Adres zameldowania a adres zamieszkania

W czasach PRL-u najważniejszym adresem dla osoby fizycznej czyli dla każdego z nas, był adres zameldowania. To on wpływał na to gdzie możemy mieszkać, pracować, a nawet zameldować się w hotelu. Czasy te jednak minęły i obecnie najważniejszym adresem dla osoby fizycznej jest jej adres zamieszkania czyli miejsce gdzie dana osoba faktycznie przebywa. Obecnie adres zameldowania służy jedynie celom ewidencyjnym i nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania. Zauważyć należy, że adres zameldowania nie jest już nawet wpisywany w dowodzie osobistym, co oznacza, że przy zmianie adresu zameldowania nie trzeba już wymieniać tego dokumentu, co jest niewątpliwym ułatwieniem dla osób fizycznych.

Podanie adresu zamieszkania pozwanej osoby jest jednym z warunków formalnych pozwu składanego do Sądu, a zatem podanie prawidłowego adres zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla pozwanego. Adres zamieszkania może być tożsamy z adresem zameldowania, ale nie musi. Niestety często się zdarza, że powód czyli w naszym przypadku parabank albo jego następca prawny czyli najczęściej fundusz sekurytyzacyjny podaje niewłaściwy adres zamieszkania pozwanego, podając adres często adres zameldowania, który jak już wskazano wcześniej, nie jest tożsamy z adresem zamieszkania. Wskazanie w pozwie niewłaściwego adresu osoby pozwanej wywołuje dla niej daleko idące skutki, ponieważ w przypadku wskazania niewłaściwego adresu zamieszkania w pozwie, korespondencja zawierająca nakaz zapłaty, nie jest przesyłana na właściwy adres, a osoba pozwana nie ma możliwości jej odbioru, a co za tym idzie podjęcia skutecznej obrony procesowej tj. np. wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wspomniany dokument wraca do Sądu, ze skutkiem doręczenia, a nakaz zapłaty uprawomocnia się, co oznacza, że może być podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej po uzyskaniu przez powoda klauzuli wykonalności. I niestety często zdarza się, że to już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a najczęściej z zajęcia rachunku bankowego osoba pozwana dowiaduje się, że było prowadzone wobec niej postepowanie sądowe. W takiej sytuacji oprócz kwoty z nakazu zapłaty, osoba pozwana musi zapłacić jeszcze wysokie koszty egzekucyjne, a to wszystko z uwagi na niewłaściwy adres zamieszkania podany w pozwie. Tymczasem nakaz zapłaty nigdy nie został skutecznie doręczony osobie pozwanej, co oznacza, że taki nakaz nie powinien wywoływać skutków prawnych, a osoba pozwana może wnieść o jego doręczenie i skutecznie bronić swoich spraw w Sądzie.

r.pr. Dorota Garlikowska-Kamińska, Kancelaria Adwokacka Szantar i Wspólnicy; biuro@szantar.pl

Dowiedziałeś się o sprawie sądowej od komornika? Nakaz zapłaty był wysyłany na nieaktualny adres? Możemy wrócić do tej sprawy i podjąć obronę procesową! W razie korzystnego wyroku Sądu środki wyegzekwowane przez komornika będziesz mógł odzyskać. Skontaktuj się z nami!