Nakaz zapłaty – co z nim zrobić?

Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia, które wydaje Sąd. Sprawy dotyczące długów bardzo często są rozstrzygane w formie nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności powoda i pozwanego.  W treści nakazu zapłaty Sąd orzeka, że pozwany (czyli np. Kowalski, który wziął pożyczkę) ma w ciągu dwóch tygodni zapła...

Wygrana z firmą telekomunikacyjną

Czy można wygrać z firmą telekomunikacyjną, dochodzącą długu z tytułu nieuiszczonych opłat abonenckich bądź niezapłaconych rat za udostępnione urządzenie telekomunikacyjne?...

Czym jest uznanie roszczenia? Jak go uniknąć?

Praktyka prowadzonych spraw pokazuje, że niejednokrotnie nieświadomi dłużnicy samodzielnie pisząc pisma procesowe bądź też składając oświadczenia na rozprawie uznają swój dług....

Przedłużenie pożyczki. Co można zrobić?

Zawierając umowy z firmami „chwilówkowymi” nie zakładamy negatywnego scenariusza w postaci braku spłaty pożyczki w terminie. Co jednak w przypadku, gdy zawarliśmy pożyczkę np. w wysokości 5000 zł na krótki okres 30 dni i nie mamy pieniędzy na jej zwrot?...

Czym jest a czym nie jest oddłużanie prawne?

Wielu naszych Klientów przychodzi do nas po niezbyt dobrych doświadczeniach z firmami zajmującymi się szeroko rozumianym „oddłużaniem”. Jedni opowiadają, że w formie pomocy oferowano im kolejne pożyczki gotówkowe, inni z kolei mówią, że były prowadzone w ich imieniu negocjacje z wierzycielami, kiedy jednak sprawa trafiła do sądu, zostali pozostawie...

Pierwszy post na blogu Kancelarii

Witamy Państwa na blogu Kancelarii Adwokackiej Szantar i Wspólnicy. Jesteśmy zespołem zaangażowanych prawników. Pomagamy przede wszystkim konsumentom w sporach sądowych z firmami pożyczkowymi (tzw. chwilówkami), bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi. Odzyskujemy pieniądze nienależnie pobrane przez podmioty udzielające pożyczek. Negocjujemy z wierzy...
1 12 13 14