Wracamy do przeszłości – jak to się zaczęło?

Ostatnio archiwizując akta wróciłem do wspomnień sprzed lat. Zaczynaliśmy skromnie w 2009r., na powierzchni 50 m. kw. gdzieś na poddaszu budynku w zachodniej Polsce. Pisanie pism procesowych, udział w rozprawach, przygotowywanie korespondencji i chodzenie na pocztę. Wszystko robiliśmy samodzielnie. A ile razy chodziło się na pocztę główną na krótko...

Wyciąg z ksiąg rachunkowych banku – jaką ma moc dowodową?

Nasi klienci pozywani są nie tylko przez fundusze sekurytyzacyjne i parabanki, ale zdarza się, że jako powód w sprawie z umowy pożyczki występuje bank. Przez długi czas dokumentami będącymi jedyną podstawą do wykazania istnienia i wysokości roszczenia banku były wyciągi z ksiąg rachunkowych banku czyli dokumenty własne banku. Księgi rachunkowe bank...

Pożyczka od Vivus, a nakaz od Prokury. Czy to możliwe?

Z takim pytaniem zwrócił się nasz klient. Problem dotyczył sytuacji, kiedy umowa pożyczki zawarta została z jednym z najczęściej wybieranych przez pożyczkobiorców podmiotem oferującym pożyczki chwilówki - Vivus Finance sp. z o.o., natomiast w nakazie zapłaty, który klient otrzymał z sądu jako powód widniał zupełnie inny podmiot, mianowicie Prokura...

Nakaz zapłaty – co z nim zrobić?

Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia, które wydaje Sąd. Sprawy dotyczące długów bardzo często są rozstrzygane w formie nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności powoda i pozwanego.  W treści nakazu zapłaty Sąd orzeka, że pozwany (czyli np. Kowalski, który wziął pożyczkę) ma w ciągu dwóch tygodni zapła...

Wygrana z firmą telekomunikacyjną

Czy można wygrać z firmą telekomunikacyjną, dochodzącą długu z tytułu nieuiszczonych opłat abonenckich bądź niezapłaconych rat za udostępnione urządzenie telekomunikacyjne?...

Czym jest uznanie roszczenia? Jak go uniknąć?

Praktyka prowadzonych spraw pokazuje, że niejednokrotnie nieświadomi dłużnicy samodzielnie pisząc pisma procesowe bądź też składając oświadczenia na rozprawie uznają swój dług....

Przedłużenie pożyczki. Co można zrobić?

Zawierając umowy z firmami „chwilówkowymi” nie zakładamy negatywnego scenariusza w postaci braku spłaty pożyczki w terminie. Co jednak w przypadku, gdy zawarliśmy pożyczkę np. w wysokości 5000 zł na krótki okres 30 dni i nie mamy pieniędzy na jej zwrot?...

Pierwszy post na blogu Kancelarii

Witamy Państwa na blogu Kancelarii Adwokackiej Szantar i Wspólnicy. Jesteśmy zespołem zaangażowanych prawników. Pomagamy przede wszystkim konsumentom w sporach sądowych z firmami pożyczkowymi (tzw. chwilówkami), bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi. Odzyskujemy pieniądze nienależnie pobrane przez podmioty udzielające pożyczek. Negocjujemy z wierzy...
1 11 12 13