alimenty na dziecko wniosek z datą wsteczną

Alimenty na dziecko – ile można dostać, jak o nie walczyć?

Wychowanie dziecka wiąże się nie tylko z poświęceniem czasu i uwagi czy cierpliwością, ale także sporymi wydatkami. Zazwyczaj rodzice wspólnie ponoszą koszty utrzymania malucha, ale polskie prawo przewiduje również obowiązek pomocy dzieciom wychowanym przez samotnych rodziców. Zobacz poniżej, jak skutecznie walczyć o alimenty na dziecko oraz ile mogą wynosić.

 

Obowiązek alimentacyjny – co to jest?

Na początek sprawdź, czym tak naprawdę są alimenty na dziecko. Informacje znajdziesz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Według art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Taki obowiązek alimentacyjny spoczywa na matce oraz ojcu wskazanym w akcie urodzenia dziecka. Warto także dodać, że jeśli ojcostwo zostało ustalone nieprawidłowo, obowiązek płacenia alimentów spoczywa na niewłaściwej osobie.

Alimenty powinny pokrywać potrzeby dziecka, np.:

 • wyżywienie,
 • leczenie,
 • zakup odzieży,
 • edukacja,
 • wypoczynek i rozrywka.

Wydatki takie wynikają z usprawiedliwionych potrzeb dziecka – są konieczne i niezbędne. Mogą się jednak zmieniać ze względu na np. stan zdrowia czy wiek dziecka. Im dziecko jest starsze, tym jego potrzeby materialne rosną. Inna kwota alimentów zostanie zasądzona na dziecko w wieku 3 lat a inne na nastolatka mającego 15 lat. Podwyższenie alimentów jest wówczas uzasadnione zwiększonymi potrzebami dziecka (chociażby dodatkowe zajęcia edukacyjne, rozrywka). Natomiast zmniejszenie alimentów jest możliwe, jeśli rodzic zobowiązany do płacenia świadczeń traci możliwości majątkowe i zarobkowe. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to również koszt zatrudnienia opiekunki, gdy rodzic pracuje i nie może samodzielnie zająć się maluchem.

 

Rodzaje alimentów:

 • dobrowolne alimenty na dziecko,
 • alimenty na nienarodzone dziecko,
 • alimenty na dziecko niepełnoletnie,
 • alimenty na dorosłe dziecko,
 • alimenty na matkę dziecka bez ślubu.

Ustalenie wysokości alimentów

Przed złożeniem wniosku o pomoc finansową w utrzymaniu dziecka, trzeba określić wysokość alimentów. Wbrew pozorom nie jest ona stała. Wysokość alimentów zależy od dwóch najważniejszych czynników:

 1. wysokości stałych, usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
 2. możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko

Sąd rozstrzygający w sprawach alimentacyjnych uwzględnia stałe koszty utrzymania dziecka wymienione wyżej, czyli wydatki ponoszone regularnie. Oznacza to, że świadczenie alimentacyjne nie będzie obejmowało wydatków jednorazowych, jak wycieczka szkolna, przyjęcie urodzinowe albo zakup nowych mebli do pokoju dziecka. Sąd rozważa także, w jakim stopniu każdy z rodziców finansował wydatki na dziecko, aby odpowiednio ich obciążyć przy ustalaniu wysokości alimentów.

 

Możliwości majątkowe a obowiązek alimentacyjny względem dziecka

Aby płacić alimenty, trzeba mieć odpowiednie możliwości majątkowe, czyli możliwości finansowe. Ich oceny dokonuje sąd – bierze pod uwagę wysokość dochodów rodzica dziecka z tytułu m.in. pracy stałej lub dorywczej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, renty lub emerytury. Dodatkowo ocenie podlegają także dochody z pracy nieopodatkowanej i niezgłoszonej, a także oszczędności.

Możliwości zarobkowe zależą od potencjału rodzica do uzyskania dochodów – czy może realnie podjąć pracę i z jakim wynagrodzeniem, aby rozpocząć płacenie alimentów. Sąd określa też, czy dana osoba ma możliwość zmiany pracy na lepiej płatną albo podjąć dodatkowe zatrudnienie. Zakres obowiązku alimentacyjnego ustala się, kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

 

ile trwa sprawa o alimenty

 

Jak zawalczyć o wypełnienie obowiązku alimentacyjnego?

O alimenty na dziecko możesz zawalczyć w postępowaniu sądowym, niezależnie czy chodzi o pozew, czy wniosek o alimenty. Nie istnieje jednak gotowy wzór takiego pisma. O pomoc w sporządzeniu pisma warto poprosić więc doświadczonego prawnika, np. z Kancelarii Adwokackiej Szantar. Prawnik – adwokat lub radca prawny –  dodatkowo wyjaśni każdy etap tego procesu i sprawi, że zarówno rodzic występujący o alimenty jak i dziecko unikną sporej dawki stresu. Także w sytuacji gdy zostaniesz pozwany o alimenty warto skorzystać z pomocy prawnej aby doprowadzić do zasądzenia alimentów w adekwatnej wysokości.

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych rzadko dysponuje dokumentami obrazującymi możliwości finansowe drugiego rodzica (umowy, deklaracje podatkowe, decyzja o rencie lub emeryturze). Z tego względu może domagać się, by sąd właściwy zobowiązał rodzica do przedstawienia takich pism. Obowiązek alimentacyjny rodziców również obejmuje osoby, które nie mają kontaktu z dzieckiem albo ukrywają swoją sytuację majątkową – sąd wówczas przeprowadza postępowanie dowodowe.

 

Roszczenia alimentacyjne – dokumenty

Dla potwierdzenia usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka warto do wniosku załączyć dokumenty takie jak:

 • umowa najmu i rachunki za utrzymanie mieszkania;
 • paragony lub faktury za zakup odzieży, obuwia, środków czystości, żywności;
 • umowa ze żłobkiem i opiekunką;
 • rachunki lub umowy z tytułu zajęć dodatkowych dziecka, jak języki obce czy sport;
 • dokumentacja lekarska i paragony za zakup leków.

Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną

Procedury sądowe w przypadku alimentów na dziecko mogą trwać nawet kilka miesięcy. Aby zapewnić dziecku oraz jednemu z rodziców środki na utrzymanie, trzeba postarać się o zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczenie pozwala uzyskać niezbędne świadczenia jeszcze w trakcie trwania postępowania. Jeśli strona wykaże, że z poprzedniego okresu pozostają niezaspokojone potrzeby, warto zadbać o zabezpieczenie z datą wsteczną, które ureguluje należne środki.

 

Wykorzystanie funduszu alimentacyjnego

Rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą skorzystać z funduszu alimentacyjnego, czyli pomocy finansowej, o ile nie otrzymują już alimentów od drugiego rodzica. Najczęściej ma to miejsce jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów jest niewypłacalna albo się od tego uchyla. Aby uzyskać pomoc z funduszu trzeba spełniać jednak kilka warunków, m.in. zmieniające się kryterium dochodowe oraz udowodnioną bezskuteczność egzekucji.

 

Wydatki na dziecko – alimenty

Sprawa o alimenty na dziecko może być dość skomplikowana, zwłaszcza przy złożonej sytuacji rodzinnej. Aby wszystko przebiegło zgodnie z planem, najlepiej jest skontaktować się ze sprawdzonym doradcą, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy i pomoże zebrać odpowiednie dokumenty. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Szantar są w tej kwestii godni zaufania – przekonaj się, jak zawalczą o Twoje prawa.

 

FAQ

1. Jak oblicza się wysokość alimentów na dziecko?

Sąd bierze pod uwagę potrzeby dziecka, a także możliwości finansowe rodzica na podstawie określonych dokumentów. Każda sytuacja rozpatrywana jest więc indywidualnie.

2. Ile trwa sprawa o alimenty?

To zależy od sprawy – czasami procedury sądowe trwają nawet wiele miesięcy, dlatego warto zadbać o zabezpieczenie alimentów. Wówczas środki zostaną wypłacone szybciej.

3. Co zrobić, jeśli rodzic nie płaci alimentów?

Niepłacenie alimentów to przestępstwo. Jeśli komornik potwierdzi, że egzekucja środków od dłużnika okazała się bezskuteczna, rodzic samotnie wychowujący dziecko może starać się o pomoc z funduszu alimentacyjnego.

zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – jak to załatwić?

Imię czy nazwisko to coś więcej niż ciąg liter – ma wielkie znaczenie w naszym życiu. Wyróżnia Cię na tle innych osób, definiuje Cię i określa Twoje miejsce na świecie. Nic więc dziwnego, że po rozwodzie wiele osób decyduje się powrócić do poprzedniego nazwiska, a co za tym w pewnym sensie idzie – także życia sprzed nieudanego związku. Sprawdź poniżej, jak wygląda zmiana nazwiska po rozwodzie.

 

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – kiedy jest możliwy?

Rozwód to wydarzenie, które wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami – nic dziwnego, że niektóre osoby chcą po nim zacząć życie niejako od początku. Dla wielu rozwodników (w większości kobiet) powrót do poprzedniego nazwiska jest więc bardzo ważny i pomaga przyzwyczaić się do nowego stanu. Warto wiedzieć jednak, że zmiana nazwiska po rozwodzie to procedura, która wymaga zaistnienia odpowiedniej sytuacji.

Najprościej jest przeprowadzić powrót do nazwiska panieńskiego bezpośrednio po rozwodzie. Określa to art. 59 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

 

Oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – czy to wszystko?

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, trzeba złożyć oświadczenie u kierownika urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania ani miejscu zawarcia związku małżeńskiego. Jak przygotować się do wizyty?

 1. Umów się wcześniej na wizytę przez internet lub telefon.
 2. Uiść opłatę skarbową. Złożenie oświadczenia wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 11 złotych do zapłacenia w kasie urzędu lub przelewem.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport i dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Przygotuj dane o miejscu, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz dacie uprawomocnienia orzeczenia sądu o rozwodzie (informacje przekaż urzędnikowi ustnie).
 5. Jeśli rozwód został orzeczony za granicą, w Urzędzie stanu cywilnego trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty.

Jak wrócić do panieńskiego nazwiska za granicą

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, nie musisz przyjeżdżać do Polski – jest to również możliwe za granicą. Opłata konsularna wynosi 50 euro. Po jej uiszczeniu udaj się do konsula z dokumentem tożsamości i dowodem zapłaty. Oprócz tego przygotuj również odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo odpis zupełny aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie.

 

Kiedy można używać nazwiska panieńskiego?

Urzędnik USC może od razu sporządzić protokół podczas składania wniosku o zmianę nazwiska. Następnie pismo przekazuje się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Wtedy jest na niego nanoszona wzmianka, dzięki której każdy odpis aktu będzie zawierał aktualne nazwisko rozwiedzionej osoby. Eksmałżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem po wprowadzeniu zmiany w akt małżeństwa.

