznacza, że wygra z Wami w sądzie. Pokazuje to przykład naszego Klienta.

Niekorzystny wyrok Sądu Rejonowego

Fundusz Eques Debitum 2 FIZNFS, który nabył rzekomą wierzytelność, wystąpił do sądu przeciwko naszemu Klientowi. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego, który w pierwszej instancji przyznał rację powodowi. Wydawać by się mogło, że losy sprawy są już przesądzone, a Eques Debitum 2 za niedługo rozpocznie egzekucję należności za pośrednictwem komornika.

Jednakże, w naszej Kancelarii nigdy nie składamy broni przedwcześnie i to niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Ktoś mógłby powiedzieć, że kwota ok 5 000 zł to niezbyt dużo. Jednak po doliczeniu odsetek i kosztów procesu zbiera się już konkretna suma. A jeśli dana osoba ma kilka albo kilkanaście takich spraw, to zwycięstwo procesowe w pojedynczej sprawie  jest na wagę złota. Konieczność zapłaty należności może zburzyć kruchą równowagę finansową zadłużonego konsumenta a pojawienie się komornika może doprowadzić do całkowitej utraty płynności finansowej.

W naszych strategiach procesowych kierujemy się przede wszystkim tym, aby oddalić albo radykalnie obniżyć wysokość zobowiązania ale również nie doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel skieruje sprawę do komornika. W sprawie, o której tutaj piszemy, komornik nie pojawił się nawet teoretycznie. Dlaczego? Bo walczyliśmy do końca i o słuszności naszej argumentacji przekonaliśmy Sąd Okręgowy jako Sąd II instancji.

Wniesienie apelacji

Wyrok Sądu Rejonowego był niekorzystny. Sąd uznał roszczenie Eques Debitum 2 jako udowodnione co do zasady jak i co do wysokości. Nie zgadzając się z wyrokiem złożyliśmy wniosek o jego pisemne uzasadnienie. Po przeczytaniu uzasadnienia wiedzieliśmy już, że wniesienie apelacji jest po prostu koniecznością. W naszym przekonaniu Sąd Rejonowy niewłaściwie ocenił materiał dowodowy i niesłusznie uznał, że Eques Debitum 2 skutecznie nabył wierzytelność z pożyczki przeciwko naszemu Klientowi. Mieliśmy niezachwiane przekonanie, że argumenty zawarte w apelacji mogą całkowicie odmienić bieg sprawy.

Zwycięstwo w Sądzie II instancji

Nasze wysiłki przyniosły oczekiwany efekt. Sąd II instancji, po wysłuchaniu naszych argumentów, całkowicie zmienił optykę sprawy, oddalając pozew w całości. To zwycięstwo jest dowodem na to, że warto walczyć o swoje i nie poddawać się nawet w obliczu początkowych niepowodzeń.

Ta sprawa podkreśla znaczenie całościowego i strategicznego podejścia do obrony w procesie sądowym. Wykazuje również, jak ważne jest zaryzykowanie i wniesienie apelacji, gdy jest to uzasadnione. Wyrok Sądu II instancji może całkowicie odmienić losy sprawy na korzyść pozwanego konsumenta. Cieszymy się, że mogliśmy doprowadzić kolejną sprawę do pomyślnego zakończenia. Po powiadomieniu o treści wydanego wyroku Sądu odwoławczego, nasz Klient cieszył się jak dziecko z wygranej.

Adwokaci z Kancelarii Szantar Uznańska Porwisiak są zawsze gotowi stanąć w obronie praw konsumentów pozwanych w procesach z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi oraz firmami pożyczkowymi. Wykorzystamy do tego naszą wiedzę, doświadczenie i determinację.

Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji i otrzymasz pozew albo nakaz zapłaty od funduszu Eques Deditum 2, funduszu Prokura, firmy Ultimo albo innej firmy skupującej długi, nie zostajesz bez szans w procesie sądowym. Zdaj się na doświadczenie adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak. Razem zmierzymy się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą Twoja sytuacja finansowa!

Wygrana w procesie z Funduszem Raport: Klient uwolniony od znacznego zobowiązania!

