Czym jest a czym nie jest oddłużanie prawne?

Wielu naszych Klientów przychodzi do nas po niezbyt dobrych doświadczeniach z firmami zajmującymi się szeroko rozumianym „oddłużaniem”. Jedni opowiadają, że w formie pomocy oferowano im kolejne pożyczki gotówkowe, inni z kolei mówią, że były prowadzone w ich imieniu negocjacje z wierzycielami, kiedy jednak sprawa trafiła do sądu, zostali pozostawieni sami sobie. Inni jeszcze Klienci byli co prawda z różnym skutkiem reprezentowani w procesach sądowych przez różne kancelarie, jednak nie było to działanie kompleksowe. Kończyło się zwykle tym, że do akcji wkraczał komornik.

Przez wiele lat współpracy z konsumentami poszukującymi pomocy w sporach z firmami pożyczkowymi, wierzycielami wtórnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi takimi jak Prokura czy Ultimo, stworzyliśmy pojęcie „oddłużania prawnego”.

Jako oddłużanie prawne definiujemy kompleksową pomoc Klientowi mającą na calu doprowadzenie do rozwiązanie jego problemów z długami. Na oddłużanie prawne składa się szereg czynności takich jak:

  • inwentaryzacja zadłużenia Klienta
  • ustalenie możliwości spłaty zobowiązań
  • podjęcie negocjacji z wierzycielami bądź powiadomienie Klienta, aby czekał na sąd
  • reprezentacja w sądzie
  • dalsze negocjacje po wydaniu wyroków zasądzających
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • równolegle ustalamy, czy Klient nie ma do odzyskania nienależnie pobranych opłat.

Oddłużanie prawne nie ma nic wspólnego z oferowaniem Klientowi kolejnych pożyczek gotówkowych. Jeśli pacjent przychodzi do lekarza z bólem gardła albo brzucha, zwykle dostaje lekarstwo na te przypadłości. Lekarstwo jest niesmaczne, ale zwykle pomaga. Lekarstwem na długi jest na wstępie nie zaciąganie nowych zobowiązań, bo to tylko wpędza Cię w spiralę zadłużenia.

Dlaczego działanie kompleksowe? Oczywiście możemy reprezentować Ciebie w jednej sprawie, ale znacznie sensowniejsza będzie reprezentacja we wszystkich Twoich sprawach dotyczących długów. My zajmiemy się reprezentacją Twoich interesów przed sądem i w negocjacjach z wierzycielem, a Ty zajmiesz się uzyskiwaniem dodatkowych dochodów, które przeznaczysz na spłatę długów.

Czy to musi drogo kosztować? Nie zakładaj z góry, że działania kancelarii oddłużeniowej, którą jest kancelaria prowadzona przez adwokata, musi być bardzo drogie. Masz problem z długami? Zwróć się do nas, a przedstawimy Ci kompleksowo możliwości pomocy prawnej.

adw. Michał Szantar

Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy

biuro@szantar.pl; +48 606 881 704