Upadłość konsumencka a skarga pauliańska

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony bardzo aktualnemu tematowi, który pod różnymi postaciami pojawia się w sprawach, które prowadzimy. Chodzi o związek pomiędzy upadłością konsumencką a skargą pauliańską.

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się, dlaczego tak ważne jest dokładne zbadanie, czy upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem. W niektórych sytuacjach złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie będzie kluczem do finansowej wolności a stanie się „gwoździem do trumny”.

Upadłość konsumencka – cudowny lek na długi?

W obliczu rosnących długów, wiele osób rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako sposób na nowy start finansowy. Upadłość konsumencka, choć daje szansę na umorzenie długów, niesie ze sobą również istotne konsekwencje prawne i finansowe. Jedną z nich jest ryzyko skierowania przez syndyka masy upadłości skargi pauliańskiej.

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska to instytucja prawna, która pozwala syndykowi masy upadłości kwestionować pewne działania dłużnika dokonane przed ogłoszeniem upadłości. W szczególności chodzi o czynności czy transakcje, które mogłyby zmniejszyć majątek dłużnika dostępny dla wierzycieli. Skarga pauliańska może być podstawą do uznania takich transakcji za bezskuteczne wobec masy upadłości. Konsekwencje takiego uznania mogą być bardzo dotkliwe nie tylko dla upadłego dłużnika ale przede wszystkim dla osoby, która była drugą stroną czynności, np. dla obdarowanego dziecka.

Przeciwko komu jest kierowana skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest to pozew sądowy skierowany nie przeciwko dłużnikowi lecz przeciwko osobie, która była drugą stroną danej czynności prawnej. Posługując się przykładem dziecka, na rzecz którego rodzic (dłużnik) dokonał darowizny mieszkania, skarga pauliańska zostanie skierowana właśnie względem tego dziecka. Jeśli sąd przychyli się do pozwu ze skargi pauliańskiej, syndyk będzie mógł postępować tak, jakby mieszkanie wciąż znajdowało się w majątku dłużnika. W konsekwencji mieszkanie to może być oszacowane i sprzedane w postępowaniu upadłościowym.

Termin na dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej swoje działania rozpoczyna syndyk. Syndyk nie jest „przyjacielem dłużnika” tylko osobą, która ma dbać o interesy wierzycieli. Jego zadaniem jest między innymi dokładne zbadanie sytuacji materialnej dłużnika. Rzecz jasna to badanie nie dotyczy tylko stanu obecnego, ale również czynności, których dłużnik dokonywał przed złożeniem wniosku o upadłość. Wbrew obiegowym opiniom, syndyka interesuje nie tylko okres do jednego roku przed złożeniem wniosku upadłościowego. Syndyk sięga dalej w przeszłość i bada, co działo się do pięciu lat wstecz. Jeśli stwierdzi, że dłużnik przykładowo darował mieszkanie osobie bliskiej, to zapewne wystąpi ze skarga pauliańską.

Rozważna decyzja o upadłości konsumenckiej

W wielu wpisach na naszym blogu podkreślamy, że decyzja o upadłości konsumenckiej musi być bardzo dobrze przemyślana. Pochopne albo przedwczesne złożenie wniosku może narazić dłużnika i inne osoby na bardzo przykre konsekwencje. Dogłębna analiza sytuacji finansowej oraz potencjalnych ryzyk dla upadłego jest po prostu konieczna.

Nie wiesz, czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla Ciebie? Nie masz pewności, czy skarga pauliańska to realne zadłużenie? Obawiasz się negatywnych konsekwencji Twojej upadłości dla osób bliskich? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokatów z Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak.

Od wielu lat zajmujemy się wieloma zagadnieniami z oddłużaniem prawnym, upadłością konsumencka oraz ochroną majątku. Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy.