Mediacja przy rozwodzie

Rozwód to często trudne i emocjonalne przeżycie. Jednak dzięki mediacji, proces ten może być znacznie mniej wyczerpujący i bardziej efektywny. Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak, z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych, przedstawia kluczowe zalety mediacji oraz wskazuje, dlaczego jest to rozwiązanie godne rozważenia.

Na wstępie zaznaczmy, że w dzisiejszym wpisie chodzi o mediację realizowaną przez adwokata z udziałem małżonków. Mediacja ta ma miejsce zwykle przed wytoczeniem powództwa o rozwód. Jej zadaniem jest uzgodnienie wszystkich albo większości szczegółów rozwodu. Idealnie jest, jeśli adwokat prowadzący mediację ma jednocześnie uprawnienia mediatora, a więc ma odpowiednią wiedzę i przygotowanie oraz zna skuteczne narzędzia mediacyjne.

W naszej kancelarii uprawnienia mediatora posiada adw. Daria Szantar. Również pozostali nasi adwokaci posiadają odpowiednie doświadczenie i praktykę w sprawach rozwodowych, co pozwala im na pomyślne przeprowadzenie mediacji rozwodowych.

Co to jest mediacja okołorozwodowa?

Mediacja to proces, w którym adwokat pomaga małżonkom znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla nich obojga. W sprawach dotyczących rozwodu, adwokat wpiera małżonków w negocjacjach w takich tematach jak podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi.

Dlaczego warto wybrać mediację?

Rozwód nie musi wiązać się z wieloletnią batalią sądową, ogromnym stresem i dezorganizacją życia. Istnieje też opcja mediacji, która pozwala na obniżenie temperatury emocji i wypracowanie uzgodnionych wspólnie rozwiązań. Zwłaszcza w kontekście wspólnych małoletnich dzieci warto rozważyć skorzystanie z mediacji. Normalny, poprawny kontakt z drugim współmałżonkiem, drugim z rodziców, niewątpliwie wpływa na dobrostan dziecka.

Mediacja oferuje wiele korzyści takich jak:

  1. Oszczędność czasu i kosztów. Jeśli stanowiska małżonków są zgodne, sąd zdecydowanie szybciej przeprowadzi rozwód. Kosztuje on też znacznie mniej.
  2. Kontrola nad rozwiązaniem. Wyrok rozwodowy niekoniecznie może spełniać oczekiwania obu stron. Przy mediacji małżonkowie mają większy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie.
  3. Redukcja niepotrzebnego stresu. Mediacja jest mniej konfrontacyjna niż tradycyjny proces sądowy. Dzięki temu można ugodowo załatwić istotne kwestie dotyczące rozwodu. Wstępne ustalenia zapadają w zaciszu kancelarii adwokackiej a nie na sali sądowej.

Jak prowadzimy mediację?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak sp. partnerska z siedzibą w Łodzi specjalizują się w prawie rozwodowym i oferują wsparcia na każdym etapie mediacji.

Z nami otrzymasz:

  1. profesjonalne doradztwo,
  2. wsparcie emocjonalne,
  3. kompleksową obsługę, która dotyczy nie tylko etapu mediacji ale również reprezentacji w sprawie o rozwód i o podział majątku.

Kiedy mediacja może nie być odpowiednia?

Z samego założenia, mediacja jest możliwa, kiedy wolę porozumienia deklarują obie strony. Zatem jeśli jedna ze stron kategorycznie odmawia jakichkolwiek rozmów, należy zrezygnować z mediacji i skorzystać z drogi procesowej w sprawie o rozwód. Inny przypadek, kiedy nie warto korzystać z mediacji, to przemoc domowa. W takiej sytuacji mediacja z udziałem przemocowego partnera stanowiłaby tylko dodatkową dolegliwość po stronie drugiego małżonka narażonego na przemoc.

Jak przygotować się do mediacji?

Odpowiednie przygotowanie się do mediacji ma kluczowe znaczenie. Na wstępnie należy dobrze poznać swoje prawa i możliwości oraz cele mediacji. Nasi adwokaci chętnie pomogą Ci w tym zakresie. Ważne jest określenie, czego dokładnie oczekujemy od mediacji i co realnie możemy osiągnąć. Na tym etapie zwykle następuje zebranie odpowiedniej dokumentacji, która pozwala przygotować się do procesu rozwodowego w sądzie.

Jakie są kroki po udanej mediacji?

Jeśli mediacja przy udziale adwokata okaże się udana, ważne jest, aby jej efekty zostały przeniesione do postępowania w sprawie o rozwód. Możliwe jest sporządzenie pisemnego porozumienia, które następnie zostanie przedstawione w sądzie. Dotyczy to zwłaszcza władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Mediacja w sprawach rozwodowych oferuje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktu, minimalizując przy tym stres i koszty. Kancelaria Adwokacka Szantar Uznańska Porwisiak, jest gotowa wesprzeć Cię w tym procesie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc.

 

 

Ultimo Portfolio Investment uległo sile naszych argumentów

Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej skomplikowany, żyjemy coraz szybciej. Sprawa sądowa, a zwłaszcza kilka równolegle prowadzonych spraw, mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla kogoś, kto do tej pory nie miał do czynienia w wymiarem sprawiedliwości. Jedna z naszych Klientek została pozwana przez Ultimo Portfolio Investment – firmę skupującą długi.

Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment SA

Wartość sprawy: ponad 7 000 zł.

Nasze działanie: reprezentacja w sądzie I instancji.

Wynik działań: pozew oddalony w całości!

Tło sprawy

Nasza Klientka początkowo korzystała z kredytu bankowego, jednak sytuacja losowa skłonią ją do wzięcia jednej a potem kilku pożyczek pozabankowych. Pożyczki te, jak wiadomo, są obłożone znacznie wyższymi kosztami w porównaniu do kredytów bankowych. I tak, krok po kroku, klientka wpadała w pętlę zadłużenia, spłacając jedną pożyczkę drugą pożyczkę. W międzyczasie część jej zobowiązań zostało wykupionych przez firmy skupujące długi. Należy do nich m.in. Ultimo.

Ultimo Portfolio Investment, firma z siedzibą w Luksemburgu, jednak skupująca długi na terenie Polski, wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę przeszło 7 000 zł.

Nasza strategia

Nasze podejście do sprawy opierało się na dogłębnej analizie dokumentacji i zastosowaniu precyzyjnie dobranych argumentów prawnych. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie pierwotnej umowy pożyczki, co do której Ultimo twierdziło, że zakupiło wierzytelność. Następnie krytycznie spojrzeliśmy na umowę cesji wierzytelności pomiędzy firmą pożyczkową a Ultimo. Na koniec zbadaliśmy, czy wysokość kwoty do zapłaty ma potwierdzenie w dokumentach z akt sprawy. Uznaliśmy, że roszczenie zgłoszone przez Ultimo budzi poważne wątpliwości tak co do samej zasady i istnienia jak i co do wysokości.

Zwycięstwo w I instancji

Nasze wysiłki zostały uwieńczone sukcesem, gdy sąd I instancji przychylił się do naszych argumentów i wydał wyrok na korzyść naszej Klientki. Ultimo Portfolio Investment musiało uznać siłę naszych argumentów i pogodzić się z oddaleniem powództwa w całości.

Korzystny wyrok wydany w sprawie ma nie tylko aspekt finansowy. Pokazuje on, że warto toczyć spory sądowe nawet z dużymi międzynarodowymi firmami, które zajmują się obrotem wierzytelnościami. Skuteczne oddłużenie może być udziałem niemalże każdego, kto wykaże się cierpliwością, determinacją oraz powierzy prowadzenie swoich spraw sądowych doświadczonym prawnikom.

Oczywiście nikomu nie bronimy samodzielnego prowadzenia swoich spraw sądowych związanych z długami. Wiemy jednak, jak duże jest to obciążenie emocjonalne dla osoby bezpośrednio zainteresowanej wynikiem procesu. Dodajmy, że jeśli takich spraw jest kilka, to bardzo łatwo po prostu pogubić się w tej mnogości, spóźnić się z terminem, nie powołać się na wszystkie argumenty, które sąd powinien uwzględnić.