Prawnicy naszej kancelarii odnieśli kolejny sukces procesowy w sporze sądowym wytoczonym przez Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wierzyciel: Raport Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wartość sprawy: ok 80 000 zł

Nasze działanie: obrona w sądzie, reprezentacja w I instancji

Wynik działań: oddalenie powództwa w całości w I instancji

Nasz Klient, stanął przed ogromnym wyzwaniem, kiedy to został pozwany  o zapłatę kwoty blisko 80 000 zł, nie licząc odsetek i kosztów procesowych. Dla naszego Klienta była to suma wręcz astronomiczna.

Kontekst sprawy

Zrozumienie sytuacji naszego Klienta było dla nas priorytetem. Znajdowaliśmy się przed trudnym zadaniem, jako że fundusz Raport jest znanym i wymagającym przeciwnikiem procesowym. Postawiliśmy sobie za cel dogłębną analizę dokumentów oraz wypracowanie strategii prawnej, która pozwoli uwolnić naszego Klienta od tego znacznego obciążenia finansowego.

Analiza dokumentów i wątpliwości co do zobowiązania

Nasi adwokaci, z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw cywilnych, niezwłocznie przystąpili do analizy dostarczonych dokumentów. Szybko zorientowaliśmy się, że istnieje wiele punktów zaczepienia, które mogą przyczynić się do oddalenia roszczeń funduszu Raport. W szczególności, nasze wątpliwości budziła wysokość zobowiązania. Dodatkowo, uznaliśmy, że nie została skutecznie wykazana cesja długu na rzecz funduszu Raport, co stanowiło kluczowy element naszej linii obrony.

Obrona przed Funduszem Raport

Zdajemy sobie sprawę, że obrona przed funduszem Raport wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale także determinacji i umiejętności strategicznego myślenia. Nasz Klient był tego świadomy, decydując się na skorzystanie z naszej pomocy prawnej.

Skupiliśmy się na przedstawieniu solidnej argumentacji, poddającej w wątpliwość zarówno wysokość zobowiązania, jak i sam fakt cesji długu. Nasze działania były konsekwentne i oparte na rzetelnej analizie.

Zwycięstwo w Sądzie I Instancji

Efekty naszej pracy przerosły najśmielsze oczekiwania. Sąd I instancji, po wysłuchaniu argumentów obu stron, postanowił oddalić powództwo funduszu Raport w całości. To ogromny sukces nie tylko dla naszego Klienta, ale także dla nas jako kancelarii.

Jak widać, jesteśmy w stanie skutecznie bronić interesów naszych Klientów, nawet w obliczu tak trudnego przeciwnika, jakim jest fundusz Raport. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji lub mają inne problemy prawne, do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii. Od lat z powodzeniem bronimy praw konsumentów w procesach sądowych z firmami pożyczkowymi oraz firmami skupującymi długi.

Sukces procesowy w sporze z Provident Polska S.A.

Czy można wygrać w sądzie z tak potężną firmą pożyczkową jako Provident Polska S.A. Nasze wyroki potwierdzają, że można!

Wierzyciel: Provident Polska S.A.

Wartość sprawy: przeszło 10 000 zł

Nasze działanie: obrona w procesie, reprezentacja w I instancji

Wynik działań: oddalenie pozwu w całości!

Wprowadzenie

Witamy na blogu Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak spółka partnerska. Dziś mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją o kolejnym sukcesie, który odnieśliśmy na sali sądowej, broniąc praw i interesów naszego Klienta. Sprawa dotyczyła pozwu, który firma pożyczkowa Provident Polska wniosła przeciwko naszemu Klientowi, domagając się zapłaty kwoty przeszło 10 000 zł.

Siła Argumentów i Profesjonalizm

Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów, gruntownej analizie sprawy oraz skutecznej strategii obronnej, udało się nam osiągnąć pełen sukces. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, uznając nasze argumenty za zdecydowanie przeważające nad argumentacją strony przeciwnej. Jest to dowód na to, że profesjonalizm, doświadczenie i ścisła specjalizacja naszej kancelarii stanowią klucz do skutecznej ochrony praw naszych Klientów.

Dlaczego warto zaufać naszej Kancelarii?

Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak to zespół wykwalifikowanych adwokatów, którzy od lat świadczą usługi na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w szerokim zakresie dziedzin prawa, co pozwala nam na kompleksową obsługę Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie i wiedza są gwarancją najwyższej jakości usług i skuteczności w działaniu. Specjalizacją naszej kancelarii jest prawo konsumenckie, a szczególnie skupiamy się na sporach sądowych z bankami, firmami pożyczkowymi oraz podmiotami, które skupują wierzytelności.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, pełne zaangażowanie oraz najwyższe standardy etyczne. Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak to partner, któremu możesz zaufać. Zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy także do śledzenia naszego bloga, gdzie regularnie publikujemy artykuły dotyczące kolejnych sukcesów w sporach sądowych oraz omawiamy ważne zagadnienia z punktu widzenia naszych obszarów praktyki.

Kolejny sukces w sporze z firmą Profi Credit Polska S.A. jest także sukcesem naszego Klienta

Dziś do sporej listy spraw pomyślnie rozstrzygniętych z pomocą naszych adwokatów dołącza sprawa sądowa z firmą pożyczkową Profi Credit Polska SA.

Firma pożyczkowa: Profi Credit Polska SA

Wartość sprawy: przeszło 12 000 zł

Nasze działanie: zarzuty od nakazu zapłaty, obrona w procesie sądowym

Wynik działań: obniżenie kwoty do zapłaty o ok. 7 000 zł !

Adwokaci z kancelarii Szantar Uznańska Porwisiak odnotowali kolejny sukces procesowy w sporze z firmą pożyczkową Profi Credit Polska S.A.

Nasza specjalizacja – walka z firmami pożyczkowymi i bankami

W naszej kancelarii adwokackiej, od lat skupiamy się na reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych z bankami, firmami pożyczkowymi oraz podmiotami skupującymi długi. Naszym priorytetem jest ochrona praw i interesów naszych Klientów w trudnych sytuacjach finansowych.

Historia naszego Klienta

Nasz Klient znalazł się w trudnej sytuacji, kiedy firma pożyczkowa Profi Credit Polska SA postanowiła dochodzić od niego przeszło 12 000 zł w procesie, w którym wnioskowała o wydanie przez sąd nakazu zapłaty w procesie nakazowym. Naszym celem było nie tylko skuteczna obrona Klienta, ale także zapewnienie, aby kwota do spłaty odpowiadała przepisom prawa.

Skuteczna obrona w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest szczególnie niebezpieczny dla pozwanego. Na podstawie takiego nakazu zapłaty firma pożyczkowa może wszcząć egzekucję komorniczą nawet pomimo tego, że pozwany broni się składając zarzuty od nakazu. Dlatego jeśli w Twojej sprawie został wydany tzw. „mocniejszy” nakaz zapłaty, czyli nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, tym ważniejsze jest wybranie właściwej kancelarii adwokackiej, która w Twoim imieniu poprowadzi proces sądowy. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej argumentacji w sporze z firmą pożyczkową oraz właściwe uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonalności nakazu.

Po przyjęciu sprawy Nasi adwokaci krytycznie ocenili roszczenie zgłoszone do sądu przez Profi Credit Polska S.A. Skrupulatna analiza dokumentów pozwoliła na ocenę, że kwota podana w pozwie jest znacznie zawyżona. Naszym celem stało się dążenie do redukcji kwoty podanej w pozwie do sprawiedliwego poziomu. Efekt ten został osiągnięty.

Zamiast zapłacić firmie pożyczkowej przeszło 12 000 zł plus koszty sądowe i odsetki, nasz Klient został zobowiązany w wyroku Sądu do zapłaty zaledwie ok 5 000 zł. Ta sprawa pokazuje, że nie w każdej sytuacji cały pozew jest do oddalenia. Z drugiej jednak strony skuteczna obrona procesowa prowadzi do radykalnego zmniejszenia zobowiązania a także pozwala na zaoszczędzenie odsetek i kosztów procesu. Jest do znaczna ulga przy napiętym do granic możliwości budżecie domowym.

A oto wyrok wydany w sprawie:

Zaufanie Klientów – nasza największa nagroda

Ten sukces to nie tylko kolejne zwycięstwo naszej kancelarii, ale także dowód na to, że zawsze stajemy po stronie naszych Klientów i walczymy o ich prawa.

Skontaktuj się z nami

Jeśli i Ty potrzebujesz pomocy w walce z bankami, firmami pożyczkowymi lub podmiotami skupującymi długi, skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak spółka partnerska jest gotowa pomóc Ci w każdej trudnej sytuacji.

1 2 3 5