 

jak wrócić do panieńskiego nazwiska

 

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Po upływie 3 miesięcy od rozwodu wciąż możesz ubiegać się o zmianę nazwiska – po tym terminie możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska (sytuacja wygląda tak samo w przypadku separacji). Oznacza to, że warto zwrócić się o pomoc do prawnika, np. z Kancelarii Adwokackiej Szantar. Organ administracyjny rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, ponieważ we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przykład w tym przypadku znajdziesz w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10). Zmiany nazwiska dokonasz, jeśli:

 • nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,
 • zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,
 • nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
 • zmiana następuje zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo osoba również posiada.

Nasi doświadczeni prawnicy przeprowadzą Cię przez tę procedurę, pamiętaj jednak o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 złotych. Wniosek, który przedstawisz USC albo konsulowi powinien zawierać informacje takie jak:

 • imię, nazwisko i nazwisko rodowe,
 • dane kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,
 • nr PESEL i adres do korespondencji,
 • uzasadnienie zmiany nazwiska,
 • oświadczenie, że w tej samej sprawie nie zostało złożone pismo do innego USC albo nie została wydana decyzja odmowna.

Od decyzji USC przysługuje odwołanie.

 

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie jednego z rodziców nie wpływa na nazwisko dziecka. Jeśli jeden opiekun chce to zrobić, musi uzyskać również zgodę drugiego opiekuna. Pozwolenie nie jest wymagane, jeśli rodzic:

 • stracił władzę rodzicielską,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie może zostać zlokalizowany.

Wówczas o zmianę nazwiska dziecka po rozwodzie trzeba wnioskować do sądu opiekuńczego, należy jednak mieć odpowiednie uzasadnienie.

Jeśli dziecko ukończyło już 13 lat, nie możesz zmienić mu nazwiska bez jego zgody.

 

Żądanie zmiany nazwiska po rozwodzie

W niektórych sytuacjach zdarza się, że jedna strona nie chce, aby drugie z eskmałżonków nosiło ich nazwisko. Czy można wówczas żądać zmiany nazwiska po rozwodzie? Nie. Decyzję taką podejmuje wyłącznie ten z małżonków, który wskutek zawarcia ślubu zmienił nazwisko. Sąd Najwyższy już w orzeczeniu z końca lat siedemdziesiątych uznał, że były mąż nie może wymagać odebrania byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo. Nie przewiduje tego także Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a właściwie związana z nim procedura, może zniechęcać rozwodników. Warto się jednak nad nim zastanowić. Taka zmiana pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie, pozwoli Ci odseparować się od przeszłości i rozpocząć kolejny etap życia. Odzyskanie nazwiska sprzed ślubu nie musi być trudne – prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Szantar Ci w tym pomogą, niezależnie, czy chcesz dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie czy separacji.

 

FAQ:

1. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Jeśli od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nie minęło 3 miesiące, opłata skarbowa wynosi 11 złotych, po tym okresie – 37 złotych. W przypadku składania oświadczenia za granicą, konsul wyznacza wysokość opłat, jednak zazwyczaj jest to 50 euro.

2. Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska?

Kiedy kierownik USC naniesie na akcie małżeństwa adnotację o zmianie nazwiska.

3. Czy mąż może żądać zmiany nazwiska po rozwodzie?

Nie, od orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który zmienił nazwisko wskutek zawarcia małżeństwa, musi sam podjąć decyzję o powrocie do nazwiska panieńskiego.

ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich – kiedy sąd ingeruje w wychowywanie dziecka?

Do wychowania dziecka nie zawsze są konieczne dwie osoby. Czasem zachowanie rodzica na tyle zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu pociechy, że odpowiednim rozwiązaniem będzie ograniczenie władzy rodzicielskiej, a w skrajnych przypadkach – odebranie praw rodzicielskich matce lub ojcu. Wyjaśniamy, jak rodzic może walczyć o dobro dziecka i jak takie sprawy są rozpatrywane w sądzie.

 

Czym jest władza rodzicielska?

Wiele osób uznaje władzę rodzicielską i prawa rodzicielskie jako terminy równoznaczne – nie jest to jednak do końca prawda. Władza rodzicielska jest czymś więcej, bo obejmuje zbiór praw i obowiązków rodzicielskich. Jeśli artykuł w sieci opisuje odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, to zawsze będzie chodzić właśnie o prawa rodzicielskie – obowiązki rodzica nie będą ani ograniczone, ani odebrane przez sąd. Szerzej o tym, jak wyglądają te obowiązki po odebraniu władzy rodzicielskiej, napisaliśmy niżej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy o władzy rodzicielskiej w art. 95 wspomina w następujący sposób:

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Ważny jest również fragment, w którym czytamy, że wykonywanie władzy rodzicielskiej powinno być zgodne nie tylko z dobrem dziecka, ale też z interesem społecznym. Zarówno prawa, jak i obowiązki rodzicielskie przysługują matce i ojcu do momentu osiemnastych urodzin pociechy, chyba że wcześniej rodzic umrze albo nastąpi ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich.

Prawa rodzicielskie ojca i matki dziecka obejmują głównie wychowanie pociechy zgodnie z własnymi przekonaniami, o ile nie będą w sprzeczności z interesem społecznym i będą uwzględniać wolność, godność i stopień dojrzałości pociechy. Pełnia władzy rodzicielskiej umożliwia rodzicom decydowanie o edukacji, miejscu pobytu, leczeniu czy codziennych zajęciach dziecka, a także pozwala im kształtować jego światopogląd. Oprócz tego rodzice mają np. dostęp do dokumentacji medycznej, kiedy potomek przebywa w szpitalu.

 

Kiedy ojciec nabywa prawa rodzicielskie?

Prawa rodzicielskie ojca i matki się nie różnią – inny może być jedynie moment ich nabycia. W przypadku matki i jej męża władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka. Jeśli jednak rodzice nie są małżeństwem, to ojciec zyska pełnię praw i obowiązków dopiero po ustaleniu ojcostwa. Możliwe jest więc odebranie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu, jak i matce.