Powierz swoje sprawy kancelarii adwokackiej

Powierzenie prowadzenia spraw sądowych wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej to nie tylko zmniejszenie obaw i codziennych trosk o wynik tych spraw. To także świadomość, że nawet jeśli nie we wszystkich sprawach sąd wyda wyroki oddalające powództwo, to adwokaci na pewno podpowiedzą inne rozwiązanie jak np. poprowadzenie negocjacji z wierzycielem po wydanym wyroku.

W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak specjalizujemy się sprawach oddłużeniowych, jednak zakres naszej praktyki adwokackiej jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Wystarczy powiedzieć, że tematy związane z długami pojawiają się bardzo często przy okazji spraw o rozwód, podział majątku czy przy rozliczeniu konkubinatu.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a jednocześnie kompleksowo staramy się rozwiązać problem prawny, z którym zgłasza się Klient. Tworzymy przestrzeń, w której osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą czuć się bezpieczne i wysłuchane.

Rozwód z winą – dlaczego warto?

Poprzedni wpis na blogi naszej kancelarii nosił tytuł: Rozwód bez orzekania o winie- dlaczego warto? Dzisiaj dla kontrastu napiszemy, dlaczego warto rozwieść się z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego z małżonków.

Jeśli zamierzasz złożyć pozew rozwodowy, a nie wiesz, która opcja rozwodu będzie dla Ciebie najlepsza, zasięgnij porady adwokata rozwodowego z naszej kancelarii w Łodzi. W ten sposób możesz ustrzec się błędów, które mogą negatywnie rzutować na Twoją sytuację po rozwodzie. Są sytuacje, kiedy najlepszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie. Są jednak takie sprawy, kiedy lepszą albo bezpieczniejszą opcją będzie rozwód z winą.

 

Dlaczego wybrać rozwód z winą?

Ochrona Twoich praw i interesów. Jeśli drugi małżonek dopuścił się zachowań rażąco naruszających obowiązki małżeńskie, takich jak zdrada, przemoc domowa, popadł w uzależnienie i nie chciał się leczyć, pozbawił drugiego małżonka środków do życia, rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na przypisanie małżonkowi winnemu odpowiedzialności za rozkład pożycia.

Alimenty. Orzeczenie winy ma wpływ na możliwość żądania alimentów na rzecz niewinnego małżonka. Skutecznie domagając się rozwodu z winy drugiego małżonka znacznie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie dla siebie wsparcia finansowego. Trzeba powiedzieć jasno, że rozwód bardzo często łączy się z utratą stabilności finansowej zwłaszcza dla małżonka, który zarabiał mniej albo zajmował się prowadzeniem domu.

Aspekt psychologiczny. Orzeczenie winy przez sąd w wyroku rozwodowym może mieć znaczenie psychologiczne dla strony niewinnej, która otrzymuje w ten sposób od sądu formalne potwierdzenie krzywd lub niesprawiedliwego traktowania.

Rozwód z winą – samodzielnie czy z pomocą adwokata?

Jako adwokaci rozwodowi w Łodzi, często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi rozwodu z winą lub bez winy. O ile rozwód bez orzekania o winie jest postępowaniem z założenia krótszym to z całą pewnością rozwód z winą wymaga dobrego przygotowania strategii procesowej. Wsparcie doświadczonego adwokata rozwodowego jest w takich sytuacji bardzo potrzebne.

Warto wspomnieć, że korzystne orzeczenie w zakresie alimentów dla siebie może uzyskać strona, której małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Sąd nie stopniuje winy, a więc jeśli druga strona ponosi 80% odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, a Ty tylko 20% sąd i tak może przyjąć winę obu stron. Dlatego tak ważne jest drobiazgowe poznanie stanu faktycznego i realiów pożycia małżeńskiego, dobór dowodów i świadków, którzy mają zeznawać w procesie.

Pamiętaj, że rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w Twoim życiu. Konsekwencje rozwodu będą się ciągnąć przez wiele lat. Dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy możliwie najlepiej w procesie rozwodowym bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie.

