załączniki do pozwu o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód? Dokumenty potrzebne do rozprawy

Dokumenty potrzebne do zakończenia małżeństwa, czyli – potocznie mówiąc – „papiery rozwodowe” to nie tylko pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowany rozwód z orzekaniem o winie, tym więcej pism będziesz potrzebować w toku postępowania. Żeby wziąć rozwód, dokumenty będą niezbędne – wyjaśniamy więc wszystko, co powinniście wiedzieć pod kątem formalności.

 

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Rozwód zostanie Wam udzielony, jeśli w Waszym związku nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przyczynę rozpadu małżeństwa będzie trzeba podać w pozwie rozwodowym. Wiedziałaś/-eś o tym? Jeśli nie, to nic dziwnego – pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określoną formę i wskazania co do treści. Wiedzę potrzebną do jego napisania mają prawnicy – osoby, które po prostu w tym „siedzą”. Stworzeniem pozwu rozwodowego zajmie się więc wybrany przez Ciebie adwokat po tym, jak przedstawiasz mu wszystkie szczegóły podczas porady prawnej.

Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli czynności wykonywane przez sąd. To, jak potoczy się sprawa rozwodowa, wynika po części właśnie z tego, co będzie zapisane w pozwie o rozwód. Dokument będzie różnił się w zależności od tego, czy żądamy rozwodu za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie.

 

Dokumenty rozwodowe – pozew o rozwód z załącznikami

Zacznijmy od informacji, które znajdą się w każdym pozwie:

 • dane osobowe obu stron (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania),
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany,
 • wskazanie na rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
 • żądania powoda (osoby składającej pozew),
 • uzasadnienie pozwu, czyli wskazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszystkie łączące ich więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza),
 • załączniki do pozwu o rozwód,
 • podpis powoda lub jego pełnomocnika.

Potrzebne załączniki do pozwu o rozwód to przede wszystkim odpis aktu małżeństwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeśli macie dzieci, dołączasz również odpisy ich aktów urodzenia. Jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową, to dołączasz jej odpis.

 

załączniki do pozwu o rozwód

 

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Rozpatrzmy teraz najprostszą sytuację – para bez małoletnich dzieci chce wziąć rozwód bez orzekania o winie. To będzie szybka, nieskomplikowana i zazwyczaj tylko jedna rozprawa rozwodowa. Papiery rozwodowe to tylko pozew i odpis aktu małżeństwa i – jeśli ją zawarliście – odpis małżeńskiej umowy majątkowej.

Składając pozew rozwodowy za porozumieniem stron, jeden małżonek będzie miał status powoda, a drugi pozwanego. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji prawnych i wynika tylko z kwestii proceduralnych.

 

Pozew rozwodowy – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Inaczej będzie wyglądać pozew o rozwód, jeśli para ma małoletnie dzieci. Wśród dokumentów rozwodowych muszą znaleźć się odpisy ich aktów urodzenia.

W takich sprawach rozwodowych mamy dwie opcje – albo przenosimy kwestie związane z pociechami przed sąd, albo wszystko rozstrzygamy we dwoje i ustalenia zapisujemy w pozwie. Jeśli wybieramy drugą opcję, w pozwie muszą znaleźć się informacje o tym:

 • któremu rodzicowi sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • jakie będzie miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie;
 • jak odtąd będą wyglądać kontakty dzieci z rodzicami;
 • jakie alimenty na wychowanie dzieci ustalili między sobą rodzice.

Jeśli Twoim rozwodem zajmuje się adwokat, na pewno dostaniecie propozycję dołączenia do pozwu rozwodowego tzw. porozumienia rodzicielskiego, w którym poruszycie wszystkie powyższe tematy. Co za tym idzie – kwestie wychowania Waszych dzieci nie będą ustalane na sprawie rozwodowej i rozstrzygane przez sąd, tylko przez osoby, które znają je najlepiej – Was samych.