 

czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu

 

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zarówno ograniczenie, jak i odebranie praw rodzicielskich to dla sądu ostateczność, którą jednak może wprowadzić, jeśli zdrowie, bezpieczeństwo lub dobro dziecka są zagrożone. Pozbawienie praw rodzicielskich to najsurowszy wymiar kary dla rodzica, dlatego sąd może zastosować alternatywę – ograniczenie władzy rodzicielskiej. Wszystko zależy od tego, jak zachowanie rodzica wpływa na dziecko i jego życie oraz interes społeczny. Czasem na tyle zagraża dobru pociechy, że trzeba zabrać rodzicowi wszystkie prawa rodzicielskie – wtedy mowa o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Jeśli jednak odebrano mu tylko część z nich – wtedy chodzi o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Zarówno odebranie, jak i ograniczenie praw rodzicielskich może mieć charakter trwały lub tymczasowy – sąd może zdecydować, że przeszkoda we właściwym wykonywaniu władzy rodzicielskiej zniknęła i przywrócić rodzicowi pełnię praw. Może też być tak, że dojdzie do ograniczenia władzy rodzicielskiej, a później pojawią się argumenty do odebrania praw rodzicielskich – sąd może wtedy zastosować bardziej restrykcyjny środek ochrony dobra dziecka.

 

Przyczyny ograniczenia praw rodzicielskich

Powody odebrania i ograniczenia praw rodzicielskich dzielą się na trzy główne kategorie:

 

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Przykłady zachowań, w których rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej to:

 • zmuszanie dziecka do pracy ponad jego siły, żebrania, popełniania przestępstw;
 • stosowanie przemocy fizycznej lub znęcanie się nad dzieckiem psychicznie;
 • agresja wobec dziecka lub drugiego rodzica;
 • wykorzystywanie seksualne najmłodszego;
 • demoralizacja dziecka,
 • nastawianie go wrogo do drugiego rodzica.

Rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich

W tym przypadku sąd może odebrać lub ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu bądź matce za:

 • porzucenie dziecka,
 • niepłacenie alimentów,
 • zaniedbanie obowiązku szkolnego pociechy,
 • brak zainteresowania dzieckiem,
 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie od narkotyków, hazardu.

Zarówno zaniedbania obowiązków rodzicielskich, jak i nadużycia praw rodzicielskich mogą być jednorazowymi sytuacjami, które nie muszą od razu prowadzić do radykalnej ingerencji sądu. Jeśli jednak sytuacje się powtarzają, przez co dobro dziecka jest nieustannie zagrożone, sąd może przytoczyć je właśnie jako argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich lub ich całkowitego odebrania.

 

Przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że rodzic jest niezdolny do prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, takiej jak:

 • pobyt w więzieniu,
 • poważna choroba, np. psychiczna,
 • zaginięcie rodzica,
 • długotrwały wyjazd za granicę i zerwanie kontaktów z dzieckiem.

Odebranie praw rodzicielskich ojcu – powody

Zdarza się, że ojciec wyjedzie za granicę np. w celach zarobkowych. Z biegiem czasu jego kontakty z dzieckiem i drugim rodzicem mogą się na tyle osłabić, że więź całkowicie zaniknie. Rodzic, który na co dzień zajmuje się pociechą, może wówczas dążyć do odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich, jeśli uzasadni, że obecna sytuacja uniemożliwia mu bezproblemowe podejmowanie decyzji istotnych dla dziecka i jego życia.

Do pozbawienia praw rodzicielskich może więc dojść nie tylko wtedy, gdy zachowanie rodzica zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka, ale także gdy jeden z rodziców nie może swobodnie decydować o najważniejszych kwestiach w wychowaniu dziecka.

 

wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Z czym wiąże się pozbawienie praw rodzicielskich?

Ograniczenie praw rodzicielskich oznacza, że możesz mieć jeszcze jakiś (choć czasem minimalny) wpływ na wychowanie i kształtowanie światopoglądu dziecka. Jeśli jednak dojdzie do pozbawienia władzy rodzicielskiej, Twoja rola w kierowaniu życiem pociechy się kończy. Rodzic nie może dłużej decydować o edukacji, leczeniu, miejscu pobytu, zajęciach i przyszłości dziecka. Nie może też rozporządzać jego majątkiem i nie otrzyma informacji o jego stanie zdrowia, gdy znajdzie się w szpitalu.

 

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich nie ma żadnego wpływu na obowiązki rodzica względem potomka. Nadal musi łożyć na utrzymanie swojego dziecka, czyli wypełniać obowiązek alimentacyjny.

 

Odebranie praw rodzicielskich a dziedziczenie

Ojciec lub matka z orzeczeniem o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nie mają żadnych praw do majątku dziecka, więc nie mogą po nim dziedziczyć. Z kolei dziecku nadal przysługuje spadek po śmierci rodzica, któremu ograniczono lub odebrano władzę rodzicielską.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a utrzymywanie kontaktu z dzieckiem

Samo ograniczenie praw rodzicielskich ojcu lub matce czy nawet odebranie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic ma zakaz utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Jeśli sąd mu tego nie zabroni, a drugi rodzic i sama pociecha wyrażą na to zgodę, wspólne spotkania się możliwe.

 

Jakie skutki ma ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Zdarza się, że zamiast do pozbawienia praw dojdzie tylko do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pozbawienie praw rodzicielskich oznacza, że rodzic nie ma już żadnej władzy rodzicielskiej, a ograniczenie daje mu nadal niektóre przywileje. Sąd musi wówczas dokładnie określić, w jakich sprawach rodzic nie będzie mógł decydować. W pozostałych kwestiach nie ma jednak pełnej dowolności – wszystko i tak będzie musiał konsultować z rodzicem, któremu pozostawiono pełnię władzy rodzicielskiej. To, jak ograniczenie praw rodzicielskich ojcu czy matce wpłynie na ich relacje z dzieckiem, zależy więc od jakości stosunków między rodzicami. Czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu? Tak, jeśli zostanie mu ograniczona władza rodzicielska.

Wyróżniamy niezawinione i zawinione ograniczenie praw rodzicielskich. Pierwsze wiąże się zwykle z rozłąką rodziców, a jego celem jest ułatwienie decydowania o dziecku rodzicowi, który zajmuje się pociechą na co dzień. Sąd może też ograniczyć prawa rodzicielskie jednego lub obojga rodziców z urzędu. W konsekwencji rodzinie może być np. przydzielony nadzór sądu opiekuńczego albo kurator.

Zdarza się, że rodzic jest kierowany na terapię, albo że dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej, domu dziecka lub innej placówce, która w oczach sądu lepiej zadba o jego bezpieczeństwo. Jeśli oboje rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską, o niektórych kwestiach związanych z wychowaniem dziecka będzie decydował sąd opiekuńczy.

 

Odebranie władzy rodzicielskiej – sprawa w sądzie

Żeby zainicjować postępowanie sądowe, trzeba złożyć wniosek o odebranie praw rodzicielskich lub ich ograniczenie. Może go napisać nie tylko rodzic, lecz każda osoba, która dowie się, że dobro dziecka jest zagrożone, np. kurator, nauczyciel, inny członek rodziny. Każdy może interweniować, gdy najmłodszym dzieje się krzywda. Sąd może również rozpocząć takie postępowanie z urzędu.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub pozbawienie praw rodzicielskich składa się do sądu rejonowego (wydział rodzinny) w okręgu stałego pobytu dziecka. Muszą się w nim znaleźć po pierwsze wszystkie potrzebne dane, czyli data i miejscowość, oznaczenie sądu, imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy uczestników postępowania (wnioskodawcy, rodziców, dziecka). Oprócz tego wnioskodawca zapisuje swoje żądania i uzasadnia, dlaczego sąd powinien odebrać bądź ograniczyć rodzicowi (lub rodzicom) prawa rodzicielskie. Do wniosku można jeszcze dołączyć prośbę o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

Załącznikami do wniosku są dowody, które przemawiają za żądaniem wnioskodawcy. Jakie dowody na ograniczenie praw rodzicielskich będą przekonujące? Mogą to być wydruki maili, SMS-ów, nagrania, fotografie, dokumenty medyczne, różne zaświadczenia. W gromadzeniu materiału dowodowego najskuteczniej pomoże Ci adwokat.

Oprócz tego na poparcie swoich twierdzeń wnioskodawca wskazuje świadków – ich zeznania będą niezwykle cennymi dowodami w sprawie, więc warto wybrać osoby, które rzeczywiście mogą się szczerze wypowiedzieć na temat zachowania rodzica i jego relacji z dzieckiem. Do wniosku dołącza się również akty urodzenia małoletnich dzieci lub dziecka.

 

Ograniczenie praw rodzicielskich – o co pyta sąd na rozprawie?

Sąd musi przede wszystkim ustalić, czy zachowanie rodzica powoduje zagrożenie dobra dziecka. Ma do dyspozycji dowody, a także zeznania świadków, rodziców, a czasem także najmłodszego – rozmowa z dzieckiem nie odbywa się jednak na sali rozpraw.

Podczas rozprawy sąd może zadać rodzicowi takie pytania jak:

 • Dlaczego dążysz do pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica?
 • Czy zgodne dzielenie się władzą rodzicielską jest możliwe?
 • Jakie relacje wiążą dziecko z rodzicem? Jak wyglądają ich kontakty? Jak często się spotykają?
 • Jak pociecha czuje się po spotkaniu z rodzicem? Czy mu ufa? Czy martwi się o swoje bezpieczeństwo?
 • Czy w domu dochodzi lub dochodziło do przemocy?

kiedy ojciec może odebrać dziecko matce

 

Ograniczenie praw rodzicielskich, pozbawienie władzy rodzicielskiej – podsumowanie

Na koniec przedstawiamy skrót najważniejszych informacji – po więcej zapraszamy do naszej kancelarii.

 

Czym jest ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej (czyli praw rodzicielskich) to odebranie rodzicowi pewnych, wskazanych przez sąd praw względem pociechy, np. prawa do decydowania o jego miejscu zamieszkania, edukacji czy leczeniu.

 

Jakie skutki ma ograniczenie praw rodzicielskich?

Jeśli ograniczenie dotyczy obojga rodziców, sąd może nałożyć na nich nadzór kuratora, sądu opiekuńczego, skierować na terapię, a nawet umieścić dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej. Jeśli ograniczenie praw rodzicielskich obejmuje jednego rodzica, to może on wykonywać prawa, które mu pozostawiono tylko za zgodą drugiego rodzica, który ma pełną władzę rodzicielską.

 

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

To surowszy wymiar kary niż ograniczenie praw rodzicielskich ojcu czy matce. Sąd odbiera wówczas rodzicowi wszystkie prawa związane z dzieckiem.

 

Czy odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej pociąga za sobą zakaz kontaktów z dzieckiem?

Nie, pod warunkiem, że sąd nie wyda takiego zakazu. Jeśli jeden rodzic nie ma pełnej władzy rodzicielskiej, to może kontaktować się z pociechą tylko za zgodą drugiego rodzica.

