pożyczka na pesel

Czy na PESEL można wziąć kredyt?

Firmy udzielające pożyczek zachęcają do skorzystania ze swoich usług hasłami takimi jak „pożyczka na PESEL” lub „kredyt na dowód osobisty”. To udogodnienie przyspiesza uzyskanie potrzebnych środków. W tekście poniżej przyjrzymy się bliżej takim ofertom – zobacz, czy rzeczywiście są atrakcyjną opcją. Czy pożyczki na PESEL stanowią odpowiedź na probl...
Umowa pożyczki a umowa kredytu konsumenckiego – porównanie

Umowa pożyczki a umowa kredytu konsumenckiego – porównanie

Czym jest umowa pożyczki? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zajrzeć do kodeksu cywilnego, a mówiąc dokładniej do treści art. 720 § 1 i 2 k.c. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą i...
Czym jest spis inwentarza? Kiedy warto go sporządzić?

Czym jest spis inwentarza? Kiedy warto go sporządzić?

Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia, czyli sytuacji w której następcy prawni zmarłego nabywają jego majątkowe prawa i obowiązki. Otwarcie spadku następuje z chwilą określoną w akcie zgonu. Moment ten jest prawnie doniosły, bowiem nabycie spadku następuje z mocy prawa, wobec czego wola uprawnionego nie ma tutaj żadnego znacze...
cesja wierzytelności - czym jest?

Cesja

Czym jest przelew wierzytelności? Przelew wierzytelności jest umową, na podstawie której wierzyciel zwany cedentem przenosi na osobę trzecią czyli cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Jednostronne oświadczenie woli przez którąkolwiek ze stron nie wywoła zamierzonych skutków prawnych, bowiem zgodę na przelew muszą wyrazi...
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy przewiduje instytucję umożliwiającą odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Stanowi ona odstępstwo od zasady bezpośredniości wykonania kary. Odroczenie urzeczywistnia zasadę humanitaryzmu, która ma na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw i godności oraz oszczędzenie mu cierpień. Przyjrzyjmy się poniżej ja...
system dozoru elektornicznego

Czym jest system dozoru elektronicznego?

Kodeks karny wykonawcza stwarza możliwość na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Co to oznacza w praktyce? Skazany może odbywać karę pozbawienia wolności poza murami zakładu karnego, będąc jednocześnie pod kontrolą urządzeń elektronicznych. Kiedy można odbyć karę pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektro...
Co to jest oddłużanie

Oddłużanie – co to takiego? Kiedy warto zgłosić się o pomoc?

Definicja oddłużania Jak wskazuje słownik języka polskiego oddłużanie oznacza zredukowanie albo częściową lub całkowitą spłatę ciążących na kimś długów. Wiadomo czym jest spłata zadłużenia, warto przyjrzeć się w jaki sposób można redukować swoje zadłużenie. Przede wszystkim należy zadbać o powiększanie swoich dochodów oraz pomniejszanie wydat...
prolongata co to

Jak rozłożyć dług w czasie? Odroczenie spłat kredytu

Odroczenie spłaty rat kredytu pomoże Ci zachować terminy harmonogramu bez zaciągania nowych zobowiązań. Banki oferują różne formy takiego zawieszenia, które można dopasować do indywidualnej sytuacji – a chwilowo zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na powrót do płynności finansowej. Jak więc działa takie odroczenie, czyli prolongata? Co to jest i ja...
parabanki co to

Co to jest parabank i na jakich zasadach udziela pożyczek?

Czym wyróżniają się parabanki? Czy warto decydować się na ich usługi? Czy dotyczy ich także Prawo bankowe? Warto poznać, jak właściwie działają te instytucje i czym przyciągają swoich klientów, nim zdecydujemy się na pożyczkę w parabanku. W poniższym artykule wytłumaczymy, czym właściwie są parabanki, do jakich klientów docierają i czym może skutko...
wniosek o rozłożenie na raty

Rozłożenie długu na raty u komornika

W dzisiejszych czasach nietrudno o sprawę u komornika – wśród Polaków coraz częściej pojawiają się problemy z obsługą zadłużenia. Warto znać więc rozwiązania, które pomogą wydostać się ze spirali długów i wyjść na prostą. Jedną z nich jest złożenie wniosku o rozłożenie na raty naszego długu. Jak powinien on wyglądać i gdzie go złożyć? Odpowiadamy....
1 2 3 4 5 14