Co jeśli rodzice nie są zgodni np. w kwestii alimentów? Papiery rozwodowe będą musiały być rozszerzone o żądanie zasądzenia alimentów i dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Wszystkie szczegóły związane z pozwem w przypadku rozwodu pary, która ma dzieci, dokładnie wyjaśni Ci kancelaria adwokacka.

 

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli możesz udowodnić, że za zakończenie związku małżeńskiego winę ponosi druga osoba, masz szansę na alimenty dla siebie. Warunkiem jest pogorszenie się Twojej sytuacji finansowej po rozwodzie. Alimentów możesz żądać również wtedy, gdy sąd nie uzna winy żadnej ze stron lub gdy uzna winę obu stron – ale wtedy warunkiem zasądzenia finansowego wsparcia jest tzw. niedostatek.

Żeby składać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, będziesz musiał(a) zebrać materiał dowodowy potwierdzający winę drugiego małżonka za rozpad związku. Takie papiery rozwodowe mogą zawierać wydruki rozmów z komunikatorów internetowych czy SMS-ów, zdjęcia, dokumenty medyczne (np. w przypadku przemocy domowej), bilingi. W kompletowaniu materiału dowodowego pomoże Ci kancelaria adwokacka.

 

odpis pozwu rozwodowego

 

Jak, gdzie i za ile – formalności związane z pozwem rozwodowym

 • Gdzie złożyć pozew rozwodowy? Rozwodem zajmie się sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron postępowania, jeśli jeden małżonek cały czas mieszka w tym okręgu. Jeśli nie – będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, składasz pozew w sądzie w Twoim okręgu.
 • Jak złożyć papiery rozwodowe? Pozew możesz złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 • Czy muszę dostarczyć pozew o rozwód drugiemu małżonkowi? Nie, Ty musisz tylko złożyć pozew rozwodowy i odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami do sądu okręgowego, który następnie sam wyśle pismo do drugiego małżonka.
 • Ile czeka się na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy? Strona pozwana ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do pozwu, liczone od momentu jego doręczenia.
 • Ile kosztuje pozew rozwodowy? Opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi zwykle 600 zł, które płacimy w kasie właściwego sądu okręgowego lub przelewem bankowym. Przy składaniu pozwu bez orzekania o winie możemy liczyć na zwrot części kosztów po wydaniu wyroku rozwodowego.

 

FAQ:

1. Rozwód – dokumenty potrzebne do rozwiązania małżeństwa

Oprócz oryginału i odpisu pozwu rozwodowego potrzebujesz jeszcze dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa, dwóch egzemplarzy skróconych odpisów aktów urodzenia Waszych dzieci oraz potwierdzenie złożenia opłaty w sądzie okręgowym. Pamiętaj, aby jeden dodatkowy egzemplarz pozwu rozwodowego i wszystkich załączników do niego zostawić dla siebie!

2. Jak złożyć papiery rozwodowe?

Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać do niego listem poleconym. To sąd przekazuje pozew z załącznikami drugiemu małżonkowi.

3. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew to pismo procesowe, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Prawnik wyjaśni Ci całą procedurę rozwodową i stworzy pozew, dzięki któremu orzeczenie rozwodu nastąpi szybko i bez zbędnego stresu.

ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód? Koszty rozprawy i pomocy adwokata

Koszty rozwodu w dużej mierze zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Zgodni małżonkowie, którzy nie chcą obarczać się wzajemnie winą, wydadzą mniej. Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego nikt nie poda Ci jednoznacznych kosztów postępowania z pomocą adwokata. My jednak postaramy się przybliżyć Ci, ile kosztuje rozwód, a dokładnie – co podwyższa i co obniża koszty rozwodu.

 

Opłaty sądowe w sprawie rozwodowej

Szacując, ile kosztuje sprawa rozwodowa, możemy podzielić wydatki na dwie grupy – jedna dotyczy opłat sądowych, a druga honorarium prawnika.