 

Kiedy ojciec może odebrać dziecko matce?

Płeć rodzica nie ma znaczenia – sąd odbiera rodzicowi władzę rodzicielską na podstawie przesłuchania rodziców i świadków oraz dowodów w sprawie. Na pierwszym miejscu zawsze stawia zdrowie, bezpieczeństwo i dobro dziecka.

 

Gdzie złożyć wniosek o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek może złożyć każdy w wydziale rodzinnym sądu rejonowego w okręgu zamieszkania dziecka.

 

Ile trwa sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich?

To zależy od tego, jak silną linię obrony przygotuje drugi rodzic – walka może być bardzo zacięta, a więc długotrwała. Do ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej zwykle nie dochodzi już na pierwszej sprawie sądowej. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską ma daleko idące skutki nie tylko dla samych rodziców ale także dla małoletniego, a więc rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno być poprzedzone dokładnym postępowaniem dowodowym. 

 

FAQ:

1. Z jakich powodów można ograniczyć prawa rodzicielskie?

 • nadużywanie władzy rodzicielskiej, np. stosowanie przemocy, zmuszanie dziecka do pracy ponad jego siły;
 • zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, np. nadużywanie alkoholu, niepłacenie alimentów;
 • trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, np. poważna choroba, pobyt w więzieniu

2. Jak pozbawić praw rodzicielskich?

Każdy, kto chce zainterweniować, kiedy dobro dziecka jest zagrożone, może złożyć do sądu rejonowego wniosek o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej jednemu bądź obojgu rodzicom.

3. Czy można odzyskać odebrane prawa rodzicielskie?

Tak, jeśli sąd odebrał lub ograniczył prawa rodzicielskie tymczasowo. Jeśli przeszkoda w prawidłowym wykonywaniu władzy rodzicielskiej zniknie, rodzic może ubiegać się o przywrócenie mu praw rodzicielskich.

załączniki do pozwu o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód? Dokumenty potrzebne do rozprawy

Dokumenty potrzebne do zakończenia małżeństwa, czyli – potocznie mówiąc – „papiery rozwodowe” to nie tylko pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, tym więcej pism będziesz potrzebować w toku postępowania. Żeby wziąć rozwód, dokumenty będą niezbędne – wyjaśniamy więc wszystko, co powinniście wiedzieć pod kątem formalności.

 

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Rozwód zostanie Wam udzielony, jeśli w Waszym związku nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczynę rozpadu małżeństwa będzie trzeba podać w pozwie rozwodowym. Wiedziałaś/-eś o tym? Jeśli nie, to nic dziwnego – pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określoną formę i wskazania co do treści. Wiedzę potrzebną do jego napisania mają prawnicy – osoby, które po prostu w tym „siedzą”. Stworzeniem pozwu rozwodowego zajmie się więc wybrany przez Ciebie adwokat po tym, jak przedstawiasz mu wszystkie szczegóły podczas porady prawnej.

Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli czynności wykonywane przez sąd. To, jak potoczy się sprawa rozwodowa, wynika po części właśnie z tego, co będzie zapisane w pozwie o rozwód. Dokument będzie różnił się w zależności od tego, czy żądamy rozwodu za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie.

 

Dokumenty rozwodowe – pozew o rozwód z załącznikami

Zacznijmy od informacji, które znajdą się w każdym pozwie:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda (osoby składającej pozew),
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszystkie łączące ich więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza),
 • załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Potrzebne załączniki do pozwu o rozwód to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli macie dzieci, dołączasz również odpisy ich aktów urodzenia. Jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to dołączasz jej odpis.

 

załączniki do pozwu o rozwód

 

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Rozpatrzmy teraz najprostszą sytuację – para bez małoletnich dzieci chce wziąć rozwód bez orzekania o winie. To będzie szybka, nieskomplikowana i zazwyczaj tylko jedna rozprawa rozwodowa. Papiery rozwodowe to tylko pozew i odpis aktu małżeństwa i – jeśli ją zawarliście – odpis małżeńskiej umowy majątkowej.

Składając pozew rozwodowy za porozumieniem stron, jeden małżonek będzie miał status powoda, a drugi pozwanego. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji prawnych i wynika tylko z kwestii proceduralnych.

 

Pozew rozwodowy – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Inaczej będzie wyglądać pozew o rozwód, jeśli para ma małoletnie dzieci. Wśród dokumentów rozwodowych muszą znaleźć się odpisy ich aktów urodzenia.

W takich sprawach rozwodowych mamy dwie opcje – albo przenosimy kwestie związane z pociechami przed sąd, albo wszystko rozstrzygamy we dwoje i ustalenia zapisujemy w pozwie. Jeśli wybieramy drugą opcję, w pozwie muszą znaleźć się informacje o tym:

 • któremu rodzicowi sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • jakie będzie miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie;
 • jak odtąd będą wyglądać kontakty dzieci z rodzicami;
 • jakie alimenty na wychowanie dzieci ustalili między sobą rodzice.

Jeśli Twoim rozwodem zajmuje się adwokat, na pewno dostaniecie propozycję dołączenia do pozwu rozwodowego tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym poruszycie wszystkie powyższe tematy. Co za tym idzie – kwestie wychowania Waszych dzieci nie będą ustalane na sprawie rozwodowej i rozstrzygane przez sąd, tylko przez osoby, które znają je najlepiej – Was samych.

Co jeśli rodzice nie są zgodni np. w kwestii alimentów? Papiery rozwodowe będą musiały być rozszerzone o żądanie zasądzenia alimentów i dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wszystkie szczegóły związane z pozwem w przypadku rozwodu pary, która ma dzieci, dokładnie wyjaśni Ci kancelaria adwokacka.

