Egzekucja z majątku wspólnego

Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy dłużnikiem pozostaje tylko jeden z małżonków. Powstaje wówczas podstawowe pytanie, mianowicie czy komornik może prowadzić czynności egzekucyjne co do składników majątkowych tworzących tzw. małżeńską wspólność majątkową? Otóż komornik ma prawo do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, co do zasady, t...

Skutki procesowe zrzeczenia się roszczenia przez powoda

Zrzeczenie się roszczenia jest instytucją prawa procesowego. W toku procesu powód, który wystąpił z żądaniem zapłaty może złożyć do Sądu oświadczenie o tym, że zaniechał dochodzenia swoich praw. Najczęściej zrzeczenie się roszczenia jest składane jednocześnie wraz z cofnięciem pozwu. Takie oświadczenia z punktu widzenia pozwanego należy ocenić jako...

Prosto o prawie – przychodzi konsument do adwokata cz. 6 (komu mówić o długach)

W poprzednim wpisie (znajdziesz go tutaj) pisałem, że warto rozmawiać o długach, warto szukać pomocy. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, komu mówić o długach? Wielu naszych Klientów ma wątpliwość, czy ujawniać skalę problemu członkom najbliższej rodziny. Zwykle sugeruję, aby taka szczera rozmowa np. pomiędzy żoną a mężem się odbyła. Oczywiście syt...

Prosto o prawie – przychodzi konsument do adwokata cz. 5 (czy mówić o długach).

Długi to coś, o czym lepiej nie mówić. Jeśli już o nich mówimy to szeptem, półsłówkami, aby nikt się nie zorientował, że problem jest aż tak poważny. Czujemy wstyd, zażenowanie, boimy się negatywnej oceny innych. Skoro mamy długi, to czujemy się niezaradni, gorsi, możemy być oceniani jako lekkomyślni czy rozrzutni. Prawda jednak jest taka, że dł...

Adres zameldowania a adres zamieszkania

W czasach PRL-u najważniejszym adresem dla osoby fizycznej czyli dla każdego z nas, był adres zameldowania. To on wpływał na to gdzie możemy mieszkać, pracować, a nawet zameldować się w hotelu. Czasy te jednak minęły i obecnie najważniejszym adresem dla osoby fizycznej jest jej adres zamieszkania czyli miejsce gdzie dana osoba faktycznie przebywa....

Odzyskiwanie refinansowań

Często zadajecie nam pytania, czy kwoty opłat za tzw. refinansowanie pożyczki mogą zostać odzyskane. Odpowiedź nie jest jednak prosta, wiele zależy bowiem do tego, jakie firmy i w jaki sposób dokonywały refinansowań naszej pożyczki. Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie są opłaty za refinansowania i czym różnią się od opłat za przedłuż...

Czy powództwo może być przedwczesne?

Czy powództwo może być przedwczesne? Wielokrotnie w sprawach, które trafiły do naszej kancelarii Sądy uznawały, iż powództwo zostało wniesione przedwcześnie i oddalały je w całości. Dotyczyło to zarówno spraw na kilkaset złotych jak również spraw na kilkaset tysięcy złotych. Czym jest zatem przedwczesność powództwa oraz jaki ona ma skutek pro...

Weksel jako wyłączna podstawa roszczenia.

Weksel jako wyłączna podstawa roszczenia? Czy weksel może być wyłącznym dowodem na podstawie której Sąd rozpoznający sprawę wyda nakaz zapłaty? W świetle aktualnego orzecznictwa unijnego oraz krajowego odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Wskazania wymaga, iż w dniu 13 września 2018 r. zapadło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii E...

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii COVID-19

Jedną z największych obaw dłużników jest egzekucja komornicza i licytacja nieruchomości do nich należących, w tym domu, mieszkania. Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości wyłącznie na wniosek wierzyciela. Na jego podstawie wzywa on dłużnika aby w ciągu dwóch tygodni zapłacił swój dług. Z chwilą doręczenia wezwania dochodzi do zajęcia nierucho...

Oddalenie powództwa w sprawie bankowej – ciąg dalszy. Brak wymagalności roszczenia.

Warto wyjaśnić czym jest wymagalność roszczenia. Przyjmuje się, że przez wymagalność należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności (pierwszą chwilę, z której upływem wierzyciel może domagać się od dłużnika spełnienia świadczenia) albo też, iż jest to ostatni dzień, w którym dłużn...
1 9 10 11 12 13 14