 

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Już składając pozew o rozwód, musisz mieć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. To stała kwota, bez której sąd nie rozpocznie postępowania. Płacisz ją do kasy sądu okręgowego na miejscu lub przelewem. Numer konta, na który możesz przelać pieniądze dla sądu, znajdziesz w internecie. Potwierdzenie wpłaty należy dodać do pozwu jako załącznik, a następnie złożyć go w sądzie. Składając pozew o rozwód bez potwierdzenia zapłaty, sąd cofnie Twoje pismo z wezwaniem do uzupełnienia.

 

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego doprowadził do decyzji o ostatecznym rozstaniu, pierwszym krokiem będzie napisanie pozwu o rozwód. To dokument, który każdy może stworzyć samodzielnie, jednak mało kto się na to decyduje ze względu na brak potrzebnych umiejętności. Pozew o rozwód to pismo procesowe, a więc ma ściśle określone wymogi dotyczące formy – osobie niemającej nic wspólnego z prawem cywilnym będzie bardzo trudno go napisać.

Wracając więc do pytania, ile kosztuje rozwód – pierwszy wydatek wiąże się zwykle z oddaniem procesu w ręce prawnika. To adwokat napisze dla nas pismo inicjujące postępowanie, zarówno w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, jak i z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata? To zależy od cennika konkretnego specjalisty i formy wynagrodzenia, jaką sobie ustalił – niektórzy pobierają zryczałtowaną kwotę za całe prowadzenie rozwodu, a inni dzielą to na poszczególne spotkania. Spytaj więc, ile kosztuje rozwód z danym prawnikiem już na Waszym pierwszym spotkaniu.

 

Rozwód – ile kosztuje żądanie eksmisji małżonka?

Składając pozew o rozwód, możesz wnieść również żądanie eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania. Taki wniosek musi mieć oczywiście prawomocne podstawy, np. rażąco naganne postępowanie lokatora. Do kosztów sądowych dochodzi wówczas 200 zł.

Pozostałe koszty sądowe obejmują:

 • udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia w toku postępowania (dotyczącego np. kontaktów z dziećmi lub alimentów): 100 zł,
 • koszt opinii biegłych sądowych (czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który ocenia, jak rozwód wpłynie na sytuację małoletnich dzieci małżonków i jak skłóceni rodzice powinni uregulować władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi): 500 – 1000 zł,
 • koszt mediacji sądowych (sąd może skierować małżonków na mediacje na każdym etapie sprawy rozwodowej): 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde kolejne, ale nie więcej niż łącznie 450 zł oraz zwrot kosztów dla mediatora (do 70 zł za jedno posiedzenie i do 30 zł za korespondencję),
 • wywiad środowiskowy (sąd może zasądzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, żeby ustalić warunki, w których żyją dzieci stron): 75 zł,
 • przyznanie alimentów: opłata sądowa jest proporcjonalna do wielkości zasądzonej kwoty alimentów dla drugiego małżonka,
 • podział majątku: opłata za wniosek o zgodny podział majątku wynosi 300 zł, natomiast za sądowy podział majątku – 1000 zł.

 

ile kosztuje rozwód z adwokatem

 

Kto ponosi koszty rozwodu? 

To, kto płaci wyżej wymienione koszty postępowania, zależy od statusu winnego. Jeśli małżeństwo zakończy się rozwodem z orzeczeniem o winie, to małżonek uznany za winnego w orzeczeniu kończącym postępowanie musi zwrócić koszty procesu, a druga strona odzyskuje pieniądze wydane na opłaty sądowe.

Jeśli sąd uzna, że wina leży po obu stronach, koszty zostaną podzielone po połowie dla każdego z byłych małżonków. A ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Sąd zwraca połowę opłaty za pozew, a druga połowa jest dzielona na obie strony postępowania.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego zastał Cię w sytuacji kryzysowej i nie jesteś w stanie ponieść opłaty sądowej od pozwu,  możesz wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych. Dzięki temu możesz wnieść pozew o rozwód bez opłaty 600 zł i innych wydatków w toku postępowania. Musisz tylko wykazać we wniosku, że koszty rozwodu będą poważnym obciążeniem finansowym dla Ciebie i Twoich najbliższych. Sąd, do którego wpłynął pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od kosztów, zwykle przeprowadza krótkie postępowania celem ustalenia, czy Twoja sytuacja faktycznie uzasadnia przyznanie dobrodziejstwa w postaci zwolnienia od kosztów. 