 

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli możesz udowodnić, że za zakończenie związku małżeńskiego winę ponosi druga osoba, masz szansę na alimenty dla siebie. Warunkiem jest pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej po rozwodzie. Alimentów możesz żądać również wtedy, gdy sąd nie uzna winy żadnej ze stron lub gdy uzna winę obu stron – ale wtedy warunkiem zasądzenia finansowego wsparcia jest tzw. niedostatek.

Żeby składać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, będziesz musiał(a) zebrać materiał dowodowy potwierdzający winę drugiego małżonka za rozpad związku. Takie papiery rozwodowe mogą zawierać wydruki rozmów z komunikatorów internetowych czy SMS-ów, zdjęcia, dokumenty medyczne (np. w przypadku przemocy domowej), bilingi. W kompletowaniu materiału dowodowego pomoże Ci kancelaria adwokacka.

 

odpis pozwu rozwodowego

 

Jak, gdzie i za ile – formalności związane z pozwem rozwodowym

 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Rozwodem zajmie się sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie – będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, składasz pozew w sądzie w Twoim okręgu.
 • Jak złożyć papiery rozwodowe? Pozew możesz złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 • Czy muszę dostarczyć pozew o rozwód drugiemu małżonkowi? Nie, Ty musisz tylko złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami do sądu okręgowego, który następnie sam wyśle pismo do drugiego małżonka.
 • Ile czeka się na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy? Strona pozwana ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do pozwu, liczone od momentu jego doręczenia.
 • Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi zwykle 600 zł, które płacimy w kasie właściwego sądu okręgowego lub przelewem bankowym. Przy składaniu pozwu bez orzekania o winie możemy liczyć na zwrot części kosztów po wydaniu wyroku rozwodowego.

 

FAQ:

1. Rozwód – dokumenty potrzebne do rozwiązania małżeństwa

Oprócz oryginału i odpisu pozwu rozwodowego potrzebujesz jeszcze dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa, dwóch egzemplarzy skróconych odpisów aktów urodzenia Waszych dzieci oraz potwierdzenie złożenia opłaty w sądzie okręgowym. Pamiętaj, aby jeden dodatkowy egzemplarz pozwu rozwodowego i wszystkich załączników do niego zostawić dla siebie!

2. Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać do niego listem poleconym. To sąd przekazuje pozew z załącznikami drugiemu małżonkowi.

3. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew to pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik wyjaśni Ci całą procedurę rozwodową i stworzy pozew, dzięki któremu orzeczenie rozwodu nastąpi szybko i bez zbędnego stresu.

ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód? Koszty rozprawy i pomocy adwokata

Koszty rozwodu w dużej mierze zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Zgodni małżonkowie, którzy nie chcą obarczać się wzajemnie winą, wydadzą mniej. Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego nikt nie poda Ci jednoznacznych kosztów postępowania z pomocą adwokata. My jednak postaramy się przybliżyć Ci, ile kosztuje rozwód, a dokładnie – co podwyższa i co obniża koszty rozwodu.

 

Opłaty sądowe w sprawie rozwodowej

Szacując, ile kosztuje sprawa rozwodowa, możemy podzielić wydatki na dwie grupy – jedna dotyczy opłat sądowych, a druga honorarium prawnika.

 

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Już składając pozew o rozwód, musisz mieć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. To stała kwota, bez której sąd nie rozpocznie postępowania. Płacisz ją do kasy sądu okręgowego na miejscu lub przelewem. Numer konta, na który możesz przelać pieniądze dla sądu, znajdziesz w internecie. Potwierdzenie wpłaty należy dodać do pozwu jako załącznik, a następnie złożyć go w sądzie. Składając pozew o rozwód bez potwierdzenia zapłaty, sąd cofnie Twoje pismo z wezwaniem do uzupełnienia.

 

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego doprowadził do decyzji o ostatecznym rozstaniu, pierwszym krokiem będzie napisanie pozwu o rozwód. To dokument, który każdy może stworzyć samodzielnie, jednak mało kto się na to decyduje ze względu na brak potrzebnych umiejętności. Pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określone wymogi dotyczące formy – osobie niemającej nic wspólnego z prawem cywilnym będzie bardzo trudno go napisać.

Wracając więc do pytania, ile kosztuje rozwód – pierwszy wydatek wiąże się zwykle z oddaniem procesu w ręce prawnika. To adwokat napisze dla nas pismo inicjujące postępowanie, zarówno w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, jak i z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata? To zależy od cennika konkretnego specjalisty i formy wynagrodzenia, jaką sobie ustalił – niektórzy pobierają zryczałtowaną kwotę za całe prowadzenie rozwodu, a inni dzielą to na poszczególne spotkania. Spytaj więc, ile kosztuje rozwód z danym prawnikiem już na Waszym pierwszym spotkaniu.

 

Rozwód – ile kosztuje żądanie eksmisji małżonka?

Składając pozew o rozwód, możesz wnieść również żądanie eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania. Taki wniosek musi mieć oczywiście prawomocne podstawy, np. rażąco naganne postępowanie lokatora. Do kosztów sądowych dochodzi wówczas 200 zł.

