Upadłość konsumencka – czy to jest rozwiązanie dla mnie?

W obliczu narastających problemów finansowych, wiele osób rozważa upadłość konsumencką jako drogę do pozbycia się długów. Ta opcja, choć wydaje się powszechnie dostępna, nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem. W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak pomagamy naszym Klientom zrozumieć wszelkie aspekty upadłości konsumenckiej, oferując jednocześnie indywidualne doradztwo w zakresie znalezienia optymalnego i bezpiecznego wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które umożliwia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na uwolnienie się od zobowiązań finansowych, których ta osoba nie jest w stanie spłacić. Oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że takie „oddłużenie” odbywa się pod pewnymi warunkami i po spełnieniu przez dłużnika określonych warunków. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji upadłości konsumenckiej miało na celu danie „drugiej szansy” osobom, które pomimo najszczerszych chęci nie mają możliwości spłaty swoich zobowiązań.

Zalety upadłości konsumenckiej

Główną zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość uwolnienia się od długów, czyli w praktyce nowy start bez obciążenia finansowego. Inne korzyści związane z upadłością konsumencką to:

 1. Zawieszenie a następnie umorzenie egzekucji komorniczych – ewentualne spłaty następują już nie za pośrednictwem komornika a w ramach postępowania upadłościowego,
 2. Plan spłaty wierzycieli – tworzony z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji majątkowej dłużnika i jego możliwości zarobkowych,
 3. Ochrona przed wierzycielami – wierzyciele tracą możliwość indywidualnego dochodzenia swoich należności i realizują swoje uprawnienia w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej.

Wady upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka nie zawsze i nie dla każdego będzie optymalnym rozwiązaniem. Istnieje szereg sytuacji, w których nie należy decydować się na upadłość konsumencką albo należy zaczekać ze złożeniem wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka ma również wady i ryzyka, takie jak między innymi:

 1. Długotrwały wpływ na zdolność kredytową: upadłość praktycznie uniemożliwia wzięcie kredytu czy pożyczki przez wiele lat,
 2. Utrata majątku: majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości i podlega spieniężeniu,
 3. Negatywny odbiór społeczny: generalnie długi są tematem wstydliwym, a tym bardziej fakt ogłoszenia upadłości może spotkać się z niezrozumieniem i negatywną reakcją otoczenia,
 4. Długotrwałość postępowania: wbrew obiegowym opiniom, upadłość konsumencka nie jest postępowaniem szybkim, które z dnia na dzień, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uwalnia od długów. Wręcz przeciwnie, postępowanie to ma kilka etapów, jest długotrwałe i może napotykać problemy choćby wynikające z trudności ze zbyciem majątku upadłego albo ustaleniem i realizowaniem planu spłaty,
 5. Ograniczenia w trakcie trwania procedury upadłości konsumenckiej: dłużnik, który decyduje się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, podlega przeróżnym ograniczeniom. Jego sytuacja finansowa jest monitorowana, musi utrzymywać kontakt z syndykiem prowadzącym upadłość,
 6. Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację innych osób niż dłużnik: jest to istotna wada upadłości konsumenckiej, o której nie każdy wie. Upadłość negatywnie wpływa np. na sytuację małżonka dłużnika albo na sytuację osoby, która wspólnie z dłużnikiem zawarła umowę kredytową. Dlatego tak ważne jest, aby przed skorzystaniem z upadłości dobrze zastanowić się, czy będzie to ruch korzystny nie tylko dla dłużnika ale również bezpieczny dla inny osób – bliskich albo powiązanych wspólnymi zobowiązaniami z dłużnikiem,
 7. Nie wszystkie długi podlegają upadłości konsumenckiej – nie podlegają jej przykładowo alimenty,
 8. Obciążenie psychiczne i emocjonalne: ten aspekt także należy brać pod uwagę. Osoba decydująca się na upadłość konsumencką przez dłuższy czas pozostaje „w zawieszeniu”, jest poddana różnym ograniczeniom.

 

Dlaczego upadłość konsumencka może nie być dla Ciebie?

Jest wiele firm i podmiotów, które oferują przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Instytucja ta jest przedstawiana jako cudowne panaceum na finansowe problemy – rozwiązanie szybkie i niezawodne. Tymczasem podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie może być pochopne. Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dopiero rozpoczyna pewną procedurę. Konsekwencje tej procedury nie zawsze będą korzystne.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które należy zastosować, kiedy inne drogi wyjścia z zadłużenia są nieskuteczne albo niemożliwe do zrealizowania. Mowa tu np. o negocjacjach z wierzycielami, zbyciu nieruchomości na warunkach rynkowych, prowadzeniu procesów sądowych albo odzyskiwaniu nienależnie pobranych kwot przez firmy pożyczkowe.

Ryzyka wynikające z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka, choć wydaje się być szybką drogą do „zerwania kajdan” długu, może przynieść ze sobą poważne ryzyka. Warto dodać, ze upadłość konsumencka w obecnym kształcie nie gwarantuje każdemu całkowitego oddłużenia. Zachowanie i motywacja dłużnika przy zaciąganiu zobowiązań ale także w trakcie postępowania upadłościowego, jest badane i brane pod uwagę przy ostatecznej decyzji o oddłużeniu.

Optymalne rozwiązania z Kancelarią Szantar Uznańska Porwisiak

Nie zamierzamy nikogo zniechęcać do upadłości konsumenckiej. Chcemy jednak, aby wybór tej drogi był przemyślany i poprzedzony dokładną analizą stanu faktycznego, sytuacji dłużnika i przeróżnych aspektów formalnoprawnych. W Kancelarii Adwokackiej Szantar Uznańska Porwisiak wierzymy, że każdy problem wymaga indywidualnego podejścia. Jako zespół specjalistów od upadłości, mamy kompetencje i doświadczenie niezbędne, by pomóc Ci ocenić, czy upadłość konsumencka jest optymalnym rozwiązaniem dla Twojej sytuacji. Rozumiemy zawiłości prawne i finansowe z tym związane i jesteśmy gotowi wypracować strategię, która pozwoli Ci wyjść na prostą z długów bez zbędnych strat.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli borykasz się z problemami finansowymi i rozważasz upadłość konsumencką, skontaktuj się z nami. Być może są inne opcje dla Ciebie, o których nie wiesz. A może Twój dług wcale nie jest tak duży jak Ci się wydaje? Może można go skutecznie podważyć w sądzie? Zapytaj nas! Zapewniamy poufność i opiekę prawną na każdym etapie współpracy

Pamiętaj, decyzja o upadłości konsumenckiej to poważny i długofalowy krok. W Kancelarii Szantar Uznańska Porwisiak spółka partnerska pomożemy Ci zrozumieć wszystkie za i przeciw, byś mógł dokonać wyboru, który będzie dla Ciebie najlepszy i najbezpieczniejszy.