 

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Opłata za rozwód w sądzie to jedno, ale teraz przyjrzyjmy się bliżej kosztom współpracy z prawnikiem. Ile kosztuje rozwód z adwokatem? To zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowane i długotrwałe są sprawy rozwodowe.

Koszty sprawy rozwodowej rosną wraz z żądaniami małżonka. Żeby doszło do orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, musimy udowodnić jego winę – nie zrobisz tego bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego. Prawnik zajmie się zebraniem materiału dowodowego potwierdzającego winę małżonka, a także redagowaniem pism procesowych, w których będzie przekonywał sąd o stanowisku swojego klienta.

Gdy rozwodzące się pary mają małoletnie dzieci i samodzielnie nie doszli do porozumienia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi na pierwszej rozprawie. Co za tym idzie – koszt rozwodu z adwokatem wzrośnie, bo wydłuży się też czas całego postępowania rozwodowego. Rozstrzyganie w tematach dotyczących małoletnich dzieci stron (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi) w sprawach rozwodowych generuje więcej wydatków.

 

adwokat rozwód cennik

 

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Jeśli chcesz wziąć rozwód z orzeczeniem o winie, koszty zawsze będą wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W przypadku orzekania o winie, samo postępowanie sądowe może znacznie się wydłużyć. Nie dość, że przy rozwodzie za porozumieniem stron opłatę sądową dzieli się na pół, to jeszcze wydatki na pomoc adwokata będą znacznie mniejsze. Do tego potrzeba jednak zgody i dobrych chęci obojga małżonków, którzy są w stanie uregulować wszystkie albo prawie wszystkie kwestie poza salą rozpraw

Żeby wziąć szybki i niedrogi rozwód bez orzekania o winie, najlepiej przygotować się do wszystkiego jeszcze przed wizytą u adwokata czy radcy prawnego. Jeśli małżonkowie nie chcą obarczać się wzajemnie winą za zakończenie małżeństwa, a ponadto potrafią się porozumieć w kwestiach władzy rodzicielskiej, alimentów na pociechy i kontaktów z nimi – do rozwiązania małżeństwa dojdzie na jednej rozprawie. W ramach rozwodu możemy też doprowadzić do zgodnego podziału majątku.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron, jeśli para nie ma dzieci? Jeszcze mniej – rola adwokata w postępowaniu rozwodowym jest wówczas minimalna, dlatego nie musisz obawiać się dużych opłat. Koszt rozwodu zamknie się w opłacie za złożenie pozwu i pomocy Twojego adwokata.

 

FAQ:

1. Sprawa rozwodowa – koszty

Postępowanie rozwodowe wiąże się z dwoma rodzajami kosztów – opłatami sądowymi i pomocą adwokata. Opłaty sądowe są dokładnie określone, natomiast to, ile kosztuje rozwód z adwokatem, zależy od jego cennika.

2. Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszt rozwodu z orzeczeniem o winie jest zawsze wyższy w porównaniu z rozwodem bez orzekania o winie. Wynika to z czasu, jaki adwokat poświęca na przygotowanie przekonującego materiału dowodowego i uczestnictwa w często długim, skomplikowanym postępowaniu.

3. Jak obniżyć koszty postępowania rozwodowego?

Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w kluczowych kwestiach związanych z rozwodem (takich jak alimenty i opieka nad dziećmi, korzystanie z mieszkania, podział majątku), koszty postępowania w sprawie o rozwód automatycznie się obniżą. Przepisy dotyczące kosztów postępowania rozwodowego sprzyjają tym małżonkom, którzy nie rozstrzygają o winie za rozkład pożycia i decydują się na szybsze zakończenie sprawy.