Jako doświadczeni adwokaci od rozwodów w Łodzi chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i wyjaśnimy Ci zawiłości rozwodu z orzekaniem  winie. Jeśli macie małoletnie dzieci na pewno przy okazji porozmawiamy o ich sytuacji, tj. uregulowaniu władzy rodzicielskiej i kontaktów. Z pewnością dużo uwagi poświęcimy tematowi alimentów.

Nie wahaj się i zwróć się o pomoc do doświadczonych adwokatów rozwodowych z Łodzi.

Rozwód bez orzekania o winie – dlaczego warto?

Rozstanie się z partnerem życiowym jest zawsze wielkim wyzwaniem wyzwaniem, ale nie musi oznaczać wyłącznie emocjonalnej traumy i trwającego latami konfliktu. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak prowadzą wiele spraw o rozwód bez orzekania o winie. Jest to rozwiązanie, które minimalizuje stres i emocjonalne napięcie, pozwala na unormowanie sytuacji i rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

Rozwód bez orzekania o winie – dlaczego to dobre rozwiązanie?

Rozwód bez orzekania o winie pozwala w większym stopniu zachować godność i emocjonalną równowagę obu stron. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdzie małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i ich dobro jest oczywistym priorytetem. Rozwód bez winy trwa zdecydowanie krócej i pozwala uniknąć długotrwałego i wyniszczającego procesu.

Dla rodziców priorytetem jest zawsze dobro dzieci. Rozwód bez orzekania o winie pozwala na utrzymanie zdrowych i stabilnych relacji z dziećmi, unikając przy tym negatywnych emocji.

Rozwód bez orzekania o winie sprzyja zachowaniu prywatności. Pozwala on uniknąć publicznego „prania brudów” i roztrząsania przyczyn rozpadu małżeństwa.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego?

Może się wydawać, że postępowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie nie należy do skomplikowanych i można je przeprowadzić nawet samodzielnie, czyli bez profesjonalnego wsparcia prawnego.

Jako adwokaci zajmujący się rozwodami uważamy, że wsparcie doświadczonego adwokata w sprawie o rozwód jest bardzo potrzebne. Udział zawodowego pełnomocnika, które nie jest emocjonalnie uwikłany w konflikt pomiędzy małżonkami, pozwala na tonowanie negatywnych emocji. Pamiętajmy, że nawet przy rozwodzie bez winy natężenie wzajemnych pretensji i negatywnych emocji jest bardzo duże. Czasem wystarczy tylko drobny szczegół, iskra, która wygeneruje trwający wiele lat spór sądowy – najpierw o rozwód a następnie o podział majątku.

W sprawach rodzinnych, a taką sprawą jest sprawa o rozwód, bardzo istotne znacznie mają umiejętności mediacji i wypracowania kompromisu. Wypracowanie zgodnego stanowiska bez udziału adwokata rozwodowego jest często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Powrót do normalności, odzyskanie stabilności emocjonalnej oraz pomyślne załatwienie spraw dotyczących dzieci to priorytety zdecydowanej większości osób, które chcą przeprowadzić rozwód. Te cele pomogą zrealizować adwokaci rozwodowi z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak z siedzibą w Łodzi.

Skuteczne wsparcie w trudnym czasie

Sprawa o rozwód to szczególne postępowanie, wymagające cierpliwości, umiejętności słuchania oraz udzielania wsparcia nie tylko prawnego ale też psychologicznego. Nieoceniona jest w takich trudnych sytuacjach umiejętność prowadzenia skutecznych mediacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Te cechy posiadają adwokaci rozwodowi z naszej kancelarii.

Zastanawiasz się, czy rozwód bez orzekania o winie to rozwiązanie dla Ciebie? Nie chcesz przechodzić przez ten trudny proces samodzielnie? Zaufaj doświadczeniu prawników z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak, którzy w każdym czasie będą służyć Ci doświadczeniem i radą.

Kompleksowe doradztwo

A może masz pytania dotyczące spraw majątkowych dotyczących rozwodu? Nasi adwokaci rozwodowi wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości w tym zakresie oraz podpowiedzą rozwiązania, które ograniczą ryzyka dla Twojej sytuacji finansowej.

Prowadzimy sprawy o rozwód w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie ale nie tylko.

Każda sprawa o rozwód jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia, które możemy zapewnić. Zapewniamy pełną dyskrecję i wsparcie na każdym etapie procesu. Rozumiemy, jak ważne jest, aby przejść przez proces rozwodowy z zachowaniem godności i spokoju.

Dzięki wyborowi rozwodu bez orzekania o winie i wsparciu naszej kancelarii rozwód nie musi stać się bolesnym i traumatycznym doświadczeniem.

Upadłość konsumencka a skarga pauliańska

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony bardzo aktualnemu tematowi, który pod różnymi postaciami pojawia się w sprawach, które prowadzimy. Chodzi o związek pomiędzy upadłością konsumencką a skargą pauliańską.

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się, dlaczego tak ważne jest dokładne zbadanie, czy upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem. W niektórych sytuacjach złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie będzie kluczem do finansowej wolności a stanie się „gwoździem do trumny”.

Upadłość konsumencka – cudowny lek na długi?

W obliczu rosnących długów, wiele osób rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako sposób na nowy start finansowy. Upadłość konsumencka, choć daje szansę na umorzenie długów, niesie ze sobą również istotne konsekwencje prawne i finansowe. Jedną z nich jest ryzyko skierowania przez syndyka masy upadłości skargi pauliańskiej.

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska to instytucja prawna, która pozwala syndykowi masy upadłości kwestionować pewne działania dłużnika dokonane przed ogłoszeniem upadłości. W szczególności chodzi o czynności czy transakcje, które mogłyby zmniejszyć majątek dłużnika dostępny dla wierzycieli. Skarga pauliańska może być podstawą do uznania takich transakcji za bezskuteczne wobec masy upadłości. Konsekwencje takiego uznania mogą być bardzo dotkliwe nie tylko dla upadłego dłużnika ale przede wszystkim dla osoby, która była drugą stroną czynności, np. dla obdarowanego dziecka.

Przeciwko komu jest kierowana skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest to pozew sądowy skierowany nie przeciwko dłużnikowi lecz przeciwko osobie, która była drugą stroną danej czynności prawnej. Posługując się przykładem dziecka, na rzecz którego rodzic (dłużnik) dokonał darowizny mieszkania, skarga pauliańska zostanie skierowana właśnie względem tego dziecka. Jeśli sąd przychyli się do pozwu ze skargi pauliańskiej, syndyk będzie mógł postępować tak, jakby mieszkanie wciąż znajdowało się w majątku dłużnika. W konsekwencji mieszkanie to może być oszacowane i sprzedane w postępowaniu upadłościowym.

Termin na dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej swoje działania rozpoczyna syndyk. Syndyk nie jest „przyjacielem dłużnika” tylko osobą, która ma dbać o interesy wierzycieli. Jego zadaniem jest między innymi dokładne zbadanie sytuacji materialnej dłużnika. Rzecz jasna to badanie nie dotyczy tylko stanu obecnego, ale również czynności, których dłużnik dokonywał przed złożeniem wniosku o upadłość. Wbrew obiegowym opiniom, syndyka interesuje nie tylko okres do jednego roku przed złożeniem wniosku upadłościowego. Syndyk sięga dalej w przeszłość i bada, co działo się do pięciu lat wstecz. Jeśli stwierdzi, że dłużnik przykładowo darował mieszkanie osobie bliskiej, to zapewne wystąpi ze skarga pauliańską.

Rozważna decyzja o upadłości konsumenckiej

W wielu wpisach na naszym blogu podkreślamy, że decyzja o upadłości konsumenckiej musi być bardzo dobrze przemyślana. Pochopne albo przedwczesne złożenie wniosku może narazić dłużnika i inne osoby na bardzo przykre konsekwencje. Dogłębna analiza sytuacji finansowej oraz potencjalnych ryzyk dla upadłego jest po prostu konieczna.

Nie wiesz, czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla Ciebie? Nie masz pewności, czy skarga pauliańska to realne zadłużenie? Obawiasz się negatywnych konsekwencji Twojej upadłości dla osób bliskich? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak.

Od wielu lat zajmujemy się wieloma zagadnieniami z oddłużaniem prawnym, upadłością konsumencka oraz ochroną majątku. Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy.

1 2 3 12