Pozostałe koszty sądowe obejmują:

 • udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia w toku postępowania (dotyczącego np. kontaktów z dziećmi lub alimentów): 100 zł,
 • koszt opinii biegłych sądowych (czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który ocenia, jak rozwód wpłynie na sytuację małoletnich dzieci małżonków i jak skłóceni rodzice powinni uregulować władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi): 500 – 1000 zł,
 • koszt mediacji sądowych (sąd może skierować małżonków na mediacje na każdym etapie sprawy rozwodowej): 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde kolejne, ale nie więcej niż łącznie 450 zł oraz zwrot kosztów dla mediatora (do 70 zł za jedno posiedzenie i do 30 zł za korespondencję),
 • wywiad środowiskowy (sąd może zasądzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, żeby ustalić warunki, w których żyją dzieci stron): 75 zł,
 • przyznanie alimentów: opłata sądowa jest proporcjonalna do wielkości zasądzonej kwoty alimentów dla drugiego małżonka,
 • podział majątku: opłata za wniosek o zgodny podział majątku wynosi 300 zł, natomiast za sądowy podział majątku – 1000 zł.

 

ile kosztuje rozwód z adwokatem

 

Kto ponosi koszty rozwodu? 

To, kto płaci wyżej wymienione koszty postępowania, zależy od statusu winnego. Jeśli małżeństwo zakończy się rozwodem z orzeczeniem o winie, to małżonek uznany za winnego w orzeczeniu kończącym postępowanie musi zwrócić koszty procesu, a druga strona odzyskuje pieniądze wydane na opłaty sądowe.

Jeśli sąd uzna, że wina leży po obu stronach, koszty zostaną podzielone po połowie dla każdego z byłych małżonków. A ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Sąd zwraca połowę opłaty za pozew, a druga połowa jest dzielona na obie strony postępowania.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego zastał Cię w sytuacji kryzysowej i nie jesteś w stanie ponieść opłaty sądowej od pozwu,  możesz wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych. Dzięki temu możesz wnieść pozew o rozwód bez opłaty 600 zł i innych wydatków w toku postępowania. Musisz tylko wykazać we wniosku, że koszty rozwodu będą poważnym obciążeniem finansowym dla Ciebie i Twoich najbliższych. Sąd, do którego wpłynął pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od kosztów, zwykle przeprowadza krótkie postępowania celem ustalenia, czy Twoja sytuacja faktycznie uzasadnia przyznanie dobrodziejstwa w postaci zwolnienia od kosztów. 

 

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Opłata za rozwód w sądzie to jedno, ale teraz przyjrzyjmy się bliżej kosztom współpracy z prawnikiem. Ile kosztuje rozwód z adwokatem? To zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowane i długotrwałe są sprawy rozwodowe.

Koszty sprawy rozwodowej rosną wraz z żądaniami małżonka. Żeby doszło do orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, musimy udowodnić jego winę – nie zrobisz tego bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego. Prawnik zajmie się zebraniem materiału dowodowego potwierdzającego winę małżonka, a także redagowaniem pism procesowych, w których będzie przekonywał sąd o stanowisku swojego klienta.

Gdy rozwodzące się pary mają małoletnie dzieci i samodzielnie nie doszli do porozumienia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi na pierwszej rozprawie. Co za tym idzie – koszt rozwodu z adwokatem wzrośnie, bo wydłuży się też czas całego postępowania rozwodowego. Rozstrzyganie w tematach dotyczących małoletnich dzieci stron (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi) w sprawach rozwodowych generuje więcej wydatków.

 

adwokat rozwód cennik

 

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Jeśli chcesz wziąć rozwód z orzeczeniem o winie, koszty zawsze będą wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W przypadku orzekania o winie, samo postępowanie sądowe może znacznie się wydłużyć. Nie dość, że przy rozwodzie za porozumieniem stron opłatę sądową dzieli się na pół, to jeszcze wydatki na pomoc adwokata będą znacznie mniejsze. Do tego potrzeba jednak zgody i dobrych chęci obojga małżonków, którzy są w stanie uregulować wszystkie albo prawie wszystkie kwestie poza salą rozpraw

Żeby wziąć szybki i niedrogi rozwód bez orzekania o winie, najlepiej przygotować się do wszystkiego jeszcze przed wizytą u adwokata czy radcy prawnego. Jeśli małżonkowie nie chcą obarczać się wzajemnie winą za zakończenie małżeństwa, a ponadto potrafią się porozumieć w kwestiach władzy rodzicielskiej, alimentów na pociechy i kontaktów z nimi – do rozwiązania małżeństwa dojdzie na jednej rozprawie. W ramach rozwodu możemy też doprowadzić do zgodnego podziału majątku.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron, jeśli para nie ma dzieci? Jeszcze mniej – rola adwokata w postępowaniu rozwodowym jest wówczas minimalna, dlatego nie musisz obawiać się dużych opłat. Koszt rozwodu zamknie się w opłacie za złożenie pozwu i pomocy Twojego adwokata.

 

FAQ:

1. Sprawa rozwodowa – koszty

Postępowanie rozwodowe wiąże się z dwoma rodzajami kosztów – opłatami sądowymi i pomocą adwokata. Opłaty sądowe są dokładnie określone, natomiast to, ile kosztuje rozwód z adwokatem, zależy od jego cennika.

2. Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszt rozwodu z orzeczeniem o winie jest zawsze wyższy w porównaniu z rozwodem bez orzekania o winie. Wynika to z czasu, jaki adwokat poświęca na przygotowanie przekonującego materiału dowodowego i uczestnictwa w często długim, skomplikowanym postępowaniu.

3. Jak obniżyć koszty postępowania rozwodowego?

Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w kluczowych kwestiach związanych z rozwodem (takich jak alimenty i opieka nad dziećmi, korzystanie z mieszkania, podział majątku), koszty postępowania w sprawie o rozwód automatycznie się obniżą. Przepisy dotyczące kosztów postępowania rozwodowego sprzyjają tym małżonkom, którzy nie rozstrzygają o winie za rozkład pożycia i decydują się na szybsze zakończenie sprawy.

1 2 3 8